Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Antitrust

Pewnie już słyszeliście, że Disney zamierza przejąć znaczną część aktywów grupy 21st Century Fox. Zapewne wiecie również, że transakcja jest warunkowa i jej zamknięcie zależy od uzyskania zgody amerykańskiego regulatora rynku. Czy słyszeliście jednak, jaką karę umowną (Break up Fee) Disney zobowiązał się zapłacić Foxowi w przypadku gdy nie uda…

Share.

Z nieukrywaną radością informuję, że wspólnie z Grzegorzem Pizoniem weźmiemy udział w kontynuacji projektu, o którym wspominaliśmy (Competition Advocacy Matters – wraz z Instytutem Allerhanda przeszkolimy Mołdawskę Radę Konkurencji) realizowanego przez Instytut Allerhanda. Projekt zakłada organizację konferencji w Kiszyniowie, która stanowić będzie kontynuację warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych dla 5 urzędników mołdawskiego…

Share.

Już jutro w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbędzie się seminarium z zakresu prawa konkurencji i pomocy publicznej w ramach projektu realizowanego przez Instytut Allerhanda. Uroczystego otwarcia seminarium dokona dr Arkadiusz Radwan – Prezes Instytutu Allerhanda. Następnie swoje prelekcje wygłoszą: 1) Ewelina Stępnik, Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji…

Share.

W maju 2008 r. Mikołaj Barczentewicz założył bloga Antitrust in Poland (przeszło 7 lat temu!).  Zgłębiając tajniki amerykańskiego antitrustu przypadkowo trafiłem na stronę www.antitrust.pl w 2009 r. Dołączyłem do Mikołaja, a później dołączyły kolejne osoby. Antitrust.pl w ciągu kilku lat stało się blogiem znanym i czytanym przez społeczność prawa konkurencji…

Share.

Z przyjemnością zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie sezonu warsztatowego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji 2015/2016, które odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. w Hotelu Intercontinental (ul. Emilii Plater 49, Warszawa) o godz. 17:00 (rejestracja od godz. 16:30). Tematem przewodnim warsztatów będzie ochrona konsumentów i nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,…

Share.

W drodze wyroku z dnia 19 czerwca (XVII AmA 112/12), Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UOKiK (z 23 listopada 2011 r. – Nr DOK-2011), w której organ ów za niedozwolone porozumienie uznał dokonywane przez operatorów telefonii komórkowej (Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4) uzgodnienia ograniczające…

Share.

Z nieukrywaną radością informuję, że wspólnie z Grzegorzem Pizoniem weźmiemy udział w projekcie realizowanym przez Instytut Allerhanda, w ramach którego przeszkolimy ekspertów Rady Konkurencji Republiki Mołdawii w sposobach wdrożenia nowo uchwalonych ustaw przez Republikę Mołdawii: Prawa konkurencji oraz Pomocy publicznej. Ustawy te zostały uprzednio opracowane przez ekspertów unijnych i dostosowane…

Share.

Jakiś czas temu, wspólnie z mec. Piotrem Nowaczykiem popełniliśmy kilka artykułów dotyczących relacji na styku prawa konkurencji i arbitrażu. Najpierw w dniu 27 kwietnia 2012 r. w Gazecie Finansowej ukazał się artykuł – Arbitraż a prawo konkurencji (dostępny na Antitrust in Poland). Wskazywaliśmy w nim, że: Wzajemne relacje pomiędzy arbitrażem a…

Share.

Wyrok Sądu Najwyższego (SN) z 9 października 2014 r. (sygn. akt IV CSK 29/14), (wyrok dostępny na stronie internetowej SN wraz z uzasadnieniem) wzbudził spore zainteresowanie doktryny i praktyków ogniskujących swoje zainteresowania wokół fuzji i przejęć (M&A). Wobec doniosłości wyroku, lub przewidywanej doniosłości jego rozstrzygnięcia na praktykę M&A, warto poświęcić…

Share.

Prezes UOKiK opublikował dwa wielkie zestawienia uwag (cz. I i II). W poniedziałek konferencja uzgodnieniowa. Nie nowina, że będzie to raczej formalność, bo Prezes UOKiK jest zdeterminowany, aby dowieść projekt w obecnym kształcie jeszcze w tej kadencji. Jestem bardzo ciekawy w jaki sposób zakres nowelizacji został zreferowany Premier Kopacz. Projekt nowelizacji…

Share.

Istotnym skutkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w dniu 18 stycznia 2015 r. a prima vista miało być szybsze rozpatrywanie zgłoszonych zamiarów koncentracji. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (uokik), postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w…

Share.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. wystąpiła o podjęcie przez SN w składzie 7 sędziów uchwały w przedmiocie następującego zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w wykładni prawa: „Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 479(45) § 2 k.p.c., powoduje,…

Share.

Odmienność praktyki zarzucanej przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym i uznanej następnie przez Prezesa UOKiK w decyzji za niedozwoloną uzasadnia uchylenie tej decyzji – do takiego wniosku doszedł Sąd Ochrony Konkurencji Konsumentów w wyroku z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt XVII AmA 82/13 (wyrok i uzasadnienie). Istota praktyki zarzucanej przedsiębiorcy (Polkomtel) w postanowieniu o…

Share.

Invitation to February 18th Association Meeting Serdecznie zapraszamy na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji współorganizowane z kancelarią Hansberry Tomkiel, które odbędą się w środę, 18 lutego 2015 r. o godz. 16:30 (rejestracja uczestników od godz. 16:00) w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w kancelarii Dentons, Rondo ONZ 1, piętro 30. W trakcie warsztatów…

Share.

Z pewnym opóźnieniem opisuję bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2014 r., dotykające takich kwestii jak: wysoki poziom uważności i wiedzy klientów marketów budowlanych składających reklamację; brak możliwości odwołania się do przepisu art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawie dotyczącej praktyki rynkowej; ustalenie niskiego poziomu…

Share.

Poniższy wpis poświęcę, debatowanemu obecnie w sejmowej Komisji Zdrowia, poselskiemu projektowi nowelizacji prawa farmaceutycznego. Problem eksportu równoległego dotyczy głównie leków refundowanych. Ponieważ ich ceny są ustalane przez państwo, w Polsce są one tańsze niż w innych krajach, a hurtownicy skupują je i eksportują za granicę. Dlatego posłowie przygotowali w Sejmie…

Share.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI ACa 1262/13, bardzo ucieszy przedsiębiorców: Odnosząc się do przychodów osiągniętych przez powódkę, to nie chodzi tu – jak błędnie wskazał Sąd I instancji – o ich kwotowy wymiar, co rzeczywiście ograniczałoby funkcję kary do likwidacji skutków…

Share.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: „Rynki oligopolistyczne w prawie konkurencji UE i w prawie polskim”, które odbędą się w czwartek, 15 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 (rejestracja uczestników od godz. 16:30) w siedzibie Stowarzyszenia tj. w kancelarii Dentons, Rondo ONZ 1, piętro XXX. Cechy rynków oligopolistycznych…

Share.

Takie pytanie staje się aktualne w szczególności po wydanym parę tygodni temu postanowieniu Sądu Najwyższego (z 19.11.2014 r., III SK 15/14), w którym podtrzymał on korzystne dla przedsiębiorców stanowisko zajęte przez SOKiK (oraz Sąd Apelacyjny). Pierwszy z tych sądów znacząco obniżył – do kwoty 5 000 zł – karę pieniężną,…

Share.

W czwartek, Rzecznik Generalny (Wathelet) wydał Opinię w sprawie Huawei przeciwko ZTE (C-170/13), wskazując na konkretne działania, które powinien podjąć właściciel patentu typu SEP przed wniesieniem powództwa o zaniechanie naruszeń, aby nie narazić się na zarzut nadużywania pozycji dominującej. Dla zachowania równowagi, Wathelet nie omieszkał również wymienić obowiązków ciążących na…

Share.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w latach 2012 – 2014”, które odbędą się w czwartek, 4 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 (rejestracja uczestników od godz. 15:30) w siedzibie Stowarzyszenia tj. w kancelarii Dentons, Rondo ONZ…

Share.

Dysponowaniem wysokimi – a na nawet bardzo wysokimi (gdyż przekraczającymi próg 90%) – udziałami w rynkach przeglądarek internetowych przez Google świadczy iż aktualnie przedsiębiorca ów jest liderem w tej branży. Dodatkowo relatywnie wysokie bariery wejścia na ów rynek (np. efekty sieci) mogłyby przemawiać za przypisywaniem tej spółce pozycji dominującej w…

Share.

Z przyjemnością zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie sezonu warsztatowego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji 2014/2015, które odbędzie się w dniu 23 października br. w Pałacu Sobańskich (siedziba Polskiej Rady Biznesu, Al. Ujazdowskiej 13, Warszawa) o godz. 16:30 (rejestracja od godz. 16:00). Spotkanie otworzy pan Adam Jasser, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a…

Share.

W jednym z moich ostatnich wpisów (choć minęły od niego 2 miesiące, tak wiem, czas szybko leci) pt. Przemyślmy (ponownie) programy compliance wskazałem, powołując się na artykuł autorstwa A. Riley i D. Sokola, że „organy antymonopolowe powinny odgrywać zasadniczą rolę w zachęcaniu i wspieraniu – tworzenia i wdrażania programów compliance…

Share.

Z satysfakcją informuję, że z końcem sierpnia o druku oddane zostało drugie wydanie komentarza do ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (autorstwo: K. Kohutek, M. Sieradzka). Zawarto w nim nie tylko omówienie i ocenę zmian jakie do powyższej ustawy wprowadziła nowelizacja z dnia 10…

Share.

Dnia 12 czerwca 2014 r. sąd unijny (the General Court) wydał wyrok w sprawie Intel Corp., w którym rozpatrywał odwołanie tego przedsiębiorstwa od decyzji Komisji Europejskiej z dnia 13 maja 2009 r.. Komisja uznała, że Intel nadużywa pozycji dominującej na globalnym rynku procesorów komputerowych (przez stosowanie rabatów, zwłaszcza lojalnościowych oraz…

Share.

Ostatnio z mediów mogliśmy się dowiedzieć, że do Polski wchodzi Uber. Uber to aplikacja mobilna, ale też całkiem nieźle propserujące przedsiębiorstwo, oferujące pośrednictwo w usłudze przewozowej. Model biznesowy Uber jest stosunkowo prosty jak to zresztą bywa z popularnymi pomysłami biznesowymi. Uber zbiera zamówienia od użytkowników aplikacji, oblicza średni koszt, pobiera…

Share.

Z zainteresowaniem zapoznałem się z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r. (sygn. akt III SK 44/13), (wyrok jest dostępny na stronie internetowej), a także komentarzem do wyroku dr hab. Konrada Kohutka, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, opublikowanym na jego stronie internetowej (zob. również szerzej K. Kohutek,…

Share.

  Rethinking Compliance to najnowszy artykuł autorstwa A. Riley i D. Sokola (dostępny na stronie internetowej ssrn). Artykuł składania do refleksji i zasadniczo skierowany jest do organów antymonopolowych (czy szerzej legislatorów). Wydaje się, że artykuł (wraz z bogatą literaturą w nim podaną) może stanowić cenne źródło wiedzy także dla polskich…

Share.

Z inicjatywy Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO) w 2013 r. doszło do porozumienia pomiędzy 6 bankami funkcjonującymi na polskim rynku. Treść tego porozumienia obejmowała stworzenie jednolitego systemu płatności, który miał być zarządzany przez spółkę joint venture – Polski Standard Płatności sp. z o.o. (PSP). Objęcie udziałów w tej…

Share.

Z przyjemnością zapraszamy na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji współorganizowane z kancelarią Linklaters pt. „Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa konkurencji”, które odbędą się 1 lipca 2014 r. o godz. 17:00 (rejestracja uczestników od godz. 16:30) w siedzibie kancelarii Linklaters, tj. w Warsaw Towers przy ul. Siennej 39, piętro 7 (Warszawa).…

Share.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt założeń reformy kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień umownych, która zmierza do wyeliminowania patologii polegającej na zasypywaniu SOKiKu pozwami przez quasi konsumenckie stowarzyszenia (stwierdzenie z projektu założeń!) i prawników.   Kuriozalnie – do pogorszenia sytuacji „przyczyniła” się poprzednia „reforma”, która obniżyła koszty zastępstwa z 360 zł do 60…

Share.

Osoby zainteresowane prawem konkurencji uśmiechną się zapewne z lekkim podekscytowaniem na wiadomość o jubileuszowej konferencji CARS (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego). Konferencja zaplanowana została z okazji dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a jej wymowny tytuł to: „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne”. Konferencja odbędzie…

Share.

Z przyjemnością zapraszamy na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji współorganizowane z firmą CEG Europe pt. „Ustalanie cen odsprzedaży: efekty anty- i prokonkurencyjne”, które odbędą się w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 16:30 (rejestracja uczestników od godz. 16:00) w siedzibie Stowarzyszenia, tj. w kancelarii Dentons, Rondo ONZ 1, piętro 30.…

Share.

W dzisiejszym wpisie temat tylko z pozoru lekki, ale w praktyce prawniczej niezmiernie istotny i, co ważniejsze, nieczęsto poruszany. Będzie o roli tłumaczy w tworzeniu i obowiązywaniu prawa unijnego w Polsce na przykładzie moich ostatnich potyczek z pojęciem „przedsiębiorcy” lub „przedsiębiorstwa” w unijnym prawie pomocy publicznej. Często bowiem błąd lub…

Share.

UOKiK przygotował zestawienie w tabeli co do najważniejszych zmian, jakie wprowadzi nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (która została dzisiaj przyjęta przez Sejm). Przypominam jednak, że nowelizacja wejdzie w życie dopiero 6 miesięcy po jej ogłoszeniu. Zachęcam do zapoznania się: Zmiany_wprowadzane_przez_nowelizację_uokik

Share.

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną porcją naszych newsów. NEWSY ANTITRUST/PRAWO KONSUMENCKIE/REGULATORZY RWE Stoen Operator przegrał sprawę przed Sądem Apelacyjnym z UOKiKiem w sprawie dwóch klauzul abuzywnych (sygn. VI Aca 1828/13). Jedno z zakwestionowanych postanowień umożliwiało przedsiębiorcy m.in. podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10 proc. w stosunku do…

Share.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, Barclays zawarł w Londynie ugody w dwóch nagłośnionych przez media postępowaniach sądowych, związanych z roszczeniami opartymi na manipulacji LIBORem i EURIBORem.  Stroną we wciąż toczącym się postępowaniu sądowym o podobnym charakterze jest również Deutsche Bank, który jednak pozostawia decyzję Barclays bez komentarza. W ciągu ostatnich kilku…

Share.

W piątek, 11 kwietnia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w krótkim komunikacie, że wszczął postępowanie wyjaśniające „w którym przeanalizuje strukturę rynku i zasady współpracy operatorów telekomunikacyjnych”. Organ antymonopolowy jest w szczególności zainteresowany, czy działania operatorów telekomunikacyjnych dotyczące współpracy w zakresie udostępniania, łączenia lub współdzielenia sieci telekomunikacyjnych, infrastruktury lub zasobów…

Share.

Rzeczpospolita poinformowała, że nowym Prezes UOKiK będzie Adam Jasser. Szczerze powiem, że osoba raczej mało znana w „środowisku”. Więcej informacji za www.premier.gov.pl: Sekretarz stanu, wiceprzewodniczący zespołu ds. programowania prac rządu. Urodził się 10 listopada 1965 r. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Był dyrektorem programowym i członkiem Zarządu Fundacji demosEuropa…

Share.

Tematyka prawna obligacji (w tym obligacji zamiennych) była już kilkukrotnie poruszana na Korporacyjnie.pl (zob. chronologicznie: S. Okoń: Obligacje zamienne jako forma finansowania przedsiębiorstwa; Sz. Syp: Zmiana treści stosunku prawnego wynikającego z obligacji; Sz. Syp: Instrumenty hybrydowe – wybrane problemy w świetle prawa polskiego – por. również polemikę do wpisu autorstwa…

Share.

Dzisiaj (10 lutego) ogłoszona została wiadomość, że premier odwołał dotychczasową Prezes UOKiK, Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel z zajmowanego stanowiska. Dotychczasowa Prezes sprawowała swoją funkcję począwszy od 2008 r. Nieznane są na razie powody decyzji premiera. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, ja jednak pokusiłem się o wstępną analizę działalności UOKiK w ostatnim okresie. Uprzedzam, że…

Share.

[Aktualizacja – post został pierwotnie opublikowany w dniu 14.01.2014 r.] O kryzysie w walce z kartelami pisałem prawie rok temu. W tej materii nic się nie zmieniło. Wystarczy spojrzeć jakież to „antykonkurencyjne” porozumienia wykrył nasz rodzimy organ antymonopolowy w 2013 r. (oczywiście pełnymi danymi UOKiK „pochwali” się w sprawozdaniu za…

Share.

Miniony tydzień nie był najlepszy dla rosyjskiego gazowego giganta. Komisarz Unii Europejskiej ds. Konkurencji Joaquin Almunia ogłosił, że dotychczasowe rozmowy z firmą kierowaną przez Aleksieja Millera nie odniosły skutku i że Komisja rozpoczęła przygotowywanie formalnej listy zarzutów (ang. statement of objections) przeciwko Gazpromowi. Ucięte zostały zatem (przynajmniej na chwilę) spekulacje,…

Share.

Początek nowego roku to dobry moment, aby przyjrzeć się statystykom dotyczącym kontroli koncentracji i porównać je z tymi z poprzednich lat. Po 2007 r. staram się badać „barometr” rynku fuzji i przejęć między innymi sprawdzając ilość wydanych przez Prezes UOKiK decyzji dotyczących koncentracji. Pierwszy wpis Nowego Roku 2014 r. zacznę…

Share.

Wspólnie z Piotrem Semeniukiem wpisaliśmy się w debatę dotyczącą nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji w Polsce (zob. szerzej) publikując w najnowszym internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym (iKAR nr 7(2)) szeroko zakrojoną analizę jednej tylko instytucji, która ma zostać implementowana do prawa polskiego – leniency plus. Leniency plus polegać ma na…

Share.

Z pewnością osoby interesujące się prawem konkurencji znają bloga www.antitrust.pl (Antitrust in Poland). Ma on znacznie dłuższą historię niż Korporacyjnie.pl, co więcej to właśnie Antitrust in Poland stał się inspiracją do powstania Korporacyjnie.pl:) Dotychczas starałem się publikować merytoryczne wpisy zarówno na jednym jak i drugim blogu. Było to dosyć uciążliwe…

Share.

Skoro Szymon polecił niedawno ciekawą konferencję o prawie spółek, ja polecę w tym miejscu równie ciekawą konferencję o sporcie i prawie unijnym (wdzięczny tytuł konferencji to „Sport, a Unia Europejska”). Konferencja organizowana jest m.in pod patronatem PiłkiNożnej. Odbędzie się 11 grudnia na Akademii Koźmińskiego w Warszawie i pojawi się tam…

Share.

Nie tak dawno załadowałem wpis o zastosowaniu prawa konkurencji na rynku usług internetowych ale także na szeroko pojętych rynkach reklamy (reklamy online oraz reklamy offline), a, jak na zawołanie, w polskiej gospodarce miały miejsce dwa, bardzo istotne w powyższym względzie wydarzenia. Po pierwsze, w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Orange Polska…

Share.
1 2