Author Andrzej W. Wiśniewski

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, specjalizuje się w problematyce krajowych i międzynarodowych kontraktów gospodarczych, polskim i europejskim prawie spółek oraz w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym. Występował w ponad stu sprawach arbitrażowych, w tym głośnych międzynarodowych sprawach o bardzo znacznej wartości przedmiotu sporu, jako arbiter, pełnomocnik i świadek-ekspert. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, wpisany na listy arbitrów tegoż Sądu, Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu.

Docent w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autor ponad 40 publikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.