Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Arbitraż

To było jedno z moich najbardziej niezwykłych doświadczeń konferencyjnych. Wziąłem udział w symulowanej rozprawie arbitrażowej, w ramach konferencji, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Wystąpiłem w jednej drużynie z legendą branży Private Equity, Pierrem Mellingerem (ForeVest Capital Partners) przeciw jednemu z ojców założycieli polskiego rynku PE – Robertowi Manzowi (Enterprise…

Share.

Jak już sygnalizowałem – ukazała się zasługująca na znaczną uwagę monografia „Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane” autorstwa dr Konrada Czecha wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor publikacji przedstawia specyfikę postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym przez pryzmat najistotniejszych środków dowodowych, jak i w odniesieniu do rozwiązań znanych polskiej…

Share.

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w sprzedaży ukazała się monografia „Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane” (Warszawa 2017) autorstwa publikującego na Korporacyjnie.pl dr Konrada Czecha. Jest ona pierwszą monografią na polskim rynku wydawniczym dotyczącą tej istotnej problematyki. Publikacja jest odpowiedzią na wzrastające w Polsce…

Share.

ICC Polska ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „ADR dla biznesu. Jak oszczędzać czas i pieniądze zarządzając ryzykiem sporów?”, która odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) w godz. 14.00 – 18.00 w siedzibie Kancelarii K&L Gates w Warszawie przy Pl. Małachowskiego 2. Tematem wiodącym konferencji będzie efektywne zarządzanie ryzykiem…

Share.

Chociażby dlatego, że mamy kolejny wyrok Sądu Najwyższego, który – co do zasady – aprobuje dopuszczenie dowodu z nagrania dokonanego bez wiedzy osób nagrywanych (wyrok z 22 kwietnia 2016 r., II CSK 478/15 – wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie SN). Jeżeli chodzi o fakty. Krótko mówiąc, miał miejsce jakiś…

Share.

Zachęcam do zapoznania się z wynikami badania na temat arbitrażu w Polsce. Raport z badania można znaleźć tutaj http://badaniearbitrazu.pl/wp-content/uploads/2016/05/badanie-arbitrazu-2016-pl.pdf. Autorami badania są dr Jolanta Zrałek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Maciej Zachariasiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), Jan Kieszczyński i Michał Kocur (kancelaria Kocur i Wspólnicy). Jednocześnie zapraszam na dyskusję panelową podsumowującą…

Share.

Szczegółowy przebieg prac nad obecnie negocjowaną umową pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącą Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) nie jest ujawniany opinii publicznej, dlatego nie znane są również szczegóły projektu umowy. Spodziewane przyjęcie umowy przez Komisję Europejską, a następnie zatwierdzenie jej przez Parlament Europejski skutkować będzie…

Share.

We wrześniu 2015 r. służby prasowe Komisji Europejskiej  ogłosiły propozycję reformy systemu arbitrażu inwestycyjnego (zob. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_en.htm). Jej ogłoszeniu towarzyszył entuzjastyczny post na blogu Komisarz Cecilii Malmström dotyczący proponowanych zmian (zob. http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/proposing-investment-court-system_en). Zdecydowano się także na publikację dodatkowych materiałów informacyjnych (zob. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5652_en.htm). Tekst propozycji opublikowano w kontekście negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi…

Share.

18 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016. Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Portal Korporacyjnie.pl…

Share.

W listopadowym numerze Orzecznictwa Sądów Polskich (poz. 104/2015) opublikowany został wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.03.2015 r. (II CSK 352/14), który dotyczy znanego z wielu jurysdykcji problemu tzw. patologicznych klauzul arbitrażowych. Tym szerokim mianem określa się w świecie angielskojęzycznym klauzule arbitrażowe budzące wątpliwości co do praktycznej możliwości lub sposobu ich…

Share.

Czołowi przedstawiciele polskiego biznesu chcą stworzyć Kodeks, zawierający szkice ustaw, które mogłyby poprawić warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. W tym celu zawiązali największą w tej części Europy inicjatywę, która ma na celu wyłonienie spośród regulacji państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej takich rozwiązań, które najlepiej wspierają lokalny biznes i które…

Share.

Jeszcze kilka lat temu problematyka kosztów międzynarodowego arbitrażu i zasad ich podziału była skrajnie niedowartościowana. Jak słusznie stwierdził na łamach Journal of International Arbitration Mauro Rubino-Sammartano, kwestie te były postrzegane jako mało stymulujące intelektualnie lub wręcz nieistotne[1]. Obecnie zagadnienia te są przedmiotem co raz częstszych dyskusji i rozlicznych publikacji[2]. Niemniej,…

Share.

Przedstawiamy kolejną opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-78/14 P Komisja Europejska przeciwko ANKO AE zainicjowanej odwołaniem od wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie T 117/12 ANKO przeciwko Komisji. Istotą sprawy jest rozróżnienie między kwestiami faktycznymi a prawnymi w ramach odwołania dotyczącego sporu o charakterze umownym w przedmiocie…

Share.

W Brukseli 1 lipca b.r. rozpoczęła działalność Europejska Federacja Prawa Inwestycyjnego i Arbitrażu (ang. European Federation for Investment Law and Arbitration – EFILA).  Federacja, mająca formę think-tank’u, zamierza być główną platformą reprezentującą interesy użytkowników arbitrażowych mechanizmów rozwiązywania sporów inwestor-państwo na poziomie europejskim.   Nikos Lavranos – Sekretarz Generalny EFILA – zadeklarował,…

Share.