Author Ignacy Janas

Ignacy Janas - senior associate oraz członek zespołu sporów sądowych i prawa spółek / fuzji i przejęć (M&A) w Wolf Theiss w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW. Ukończył także podyplomowe studium prawa własności intelektualnej. Od 2011 r. jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw spornych, reprezentując klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w tym także w arbitrażu międzynarodowym. Doradza również w sprawach związanych z własnością intelektualną, w tym w szczególności w prawie znaków towarowych oraz nieuczciwej konkurencji.

Ignacy jest dostępny pod mailem: ignacy.janas@wolftheiss.com

Kwiecień, 2016