Chat with us, powered by LiveChat

78 zawiadomień do prokuratory i przeszło 22 mln PLN kar pieniężnych to bilans działalności UKNF w 2013 r.

2

Ze zdziwieniem zaobserwowałem brak informacji prasowych o działaniach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 2013 r. Być może przyczyną małego zainteresowania działaniami organu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce był fakt, że informacja prasowa o jego działalności ukazała się 31 grudnia 2013 r…

Moim zdaniem warto bliżej przyjrzeć się działaniom Urzędu KNF, bowiem 2013 r. był rekordowy pod względem ilości złożonych zawiadomień do prokuratory oraz wysokości nałożonych kar pieniężnych.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w minionym roku – pracownicy Urzędu KNF złożyli 78 zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające na rynku finansowym (wobec 59 zawiadomień złożonych w 2012 r. oraz 71 zawiadomień złożonych w 2011 r.). Nieco gorzej wyglądają statystyki prokuratury, która wniosła jedynie 9 aktów oskarżenia

Najwięcej zawiadomień dotyczyło:

1) prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej  na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób (22 zawiadomienia);

2) dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi (21 zawiadomienia);

3) prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia (15 zawiadomień);

4) dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych z naruszeniem przepisów ustawy (9 zawiadomień);

5) ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej (8 zawiadomień).

Po wtóre, warto zwrócić uwagę na rekordowe kary pieniężne nałożone na podmioty z rynku finansowego. 46 decyzji w przedmiocie kar o łącznej wysokości przeszło 22 mln PLN robi wrażenie. Zwłaszcza jeśli porównamy wysokość kar pieniężnych z minionego roku do wysokości kar nałożonych w latach 2009-2012, gdzie wynosiły one od 4-7,5 mln PLN.

Jak się więc wydaje, można zaobserwować tendencję do surowszego egzekwowania przepisów prawa regulującego rynek finansowy przez UKNF.

Więcej informacji na stronie internetowej KNF.

Share.

About Author

dr Szymon Syp LL.M. Adwokat Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu na Florydzie oraz Uniwersytetu w Indianie. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Autor ponad 30 publikacji (w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu) oraz prelegent na przeszło 40 konferencjach. W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman". Założyciel: korporacyjnie.pl, prawoamedycyna.pl oraz antitrust.pl kancelaria@szymonsyp.com

2 komentarze

  1. Szkoda, że KNF nie podaje jaka jest wysokość kar pieniężnych gdy decyzja jest już ostateczna. Liczby raczej nie robiły wielkiego wrażenia:)))

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *