Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Corporate

Od dłuższego czasu doktryna prawa spółek oraz orzecznictwo były podzielone w zakresie poglądów, komu przysługuje tzw. bierna reprezentacja spółki w sytuacji, gdy członek zarządu składa rezygnację z tej funkcji; innymi słowy – komu należy złożyć (doręczyć) oświadczenie woli o rezygnacji członka zarządu, aby rezygnacja była uznana za złożoną skutecznie. Wykrystalizowało…

Share.

Emitenci giełdowi w Polsce stosunkowo rzadko raportują informacje poufne. W dużym stopniu zjawisko to (które już w tym miejscu ocenić należy negatywnie, gdyż informacja poufna powinna być kluczową informacją raportowaną przez emitentów; co pośrednio wynika już z systematyki przepisów art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej) wynika z nieumiejętności…

Share.

Już w kwietniu rozpocznie się Let’s Start Up! – największy studencki festiwal startupowy w Polsce. Cztery kompleksowe wydarzenia, tysiące uczestników, kilkadziesiąt startupów i szanse na realizację swojego biznesu marzeń. To wszystko w ramach inicjatywy organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem inicjatywy jest…

Share.

10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w odpowiedzi na pytanie prawne o następującej treści: Czy w świetle art. 249 k.s.h. sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki stanowi samodzielną przesłankę powództwa o jej uchylenie?​ Uchwała SN brzmi następująco: Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością…

Share.

Kilka tygodni temu jeden ze swoich wpisów poświęciłem nowej książce A. Radwana – Ius dissidentium (C.H. BECK, 2016) (zobacz wpis). Dzięki uprzejmości autora – A. Radwana, dysponujemy egzemplarzami recenzenckimi książki. Warunkiem otrzymania książki jest przygotowanie recenzji, którą zamieścimy na Korporacyjnie.pl (alternatywnie recenzji, która zostanie opublikowana w polskim albo zagranicznym czasopiśmie…

Share.

9 i 10 czerwca 2016 r w Warszawie, w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja pt. “Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment”. Wydarzenie zostało objęte patronatem m. in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Ministerstwa…

Share.

Książka A. Radwana, Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych, wydana nakładem wydawnictwa C.H. Beck, to pozycja z serii „muszę ją mieć” dla wszystkich zainteresowanych prawem spółek, ekonomiczną analizą prawa, a także wszystkich, którzy chcieliby poprawić swój warsztat pisarski. O Autorze Autorem jest uznany teoretyk i…

Share.

Pamiętacie, jak obiecaliśmy Wam cykl prezentujący polskie tłumaczenia anglojęzycznego żargonu i terminów transakcyjnych? Rozumiemy, że możecie nie pamiętać, ponieważ trochę czasu już od tej obietnicy minęło (jeśli nie pamiętacie i nie wiecie, o co chodzi – wprowadzenie do cyklu przeczytacie tutaj). Z drobnym poślizgiem, dziś rozpoczynamy ten obiecany cykl. I…

Share.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Akt stanowi m.in.,  że przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej – niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością – będzie mógł wybrać procedurę naprawczą dopasowaną do swoich potrzeb. Postępowania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmiany struktury majątku, zobowiązań i zatrudnienia w celu pozostania w obiegu gospodarczym.…

Share.

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), na mocy której uchwalono nowy tekst Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN). W związku z tym, należało – jak się wydaje – przyjąć, że spółki publiczne będą od dnia 1 stycznia 2016…

Share.

W ubiegłym tygodniu ukazało się uzasadnienie uchwały SN z dnia 27 sierpnia 2015 r. (III CZP 62/15) dotyczącej odznaczającej się dużą praktyczną doniosłością kwestii rozumienia regulacji art. 594 k.s.h. W przepisach tego artykułu sankcjonuje się zaniechania wykonywania przez członków zarządów spółek kapitałowych (i odpowiednio – ich likwidatorów; art. 594 §…

Share.

Anglojęzyczne terminy używane dla określenia klauzul i konstrukcji umownych przez praktyków fuzji i przejęć potrafią zaskoczyć swoją barwnością (a czasem wręcz dziwactwem). Pierwsze skojarzenie, co do ich znaczenia jest z innego świata niż prawniczy. Dodają one kolorytu negocjacjom lub treści uwag do dokumentów transakcyjnych, przekazywanych przez klientów. Dowodzą również, jaką…

Share.

W ramach kontynuacji cyklu „6 pytań” (zob. poprzednią rozmowę z mec. Ewą Ciborowską), przedstawiam rozmowę z mec. Martą Wojciechowską. Szymon Syp: Co skłoniło Panią do podjęcia kariery zawodowej jako prawnik in-house? Marta Wojciechowska: Od początku mojej kariery zawodowej miałam biznesowe podejście do świadczonych usług, to znaczy byłam zainteresowana szukaniem najlepszych…

Share.

Powszechna, zwłaszcza w spółkach publicznych, praktyka udzielania pełnomocnictw do udziału w zgromadzeniu udziałowców, wiąże się z pewnymi ryzykami. Jedno z nich dotyczy poprawności zredagowania dokumentu pełnomocnictwa. Praktyka jest w tym zakresie zróżnicowana: z niektórych pełnomocnictw wynika umocowanie do udziału/ uczestnictwa w zgromadzeniu, z innych –umocowanie do udziału/ uczestnictwa oraz do…

Share.

Czołowi przedstawiciele polskiego biznesu chcą stworzyć Kodeks, zawierający szkice ustaw, które mogłyby poprawić warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. W tym celu zawiązali największą w tej części Europy inicjatywę, która ma na celu wyłonienie spośród regulacji państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej takich rozwiązań, które najlepiej wspierają lokalny biznes i które…

Share.

W związku ze zbliżającym się VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych 29-30.09.2015, Warszawa, mam przyjemność przedstawić rozmowę z mec. Ewą Ciborowską. Szymon Syp: Co skłoniło Panią do podjęcia kariery zawodowej jako prawnik in-house? Ewa Ciborowska: Praca blisko biznesu i dla biznesu – mogę na bieżąco obserwować efekty pracy mojego zespołu, korygować…

Share.

Poniżej przedstawiam kilka ciekawych informacji, wynikających z raportu na temat rynku Private Equity / Venture Capital w regionie CEE w 2014. Raport ten został przygotowany przez European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA). Polecam również zapoznanie się z całym raportem, który dostępny jest w Internecie (pod tym linkiem). **** Zaangażowanie funduszy…

Share.

Przedstawiamy Państwu opinię w sprawie C-252/14 Pensioenfonds Metaal en Techniek przeciwko Skatteverket zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, Szwecja) w przedmiocie wykładni art. 63 TFUE w kontekście opodatkowania dochodów funduszy emerytalnych przy odmiennym traktowaniu funduszy emerytalnych będących rezydentami i funduszy emerytalnych…

Share.

W powakacyjnym wpisie wrócę jeszcze do orzeczenia Sądu Najwyższego z 4 marca 2015 r. (IV CSK 340/14), którego uzasadnienie pojawiło się niedawno, a dotyczącego kwestii odnawiania mandatu członka zarządu. Sąd Najwyższy stwierdza w nim, że „w braku wyraźnej regulacji w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, iż członkowie zarządu są powoływani…

Share.

„Puls Biznesu” jak co roku zaprasza do udziału w Forum Dyrektorów Działów Prawnych będącym uznanym oraz cenionym przez środowisko spotkaniem o wieloletniej tradycji, które odbędzie się w dniach 29-30 września 2015 r. w Warszawie. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy bogaty program pierwszego dnia Forum – skupimy się na największych wyzwaniach i…

Share.

Wiele badań prowadzonych na całym świecie potwierdza niezbicie zmianę paradygmatu przywództwa w biznesie. Nadeszła era kobiecego stylu przywództwa, który już stosowany jest przez najbardziej innowacyjne i dochodowe organizacje na świecie. Wystąpienie Magdaleny Nowakowskiej podczas IV Polish Businesswoman Congress będzie poruszać następującą tematykę: jak wykorzystywać empatię i elastyczność w budowaniu sukcesu…

Share.

Zapraszam do udziału w rekrutacji na praktykanta w Crido Legal. Przed aplikowaniem polecam również dwa wpisy Radzyma Wójcika: http://www.korporacyjnie.pl/12-wskazowek-jak-przetrwac-letnie-praktyki-w-korporacji-prawniczej-czesc-i/ http://www.korporacyjnie.pl/12-wskazowek-jak-przetrwac-letnie-praktyki-w-korporacji-prawniczej-czesc-ii/ Zakres obowiązków: dokonywanie przeglądów przepisów prawnych, stanowisk orzecznictwa i doktryny; (legal research), kontakt z organami administracji publicznej, sądami, urzędami, pomoc przy czynnościach biurowych, bieżące wsparcie zespołu w zakresie prowadzonych spraw…

Share.

W dniach 18-19 listopada 2015 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się kolejna edycja kongresu Warsaw International Media Summit. Wydarzenie skupia się wokół najnowszych strategii i trendów, które obowiązują na rynku telekomunikacyjnym i mediów. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A. Nad poziomem merytorycznym wydarzenia czuwa Rada Programowa, której…

Share.

Szanowni Państwo, Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się ostatnio monografia mojego autorstwa, „Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim”. Książka ma charakter uniwersalny. Dotyka klauzuli generalnej takiej jak „natura spółki akcyjnej”, której wykładnia ma istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki i orzecznictwa. Dotyczy również…

Share.

Drodzy Czytelnicy, Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego WPiA UR ma zaszczyt zaprosić na X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego pt. „Tendencje reformatorskie w prawie handlowym”, który odbędzie się w dniach 24 -25 września 2015 roku w Rzeszowie. Organizacja tak ważnego i prestiżowego wydarzenia jak Zjazd Katedr Prawa Handlowego przez Zakład…

Share.

Dzisiejszy wpis kieruję do osób, które potrzebują uzyskać zewnętrzne finansowanie dla swojego pomysłu biznesowego i w związku z tym zgłaszają się do potencjalnych inwestorów (tzw. aniołów biznesu lub funduszy venture capital). Jak wygląda proces transakcyjny z takimi podmiotami?[1] Czego będą dotyczyły główne postanowienia umowy z funduszem? Jakie fundusz będzie miał…

Share.

Z przyjemnością informujemy o objęciu patronatu nad kampanią „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”. Celem kampanii jest zainicjowanie dyskusji o dobrych praktykach stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych i stworzenie ich katalogu w celu edukacji rynku. Kampania jest kierowana do wszystkich uczestników rynku transakcyjnego w Polsce. Więcej informacji dostępnych jest…

Share.

Wyrok Sądu Najwyższego (SN) z 9 października 2014 r. (sygn. akt IV CSK 29/14), (wyrok dostępny na stronie internetowej SN wraz z uzasadnieniem) wzbudził spore zainteresowanie doktryny i praktyków ogniskujących swoje zainteresowania wokół fuzji i przejęć (M&A). Wobec doniosłości wyroku, lub przewidywanej doniosłości jego rozstrzygnięcia na praktykę M&A, warto poświęcić…

Share.

Cykl na temat sankcji za naruszenie oświadczeń i zapewnień w transakcji sprzedaży udziałów (akcji) doczekał się dotychczas trzech części. Przed lekturą kolejnej , zachęcam do przeczytania poprzednich części, a dla jasności wywodu przede wszystkim wstępu do cz.I cyklu (dot. błędu). Niżej odnośniki do wcześniejszych wpisów w ramach wskazanej tematyki: -…

Share.

Kilka dni temu przedstawiłem pierwszą część wskazówek, jak przetrwać letnie praktyki w korporacji prawniczej. Dziś zapraszam na część drugą. **** 7. Miej zawsze przy sobie zeszyt i długopis, notuj dokładnie wszystkie zadania Ta rada może wydać się bardzo oczywista. Zasugerowała ją jednak zdecydowana większość prawników, z którymi rozmawiałem. Kiedy starszy prawnik…

Share.

W dniach 6-7 maja 2015 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się największe akademickie wydarzenie związane z prawem i biznesem – Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego. Była to już siódma edycja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Bankowego oraz Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych działające na Uniwersytecie…

Share.

W poniższym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwa jest wypłata w spółce kapitałowej dywidendy pomimo, że w ostatnim roku obrotowym poniosła ona stratę. Podstawowe kwestie dotyczące dopuszczalności zasad wypłaty zysku w spółce regulowane są przez przepisy art. 191 i 192 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz ich odpowiedniki w…

Share.

Wstęp  W następstwie uchylenia ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (ustawa z 21.08.1997 r., tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 111, poz. 937, z późn. zm., dalej jako:  „PPOPW”), z dniem 24.10.2005 r. w niebyt odeszła dotychczasowa czterosegmentowa definicja papierów wartościowych (zob. art. 3 PPOPW). Miejsce derogowanej regulacji…

Share.

Emisje obligacji zamiennych, w opozycji do trendów światowych, są marginalne. Według danych zawartych w raporcie (raport  Catalyst z grudnia 2012 r.) podsumowującym rozwój rynku Catalyst (dane za okres 30.09.2009-28.09.2012) jedynie 1,54% emisji notowanych na Catalyst stanowiły obligacje zamienne. Z kolei według danych z raportu z grudnia 2013 r. (dane za…

Share.

Rok temu przeczytałem opublikowany przez blog Above the Law poradnik dla wakacyjnych praktykantów sieciowych kancelarii. To ciekawy tekst i choć dotyczy praktyk w amerykańskich sieciówkach, niektóre przedstawione w nim wskazówki są aktualne również w polskich realiach. Ale niektóre z nich niespecjalnie przydadzą się w Polsce (zapomnijcie o lunchach na koszt…

Share.

Miło mi poinformować, że ruszyły zapisy na studia podyplomowe Prawo i podatki dla firm rachunkowych, w ramach których będę jednym z wykładowców. Więcej informacji. UCZESTNICY STUDIÓW: Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się lub chcących się zajmować zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim dla właścicieli biur rachunkowych – księgowych, księgowych,…

Share.

Wprowadzenie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 11 marca 2015 r (C-628/13) przyjął, że dla uznania informacji za informacje o ściśle określonym charakterze w rozumieniu art. 1 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2003/6/WE w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (tzw. dyrektywy…

Share.

Etap zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki jest punktem niemal każdego procesu restrukturyzacyjnego. Nie rozstrzygając o wadze przedmiotowego etapu w kontekście całego procesu przekształcenia spółki, zawiadomienia wspólników bez wątpienia wydłużają przeprowadzenie restrukturyzacji. Czy faza zawiadomienia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki jest faktycznie konieczna we…

Share.

Tytuł brzmi może nieco bardziej złowrogo, niż sprawa wygląda w rzeczywistości, ale faktem jest, że z dniem 1 stycznia 2015 roku sądy rejestrowe otrzymały uprawnienie do wykreślania z rejestru podmiotów, które nie wykonują swoich obowiązków dotyczących dokonywania obowiązkowych wpisów do rejestru, a także nie składają w terminie do właściwego…

Share.

Wprowadzenie Celem poniższych rozważań jest ustalenie charakteru prawnego i formy czynności prawnej, jaką jest zgoda na zbycie udziału (udziałów) w spółce z o.o. Problematyka ta, mimo dużej praktycznej doniosłości i licznych wypowiedzi doktryny i judykatury w jej przedmiocie, wciąż budzi kontrowersje i w istotnych kwestiach pozostaje sporna. Stosownie do przepisu…

Share.

Jeżeli przynajmniej od czasu do czasu zajmujesz się procesami restrukturyzacyjnymi spółek handlowych (likwidacje, łączenia, przekształcenia, zmiany kapitałów, itd.), albo przynajmniej aktualizujesz wpisy dotyczące spółek w KRS, możliwe, że naszła Cię kiedyś przy kolacji refleksja nad sensem istnienia publikatora pod groźnie brzmiącą nazwą Monitor Sądowy i Gospodarczy. Ja ostatnio coraz częściej…

Share.

W związku z obowiązującym od dnia 2 lipca 2014 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie”), które w znaczącej części zacznie być stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, emitentów instrumentów finansowych(w szczególności spółki publiczne) czekają istotne…

Share.

Oczywiście nie, bo mnie nie ma w art. 2 ustawy o obligacjach (jeszcze tej z 1995 r.) – nie mam zdolności emisyjnej… Czy wobec tego mogę doradzić klientowi (przykładowo: spółce komandytowo-akcyjnej), żeby wyemitowała jedną obligację? Czy też jak napisał W. Chabasiewicz „Jeden to za mało”? Zadałem sobie pytanie, więc i…

Share.

Instytut Allerhanda oraz Korporacyjnie (jako patron medialny) zapraszają do udziału w drugiej edycji kongresu dedykowanego prawu restrukturyzacyjnemu. Wydarzenie stanowi interdyscyplinarną (łączącą prawo z ekonomią) konferencję naukowo-praktyczną w Polsce. Celem organizatorów jest animowanie i kształtowanie debaty w zakresie kierunków rozwoju teorii i praktyki projektów restrukturyzacyjnych. IA zależy także na kształtowaniu debaty…

Share.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zauważył w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni przepisów odnoszących się do kwestii prokury łącznej niewłaściwej. 30 stycznia 2015 r., rozbieżności te zostały rozstrzygnięte uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 34/14), zgodnie z którą: „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze…

Share.

Pojawienie się projektu ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych („Projekt”), implementującego do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz dyrektywę 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących…

Share.

Zasadniczo obowiązki informacyjne emitenta obligacji określone zostały w ustawie o obligacjach (czy też szerzej ustawach regulujących rynek kapitałowy). Przykładowo art. 10 ust. 3 ustawy o obligacjach nakłada na emitenta, który prowadzi działalność dłużej niż rok,  obowiązek udostępnienia potencjalnym obligatariuszom sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłego rewidenta), sporządzonego na dzień bilansowy…

Share.

W dniu 16 stycznia 2015 roku ukazał się projekt ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Dyrektywa ZAFI”) oraz dyrektywę 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie…

Share.

Uchwała Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r. (sygn. III CZP 13/13) była szeroko omawiana w piśmiennictwie. Przeważają głosy aprobujące, jednakże można spotkać również uwagi krytyczne dotyczące pierwszej z tez tego orzeczenia. Mianowicie krytykowane jest twierdzenie, iż wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznych z ustawą uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością…

Share.

W kilku najbliższych wpisach chciałem polecić ciekawe książki prawno-ekonomiczne do poczytania na mroźne grudniowe wieczory. Pierwsza książka pt. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne pod red. naukową prof. E. Mączyńskiej dotyczy szeroko rozumianych bankructw przedsiębiorstw. Spis treści: CZĘŚĆ I. BANKRUCTWA I UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE DETERMINANTY I TRENDY Rozdział…

Share.