Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Corporate

W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z nasileniem się pewnego zjawiska, które – jak sądzę – może przerodzić się w nowy rynkowy „trend” w zakresie raportowania bieżącego przez emitentów giełdowych. Jednym z takich, moim zdaniem wątpliwych jakościowo, trendów stała się jakiś czas temu „praktyka” raportowania o „rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych”.…

Share.

Zgodnie z mniej lub bardziej oficjalnymi zapowiedziami oraz zgłaszanymi w niektórych kręgach postulatami w dniu 14 maja 2020 r.[1] ustawodawca zmienił terminy dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji. Wprowadzenie nowych terminów oznacza w istocie „odroczenie” obowiązków emitentów akcji o kilka miesięcy. Które terminy zmieniono? a) Zmieniono terminy dokonania wezwań akcjonariuszy do złożenia…

Share.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), działające w ramach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do współpracy przy tworzeniu kolejnego zeszytu „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” (iKAR). iKAR jest interdyscyplinarnym pismem, którego tematykę stanowią prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konkurencji i regulacji sektorowej. Łamy iKAR otwarte są zatem tak dla artykułów, jak…

Share.

Z dniem 31 marca 2020 r., na mocy nowelizacji KSH[1], zostały zmodyfikowane zasady organizacji walnych zgromadzeń („WZ”) spółek akcyjnych (zob. art. 406[5] KSH w nowym brzmieniu). Celem dokonanych zmian jest ułatwienie udziału w WZ, przede wszystkim w związku z panującą epidemią. W istocie bowiem to właśnie wywołana nią sytuacja przyśpieszyła…

Share.

W dniu 7 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych („Rozporządzenie”).[1] Jest to kolejny szczególny akt prawny, przyjęty na podstawie art. 15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,…

Share.

W dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów zarządził rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 31.03.2020 r. poz. 570; „Rozporządzenie”). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa,…

Share.

Obecna sytuacja na światowych rynkach finansowych wpływa, co zrozumiałe, na możliwości pozyskania finansowania (dłużnego, kapitałowego). Sytuacja ta oddziałuje także na emitentów obligacji, którzy jakiś czas przed wybuchem epidemii zdecydowali się na poszukiwanie kapitału w drodze emisji tego rodzaju papierów wartościowych. W dzisiejszych warunkach rynkowych mogą oni napotkać problemy związane z…

Share.

W dniu 21 marca 2020 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 374; „Specustawa”). W projekcie…

Share.

Ustawa o obligacjach z 15 stycznia 2015 r. („u.o.”) to podstawowy akt prawny regulujący instytucję obligacji, tj. papieru wartościowego dłużnego emitowanego w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Już pobieżna analiza przepisów u.o. pozwala na…

Share.

W dniu 12 marca 2020 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pojawiła się informacja o nowym komunikacie ESMA skierowanym do uczestników rynków finansowych w przedmiocie podjęcia działań „w zakresie skutków koronawirusa COVID-19”. Jeszcze wieczorem tego samego dnia pierwsi emitenci z GPW zaczęli publikację raportów bieżących w reżimie informacji poufnych…

Share.

VIII edycja jednego z najważniejszych wydarzeń branży przemysłowej – konferencja Top Industry Summit odbędzie się już 23 października w Sheraton Warsaw Hotel. Zwieńczeniem wydarzenia będzie wieczorna gala rozdania statuetek „Diamenty Top Industry”. Celem konferencji jest zainicjowanie otwartej debaty  pomiędzy autorytetami biznesowymi i naukowymi o wyzwaniach, jakie stwarza postępująca czwarta rewolucja…

Share.

Tytuł dzisiejszego wpisu brzmi być może nieco dramatycznie, jednak zawiera w sobie ważną treść. Chciałbym bowiem zwrócić Państwa uwagę w jaki sposób mniejszościowy wspólnik może wpaść w niemałe kłopoty lekceważąc przy podjęciu decyzji o nabyciu lub objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zapisy umowy spółki dotyczące dopłat do kapitału.…

Share.

Z dniem 21 lipca 2019 r. wchodzą kolejne istotne zmiany w prawie rynku kapitałowego. Są one konsekwencją rozpoczęcia stosowania nowego rozporządzenia prospektowego – tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych. Rozporządzenie to (dalej…

Share.

28 i 29 maja w hotelu The Westin w Warszawie odbędą się doroczne konferencje – III edycja Premium Real Estate Summit oraz jubileuszowa X edycja Investment & Finance Forum. Pierwszy dzień konferencji uświetniony zostanie wieczorną galą rozdania biznesowych statuetek „Diamenty Inwestycji”. Podczas „Premium Real Estate” wybitne grono czołowych firm i…

Share.

Na łamach korporacyjnie.pl kilkakrotnie zajmowaliśmy się zagadnieniem rezygnacji z zarządu w spółkach kapitałowych. O wątpliwościach i sposobach ich rozwiązania w zakresie adresata rezygnacji członka zarządu pisaliśmy już w 2013 roku. Ponownie pochyliliśmy się nad tym tematem w dwóch wpisach z 2016 roku (wpisy dr Angeliny Stokłosy i ponownie mojego autorstwa)…

Share.

W bieżącym roku wreszcie doczekaliśmy się zlikwidowania jednej z największych osobliwości w zakresie części ogólnej prawa cywilnego. Temat ciekawy, a dla spółek mający duże znaczenie praktyczne. Do tej pory kodeks cywilny w szczegółach przewidywał skutki zawarcia umowy przez pełnomocnika, który nie posiadał do takiej czynności prawnej umocowania lub który takie…

Share.

Wprowadzane niedawno „udogodnienia” w zakresie składania dokumentów finansowych spowodowały w poprzednim roku duże zamieszanie wśród podmiotów gospodarczych. Jak część z Państwa z pewnością przekonała się „na własnej skórze” od marca zeszłego roku zmieniono tryb składania dokumentów finansowych (tj. przede wszystkim sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności i uchwał zatwierdzających takie sprawozdania)…

Share.

Miło mi poinformować, że ukazała się interesująca pozycja książkowa z zakresu prawa oraz ekonomii autorstwa dra Tomasza Reguckiego. Książka zawiera kompleksowe ujęcie problematyki mechanizmów zwiększających kontrolę nie tylko w ujęciu dogmatycznym (prawnym), ale także ekonomicznym oraz, przede wszystkim, empirycznym. Książka nosi tytuł: Mechanizmy zwiększające kontrolę (control enhancing mechanisms) w polskich…

Share.

Badania empiryczne (vide: Złota Księga venture capital w Polsce 2018, Startup Poland, NCBiR, s. 30) dotyczące polskich startupów jasno wskazują, że ok. 65% inwestycji w startupy jest lewarowanych za pomocą środków publicznych (KFK, PARP, NCBiR). W praktyce oznacza to, że 6/7 na 10 startupów (tych w które zainwestowano) korzysta w…

Share.

Senator Partii Demokratycznej Elizabeth Warren, zgłosiła 15 sierpnia w Senacie USA projekt ustawy zatytułowany „Accountable Capitalism Act” (w wolnym tłumaczeniu „Ustawa o Odpowiedzialnym Kapitalizmie”) (dostępny tutaj). Tworzy on nową kategorię spółek – United States Corporations, poddanych wspólnej federalnej regulacji. Niektórzy twierdzą, że E. Warren chce zniszczyć kapitalizm. Inni, że wręcz…

Share.

Dziś ciekawy temat z okładki Pulsu Biznesu​ – na temat dematerializacji akcji Prostej Spółki Akcyjnej w DLT. W artykule m.in. moja wypowiedź, zdradzająca kulisy prac nad nowymi przepisami: ⏩ — Szukaliśmy różnych inspiracji i ciekawych rozwiązań, również za granicą. Dużo rozmawialiśmy z przyszłymi użytkownikami PSA. Podczas służbowego spotkania z osobami…

Share.

Nie wiem, czy już zauważyliście, ale przepisy o prostej spółce akcyjnej, zakładają możliwość dematerializacji akcji w rozproszonej bazie danych (DLT): Art. 300 (32) § 1. Ewidencja może być prowadzona w postaci elektronicznej. § 2. Ewidencja może być także prowadzona w rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych, która zapewnia bezpieczeństwo zawartych w…

Share.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji do KSH, wprowadzającej Prostą Spółkę Akcyjną oraz uzasadnienie do nowych przepisów. Ma to być wehikuł dedykowany innowacyjnym biznesom, startupom i funduszom VC. Miałem zaszczyt być jednym z ekspertów, wspierających Minister Przedsiębiorczości i Technologii, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju w pracy nad tym projektem. Chętnie poznam…

Share.

Być może kojarzycie z Netflixa (albo z rozwieszonych niedawno na ulicach miast billboardów) serial „Modyfikowany Węgiel”? To adaptacja cyberpunkowej dystopii autorstwa Richarda K. Morgana. W jednej ze scen, główny bohater – Takeshi Kovacs – spotyka Oumou Prescott, prawniczkę przyszłości, którą opisuje takimi słowami: (…) Zerknąłem na Oumou Prescott, zastanawiając się,…

Share.

Baseball jest uznawany za jedną z najbardziej skomplikowanych dyscyplin sportowych na świecie. Aktualne zasady gry w baseball, obowiązujące w Major League Baseball (najważniejszej amerykańskiej lidze), zostały opisane na 172 stronach dokumentu pt. Official Baseball Rules 2016 Edition w ponad 50 tysiącach słów. Jak jednak nie trudno się domyślić, edukacja zawodnika…

Share.

Dla opisania działalności przedsiębiorców używa się czasem określenia „gra rynkowa”. Tak jak każda gra (np. gra planszowa), biznes podlega określonym regułom, mającym sprawić, że rywalizacja będzie prowadzona w duchu fair play. Jednak w biznesie, w przeciwieństwie do innych gier, istnieje możliwość przeniesienia swojej aktywności do miejsca, w którym regulacje są…

Share.

Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw – projekt ustawy czeka już tylko na podpis Prezydenta. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców w związku z nowelizacją? Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym to kolejny…

Share.

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się ciekawy i praktyczny artykuł red. Jakuba Styczyńskiego pt. „Słupy” z zarządów polskich firm coraz częściej mówią po ukraińsku. I znikają bez śladu. W artykule omówiono kwestie pełnienia funkcji w zarządach spółek przez kolegów z Ukrainy jako sposób na minimalizację jakichkolwiek ryzyk…

Share.

Niniejszy wpis nawiązuje do artykułu koleżanki z łamów Korporacyjnie.pl, Katarzyny Solarz, dotyczącego dopuszczalności na gruncie kodeksu spółek handlowych („KSH”) połączenia odwrotnego tzw. downstream merger z udziałem spółki z o.o. jako przejmującej, który został opublikowany 11 stycznia 2013 r. Autorka podsumowała w nim wątpliwości i problemy prawne, jakie wiążą się z…

Share.

Do 13 lipca 2017 r. każdy, kto chciał założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mógł posłużyć się w tym celu wzorcem umowy udostępnionym w systemie teleinformatycznym, wykorzystując do tego zwykły podpis elektroniczny. Ten stosunkowo prosty i szybki sposób na utworzenie nowego podmiotu prawnego doprowadził nie tylko do pobudzenia przedsiębiorczości poprzez ułatwienie…

Share.

Tematyka inwestycji w start-upy, akceleratory, czy fundusze kapitałowe inwestujące w przedsiębiorstwa, będące we wczesnej fazie rozwoju pojawia się na łamach polskiej prasy z częstotliwością większą niż newsy prasowe o zmianach w polskim prawie podatkowym.   O inwestycjach w innowacyjne podmioty oraz rozwiązania mówią wszyscy – małe i średnie przedsiębiorstwa, branże tradycyjne,…

Share.

Startupy technologiczne robią międzynarodową karierę znacznie łatwiej i szybciej niż inni początkujący przedsiębiorcy. Dlatego droga fintechowych startupów z garażu na światowe rynki bywa dziś bardzo krótka. Niemniej, wciąż wiąże się z prawnymi i regulacyjnymi wyzwaniami, ponieważ usługi finansowe należą do bardzo ściśle regulowanego środowiska biznesowego. W rozwiązaniu tych wyzwań nie…

Share.

Cykl na temat sankcji za naruszenie oświadczeń i zapewnień w transakcji sprzedaży udziałów (akcji) doczekał się dotychczas czterech części. Przed lekturą kolejnej , zachęcam do przeczytania poprzednich części, a dla jasności wywodu przede wszystkim wstępu do cz.I cyklu (dot. błędu) i cz. 3 (odpowiedzialność gwarancyjna). Niżej odnośniki do wcześniejszych wpisów:…

Share.

Kongres impact CEE ogłosił listę pierwszych potwierdzonych prelegentów. Lista mówców zapowiada się bardzo ciekawie. Mam przyjemność być jednym z nich. Więcej informacji znajdziecie tutaj (lista jest regularnie uzupełniana o kolejne potwierdzone nazwiska). Zarezerwujcie sobie koniecznie czas w kalendarzach na Impact’17, który odbędzie się już 31 maja i 1 czerwca. Do zobaczenia w Krakowie!

Share.

Najpewniej to przeprowadzka za granicę umożliwiła Robertowi Lewandowskiemu rozwinięcie jego piłkarskich umiejętności do poziomu, który aktualnie prezentuje. Występy w znacznie silniejszej lidze niż polska Ekstraklasa, rywalizacja z najlepszymi zawodnikami na świecie oraz korzystanie z kultury organizacyjnej doświadczonych międzynarodowo klubów takich jak Borussia Dortmund czy Bayern Monachium, pozwoliły mu uwolnić w…

Share.

Zapraszam Was do zapoznania się z abstraktem artykułu, który napisałem wraz z moimi dwoma kolegami z Baker McKenzie – Lotharem Determannem z biura w Palo Alto i Manuelem Lorenzem z biura we Frankfurcie. Jeśli spodoba Wam się abstrakt – to serdecznie proszę Was o głos na ten artykuł (zaznaczenie pięciu gwiazdek). Tylko…

Share.

Weekendowa anegdotka Podczas spotkania na Oxfordzie, Bernard Arnault (CEO grupy LVMH, właściciela m.in. marki Dom Pérignon) wspominał swoją rozmowę ze Stevem Jobsem. Arnault zapytał Jobsa, czy uważa, że za 20 lat ludzie będą wciąż tak samo chętnie korzystać z iPhone’ów. Jobs odpowiedział, że nie wie – ponieważ mogą wydarzyć się rewolucje technologiczne,…

Share.

W dwóch pierwszych częściach artykułu starałem się podsumować dopuszczalny zakres swobody wspólników w ułożeniu (zaplanowaniu) zasad związanych z dziedziczeniem na gruncie umowy spółki jawnej i komandytowej. W niniejszej trzeciej części, koncentruję się na kwestiach związanych z wyceną udziału kapitałowego zmarłego wspólnika na potrzeby spłaty spadkobierców oraz dopuszczalnością zmiany tych zasad…

Share.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 19 stycznia 2017 r.[1] Sprawa C‑591/15 The Queen, na wniosek The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited, przeciwko Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Her Majesty’s Treasury {wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative…

Share.

Dla porządku przypomnę, że artykuł służy podsumowaniu kwestii związanych ze śmiercią wspólnika w najpowszechniejszych spółkach osobowych (tj. spółce jawnej oraz komandytowej). Stanowi on próbę zastanowienia się nad dopuszczalnym zakresem swobody wspólników w ułożeniu (zaplanowaniu) zasad związanych z dziedziczeniem na gruncie umowy spółki, w kontekście bardzo lakonicznego uregulowania ustawowego. W pierwszej…

Share.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 12 stycznia 2017 r.[1] Sprawa C‑48/16 ERGO Poist’ovňa, a.s. przeciwko Alžbecie Barlíkovej [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Dunajská Streda (sąd rejonowy w Dunajskiej Stredzie, Słowacja)] Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Dyrektywa 86/653/EWG – Artykuł 11…

Share.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).  Mocą nowej ustawy, dokonano zmiany Kodeksu cywilnego, w zakresie tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”. Zgodnie z nowo dodanym…

Share.

Nie było Was na Impact’16 fintech/insurtech i żałujecie, że przegapiliście panel o inwestowaniu w Fintech/Insurtech, który moderowałem, a w którym wystąpili Marcin Petrykowski (S&P), Sylwester Janik (MCI Capital), Piotr Wilam (Innovation Nest) oraz Tom Pair (IAllocate.ME)? Nic straconego! Nagranie tego panelu oraz innych interesujących wystąpień kongresu są dostępne na YouTube. https://youtu.be/5Tm_xSQjnUw

Share.

Pan Tomasz Molga na łamach INN Poland skrytykował program Scale Up, przez który rząd zamierza wspierać startupy. Autor zaczął od zapowiedzi, że zajrzał „pod podszewkę” tego programu. Liczyłem więc na ujawnienie jakichś szokujących faktów. Oczekiwania podgrzał styl tekstu, napisanego miejscami niemal jak artykuł śledczy. Skończyło się jednak wielkim rozczarowaniem, bo nic szokującego…

Share.

7 i 8 grudnia spędzę we Wrocławiu na Impact’16 fintech/insurtech – kongresie, gromadzącym przedstawicieli najbardziej innowacyjnych firm i organizacji branży finansowej i ubezpieczeniowej. Serdecznie polecam udział w impact CEE. Powodów jest prawie tyle, ile jest paneli i ilu prelegentów. Cały program wydaje się niezwykle interesujący, a forma wystąpień zapowiada się bardzo innowacyjnie (więcej…

Share.

Obserwacja praktyki wykonywania ustawowych obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (zarówno notowane na rynku regulowanym jak i w ramach ASO) pozwala stwierdzić szereg mniej lub bardziej rażących uchybień. Część z nich z natury swojej podlega bezwzględnemu sankcjonowaniu ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) działającej z reguły „z urzędu”, część zaś –…

Share.

Już 3 i 4 listopada w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016 – największa naukowa debata poświęcona prawu upadłościowemu oraz zagadnieniom związanym ze stosowaniem przepisów po wprowadzonych zmianach. Szczególnej uwadze poświęcone zostaną kwestie: -niewypłacalności grup spółek, -upadłości konsumenckiej, -przygotowanej upadłości (pre-pack), -niewypłacalności klubów sportowych -oraz regulacji zawodu syndyka.…

Share.

W tym wpisie staram się odpowiedzieć na pytanie czy na gruncie nowych przepisów prawa upadłościowego prokurent ma legitymację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a w konsekwencji, czy ciąży na nim taki obowiązek. Kwestia ta jest niebagatelna, gdyż przepisy przewidują surową odpowiedzialność odszkodowawczą i karną osób, na których ciąży obowiązek…

Share.

W polskim prawie spółek szykuje się niemała rewolucja. Ministerstwo Rozwoju poddało pod pre-konsultacje projekt nowego typu spółki kapitałowej, prostej spółki akcyjnej, która ze swego założenia ma łączyć zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej oraz może stanowić pożądaną formę prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsięwzięcia typu start-up. Natomiast, Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje…

Share.

Reforma prawa spółek w Europie przebiega obecnie pod dwoma głównymi hasłami: digitalizacja (zob. http://ec.europa.eu/justice/civil/files/company-law/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf) i mobilność transgraniczna. Digitalizacja łączy się z rozpowszechnieniem technologii informatycznych, które ułatwiają i przyspieszają rejestrację spółek, obniżają koszty wykonywania praw z akcji przez inwestorów zagranicznych oraz ułatwiają dostęp do informacji. Mobilność transgraniczna zmierza do dalszej liberalizacji…

Share.
1 2 3 5