Author Paweł Kuglarz

Paweł Kuglarz jest Partnerem w kancelarii Wolf Theiss w Warszawie, członkiem praktyki nieruchomości, rozwiązywania sporów i spraw arbitrażowych. Doradza w sprawach z zakresu prawa handlowego, cywilnego, budowlanego, prawa zabezpieczeń kredytowych, w szczególności hipotek oraz prawa nieruchomości. Paweł Kuglarz jest specjalistą w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w różnych rodzajach inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także prowadzenia gospodarczych postępowań sądowych i arbitrażowych. Jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1999-2001 Dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2003 r. dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego. Przed dołączeniem do zespołu Wolf Theiss pracował w Pünder, Volhard, Weber i Axster (później Clifford Chance). Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, Jest członkiem zespołu ekspertów przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ds. Finansowania Infrastruktury. Od 2012 r. członek Zespołu Eksperckiego Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego. Autor licznych książek i publikacji  o tematyce prawnej.