Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Corporate

Od dnia 1 grudnia 2014 roku wchodzi w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1. Ustawa nowelizująca zasadniczo modyfikuje organizację wydawania spółkom identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON, a także ogranicza ilość możliwych do wskazania przez spółki pozycji przedmiotu działalności (PKD). DOTYCHCZASOWE NIEDOSKONAŁOŚCI Zaplanowane przez ustawodawcę zmiany do ustawy…

Share.

Ten wpis jest częściowo nawiązaniem i rozwinięciem wpisu mec. Andrzeja Tropaczyńskiego z 5 grudnia 2013 r. („Rezygnuję z zarządu! Ok, ale w jaki sposób?”). Dotyczy on, ujmując rzecz najogólniej, problematyki odbierania przez spółkę kapitałową oświadczeń o rezygnacji z pełnienia funkcji członka jej organu. Warto dodać, że od pewnego czasu jest…

Share.

ISTOTA PROBLEMU W świetle art. 42 § 1 kodeksu cywilnego nie jest jasne, czy niezdolność do prowadzenia przez spółkę kapitałową swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów, warunkująca ustanowienie w trybie tego przepisu tzw. kuratora prawa materialnego, zachodzi wyłącznie w sytuacji braku zarządu spółki, czy także w przypadku…

Share.

Z myślą o ciągłych zmianach w dziale prawnym oraz potrzebie debat o nowych wyzwaniach i obowiązkach stojących zarówno przed prawnikami przedsiębiorstw, jak i kancelarii zewnętrznych powstał elitarny Klubu Prawników jako forum do prowadzenia dyskusji. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku powstał cykl jednodniowych spotkań. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy będą mieli…

Share.

Opinia przedstawiona w dniu 11 września 2014 r. Sprawy połączone C‑131/13, C‑163/13 i C‑164/13 Staatssecretaris van Financiën (C‑131/13) przeciwko Schoenimport „Italmoda” Mariano Previti vof  i Turbu.com BV (C‑163/13),Turbu.com Mobile Phone’s BV (C‑164/13) przeciwko Staatssecretaris van Financiën OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 11 września 2014 r. Sprawy połączone C‑131/13, C‑163/13…

Share.

W ramach współpracy z Trio Conferences zapraszamy na pierwsze wydarzenie nad którym objęliśmy patronat medialny: Pakiet CRD IV / CRR – Zmiany polskich regulacji w sektorze bankowym Ostatni kryzys finansowy spowodował szereg zmian w sektorze bankowym, szczególnie w zakresie wymogów kapitałowych oraz zarządzania ryzykiem, co ma zwiększać poziom bezpieczeństwa instytucji…

Share.

Opinia przedstawiona w dniu 9 września 2014 r. Sprawa C‑282/13  T-Mobile Austria GmbH  przeciwko  Telekom-Control-Kommission OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 9 września 2014 r.(1) Sprawa C‑282/13 T-Mobile Austria GmbH przeciwko Telekom-Control-Kommission [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria)] Łączność elektroniczna – Ochrona praw wynikających z porządku prawnego Unii przed…

Share.

W artykule pt. „U spółki wypłacającej dywidendę nie powstaje przychód”, opublikowanym 29 października 2012 roku w dzienniku „Rzeczpospolita”, pisałam o ukształtowanym, korzystnym dla podatników, stanowisku sądów administracyjnych w zakresie braku przychodu po stronie spółki przekazującej dywidendę w formie rzeczowej w związku z tym zdarzeniem. Na gruncie obecnych przepisów brak jest…

Share.

Pojęcie interesu spółki kapitałowej lekko okrzepło w ostatnich latach i wydaje się, że nie wzbudza już takich emocji, jak jeszcze kilka lat temu. Zapewne za sprawą ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego[1], w których to Sąd w sposób jednoznaczny opowiedział się za poglądem, że interes spółki nie jest niczym innym, jak wypadkową…

Share.

Ponieważ temat odpowiedzialności sprzedającego w związku z naruszeniem złożonych w umowie sprzedaży udziałów oświadczeń i zapewnień rozrósł się do rozmiarów mini-serialu w kilku odcinkach, na początek niewielki spis treści pozwalający śledzić całą serię (wystarczy kliknąć w odpowiedni link): 1. Wedle najlepszej wiedzy sprzedającego (…) – Prolog 2. Oświadczenia i zapewnienia…

Share.

Z satysfakcją informuję, że z końcem sierpnia o druku oddane zostało drugie wydanie komentarza do ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (autorstwo: K. Kohutek, M. Sieradzka). Zawarto w nim nie tylko omówienie i ocenę zmian jakie do powyższej ustawy wprowadziła nowelizacja z dnia 10…

Share.

Najnowsze wydanie polskiego tygodnika Bloomberg Businessweek (Nr 34, 25-31 sierpnia 2014 r.), który namiętnie czytam :), zawiera artykuł (s. 40-41) o ciekawym czasopiśmie, które stara się w przystępny (lekkostrawny?) sposób przybliżyć najnowsze artykuły naukowe z zakresu ekonomii (zob. również artykuł w języku angielskim). Mowa o FAME (skrót od Finance &…

Share.

Co można zrobić, jeśli wspólnicy sp. z o.o. podczas zwyczajnego zgromadzenia przekazali cały zysk wypracowany przez tę spółkę na kapitał zapasowy, a później, w trakcie kolejnego roku finansowego, zmienili zdanie i stwierdzili, że jednak chcieliby otrzymać dywidendę? Kiedy i pod jakimi warunkami wspólnicy mogą otrzymać dywidendę Zysk wypracowany przez spółkę…

Share.

Z zainteresowaniem zapoznałem się z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r. (sygn. akt III SK 44/13), (wyrok jest dostępny na stronie internetowej), a także komentarzem do wyroku dr hab. Konrada Kohutka, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, opublikowanym na jego stronie internetowej (zob. również szerzej K. Kohutek,…

Share.

  Rethinking Compliance to najnowszy artykuł autorstwa A. Riley i D. Sokola (dostępny na stronie internetowej ssrn). Artykuł składania do refleksji i zasadniczo skierowany jest do organów antymonopolowych (czy szerzej legislatorów). Wydaje się, że artykuł (wraz z bogatą literaturą w nim podaną) może stanowić cenne źródło wiedzy także dla polskich…

Share.

Dzień dobry Państwu,  W to jakże rześkie sierpniowe przedpołudnie chciałem zainteresować Państwa mało znanym, a niestety całkiem ciekawym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Orzeczenie dotyczy art. 461 k.s.h. i obawiam się, że równie dobrze może znaleźć zastosowanie do art. 274 k.s.h. (sp. z o.o.). Na marginesie dodam, że próżno szukać wskazanego…

Share.

Zamknięcie roku obrotowego w spółkach publicznych często wiąże się z koniecznością zmierzenia się przez spółki z zaskarżaniem uchwał podjętych na zwyczajnych walnych zgromadzeniach przez akcjonariuszy mniejszościowych. W wielu przypadkach akcjonariusze mniejszościowi nadużywają jednak swoich praw podmiotowych stosując w stosunku do spółek tzw. szantaż korporacyjny. Niniejszy artykuł przedstawia środki obrony pozwanej…

Share.

Arbitraż wkracza w wiele sektorów życia gospodarczej – od arbitrażu handlowego w ramach którego rozstrzygane są spory wynikające z umów handlowych typu umów dostaw, sprzedaży etc., poprzez arbitraż budowlany (umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane), arbitraż sportowy aż po arbitraż w sprawach korporacyjnych. Mój wpis będzie dotyczył ostatniego typu (należy…

Share.

Choć tytuł może sugerować coś innego – w tym tekście nie odnoszę się do aktualnych wydarzeń politycznych. Bo nie o podsłuchy w restauracji tutaj chodzi, ale o nagrywanie obrad walnych zgromadzeń spółek publicznych.  Dobre praktyki spółek notowanych na GPW zawierają rekomendację, aby spółki nagrywały obrady walnego zgromadzenia, a następnie zarejestrowany…

Share.

  1.  Uwagi wstępne Tytułowe pytanie może wydawać się trywialne, a wręcz retoryczne, bowiem natychmiast nasuwa się oczywista odpowiedź: „nie”. Osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, nie mogą pełnić funkcji pełnomocnika procesowego zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i podatkowym[1], co wynika odpowiednio z art. 33 § 1 k.p.a. i art. 137 § 1…

Share.

[AKTUALIZACJA – 15.06.2014 r.] Zapewne zauważyliście zielony baner na stronie głównej Korporacyjnie.pl To efekt naszej współpracy z  LexisNexis. Naszą kolejną wspólną inicjatywą jest konkurs na najlepszy komentarz/glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego z 2013 r. lub 2014 r. dotyczącego szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek handlowych. Komentarz/ glosa…

Share.

Jak już wspominałem czekają nas zmiany w prawie o obligacjach. Ustawodawca przygotował niespodziankę, którą jest projekt nowej ustawy o obligacjach (ustawodawcy trochę to zajęło czasu, bo projekt  założeń ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2013 r.; nawiasem projekt założeń znacznie różni się od projektu ustawy). Ustawa liczy 111…

Share.

W uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. III CZP 17/2014) Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia…

Share.

Piotr Semeniuk zamieścił informację o jubileuszowej konferencji CARS z okazji dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej (tytuł: „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne„). Konferencja odbyła się w dniu 21 maja i w związku z tym chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami (mam nadzieję, że zamieścimy zdjęcia, ale dopiero…

Share.

Jaka forma kontaktu między pełnomocnikiem a świadkiem przed złożeniem zeznań jest dopuszczalna? Czy pełnomocnik może spotykać się ze świadkiem w celu omówienia i przygotowania jego przyszłych zeznań? Pytanie to ma szczególne znaczenie w przypadku arbitrażu międzynarodowego, gdzie pełnomocnicy podlegają często różnym – potencjalnie sprzecznym – krajowym regulacjom kontaktu ze świadkiem.…

Share.

W maju i czerwcu odbywa się zawsze dużo ciekawych konferencji naukowych. Chciałbym zaprosić Państwa na jedną z nich, nad którą Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny- „Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo spółek handlowych – wczoraj i dziś” . Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji…

Share.

W dzisiejszym wpisie temat tylko z pozoru lekki, ale w praktyce prawniczej niezmiernie istotny i, co ważniejsze, nieczęsto poruszany. Będzie o roli tłumaczy w tworzeniu i obowiązywaniu prawa unijnego w Polsce na przykładzie moich ostatnich potyczek z pojęciem „przedsiębiorcy” lub „przedsiębiorstwa” w unijnym prawie pomocy publicznej. Często bowiem błąd lub…

Share.

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną porcją naszych newsów. NEWSY ANTITRUST/PRAWO KONSUMENCKIE/REGULATORZY RWE Stoen Operator przegrał sprawę przed Sądem Apelacyjnym z UOKiKiem w sprawie dwóch klauzul abuzywnych (sygn. VI Aca 1828/13). Jedno z zakwestionowanych postanowień umożliwiało przedsiębiorcy m.in. podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10 proc. w stosunku do…

Share.

Jakiś czas temu, zapewne nieco zbyt długi [robi pokorną minę i bije się w pierś], starałem się zainteresować Państwa tematyką oświadczeń i zapewnień w transakcji sprzedaży udziałów. Był więc już „prolog” (dostępny tutaj), teraz czas przejść do tzw. meritum. Udziały[1] to bardzo specyficzny przedmiot umowy. Nie stanowią jedynie składniku majątkowego…

Share.

Wielokrotnie na blogu pisałem o obligacjach (głównie obligacjach zamiennych – bo takie są przedmiotem mojego doktoratu). W jednym ze wpisów wspominałem o toczących się pracach nad nowelizacją ustawy o obligacjach (ustawa z 29 czerwca 1995 r.; poważnie zmieniona w 2000 r.). Dotychczas opierałem swoje informacje o projekt założeń zmian ustawy…

Share.

Tematyka prawna obligacji (w tym obligacji zamiennych) była już kilkukrotnie poruszana na Korporacyjnie.pl (zob. chronologicznie: S. Okoń: Obligacje zamienne jako forma finansowania przedsiębiorstwa; Sz. Syp: Zmiana treści stosunku prawnego wynikającego z obligacji; Sz. Syp: Instrumenty hybrydowe – wybrane problemy w świetle prawa polskiego – por. również polemikę do wpisu autorstwa…

Share.

Podstawową funkcją obligacji z punktu widzenia ich emitenta jest funkcja pożyczkowa. Wśród podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia emisji obligacji znalazły się m. in. osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (w tym spółki komandytowo-akcyjne), spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym, emisja obligacji – obok kredytu i pożyczki – może być…

Share.

Instytut Allerhanda serdecznie zaprasza na drugą edycję Polskiego Kongresu Prawa Podatkowego. Dyskusja w gronie przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ludzi świata nauki, biznesu, doradztwa i mediów będzie mieć miejsce 8 kwietnia 2014 r. w Warszawie w Hotelu Polonia Palace. Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny nad Kongresem. Wśród tematów Kongresu – Kodeks podatkowy –…

Share.

ISTOTA PROBLEMU W pierwszym wpisie na Korporacyjnie.pl chciałbym poruszyć kwestię legitymacji do zaskarżenia uchwały organów spółki kapitałowej, a głównie tego czy uprawnienie to przysługuje wierzycielowi, który uzyskał egzekucyjne zajęcie akcji lub udziałów wspólnika/akcjonariusza tej spółki. Zanim przystąpię do meritum niezbędne jest przypomnienie dwóch kwestii. Po pierwsze należy pamiętać, kto wedle…

Share.

Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w Kongresie Emerging Europe 2014, który odbędzie się w dniach 12-13 marca 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej. Emerging Europe to dwudniowy, międzynarodowy, anglojęzyczny kongres gospodarczy, organizowany przez SKN Klub Inwestora, poświęcony tematyce inwestowania oraz stosunków gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt organizowany jest przy…

Share.

W najbliższym czasie, tj. 13 marca 2014 r.,  odbędzie się Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – pionierskie w swej zawartości merytorycznej wydarzenie, ściśle poświęcone procesom restrukturyzacji, szczególnie dedykowane osobom w nie zaangażowanym, ale i tym, których tematyka restrukturyzacji żywo interesuje. By mieć szansę na udaną restrukturyzację bądź mieć pewność, że proces…

Share.

British-Polish Investment Alliance (BPIA) to inicjatywa Klubu Inwestora, działającego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nad którą Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny. Projekt organizowany jest przy wsparciu najbardziej prestiżowych środowisk biznesowych, banków inwestycyjnych, firm doradczych, organizacji rządowych oraz innych społeczności studenckich z renomowanych uczelni ekonomicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. BPIA…

Share.

Ten wpis będzie bardzo osobisty i wyjątkowo nie będzie o prawie. Inspiracją do jego napisania była ogłoszona niedawno wiadomość, że bydgoska PESA jako pierwsza firma z Europy Środkowo-Wschodniej została nominowana do nagrody ekonomicznej Financial Times „Boldness in Business Award”. ****  Boldness in Business Award, to nagroda, której laureatem mogą zostać…

Share.

Sąd Najwyższy w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 września 2013 r. (sygn. III CZP 13/13)(1) przesądził o charakterze sankcji cywilnoprawnej dotykającej sprzecznej z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników oraz uchwały walnego zgromadzenia. Katarzyna Reszczyk w swoim wpisie  pt. „Czy można zaskarżyć uchwały Rady Nadzorczej…

Share.

Już 13 marca 2014 r.  w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace odbędzie się Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego organizowany przez Instytut Allerhanda. Korporacyjnie.pl jest patronem medialnym Kongresu. Patronat honorowy objęli m.in. : Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelna Rada Adwokacka, OIRP Poznań, OIRP Białystok, OIRP Warszawa, OIRP Kraków,…

Share.

Mój dzisiejszy wpis stanowi tak naprawdę prolog do szerszego zagadnienia jakim jest odpowiedzialność sprzedającego udziały za złożenie fałszywych „oświadczeń i zapewnień” w umowie sprzedaży udziałów. Zaczynam więc temat trochę od środka i trochę w stylu zwiastunów filmowych. Po resztę trzeba będzie pójść do kina, gdy film już…

Share.

Czy tylko pierwsze zawezwanie do próby ugodowej spowoduje przerwanie biegu przedawnienia? Zachęcony dużą popularnością mojego poprzedniego tekstu, postanowiłem wrócić do poruszonego w nim tematu. Tym bardziej, że ostatnio wpadło mi w ręce kolejne orzeczenie sądu, rozszerzające katalog możliwych działań, skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia (tym razem był to jednak wyrok Sądu…

Share.

Jak zasygnalizowałem we wpisie pt. Rynek fuzji i przejęć w Polsce w latach 2008-2012 zamierzam przeprowadzić analizę transakcji (fuzji i przejęć w Polsce) w minionym, 2013 r. Szczegółowych danych oczywiście jeszcze nie ma, ale można zlokalizować najważniejsze i największe deale minionego roku. Źródło mojego wpisu stanowić będą dane publicznie dostępne…

Share.

Początek nowego roku to dobry moment, aby przyjrzeć się statystykom dotyczącym kontroli koncentracji i porównać je z tymi z poprzednich lat. Po 2007 r. staram się badać „barometr” rynku fuzji i przejęć między innymi sprawdzając ilość wydanych przez Prezes UOKiK decyzji dotyczących koncentracji. Pierwszy wpis Nowego Roku 2014 r. zacznę…

Share.

Przedsiębiorcy z optymizmem i entuzjazmem odnieśli się do możliwości rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w rejestrze przedsiębiorców miesięcznie rejestruje się średnio 2372 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością[1], z czego około 614 stanowią spółki zawiązane w trybie S-24. Jak w praktyce wygląda uproszczona procedura rejestracji…

Share.

W dniu 9 grudnia odbyła się w Krakowie konferencja pt. Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku zorganizowana przez Sekcję Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Korporacyjnie.pl było  patronem medialnym wydarzenia. Poniżej krótkie informacje o wybranych prelekcjach (głównie I i II części konferencji w których uczestniczyłem) i zapowiedź…

Share.

Temat stary jak świat. Nie poruszaliśmy go jednak do tej pory na blogu, a przecież blog Corpo i M&A lubiący nie powinien od tego tematu uciekać. Zwłaszcza, że tym oto wpisem niebezpiecznie się do niego zbliżyliśmy. Stary jak świat jest zresztą nie tylko temat, ale również konkluzja, że tak naprawdę…

Share.

Bardzo interesującą konferencję ogólnopolską organizuje w najbliższych dniach Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny nad wydarzeniem. Temat konferencji brzmi: „Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku” a odbędzie się ona dnia 9 grudnia 2013 r. w Krakowie (sala Refektarz w Collegium Wróblewskiego (parter),…

Share.

Artykuł stanowi rozszerzoną i przeredagowaną wersję mojego tekstu pt. „Gra o tron, czyli o filozofii sporu wokół kapitału zakładowego”, który ukazał się na łamach „Rzeczpospolitej” z dn. 31 października 2013 r, str. C7. Temperatura sporu wokół reformy reżimu kapitałowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponownie wzrosła. Niedawno na łamach „Rzeczpospolitej” (wydanie…

Share.