Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Energetyka

9-10 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się 24. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, wydarzenia poświęconego najnowszym trendom obowiązującym na rynku oraz aktualnym problemom i wyzwaniom, z którymi boryka się sektor energetyczny. W Konferencji uczestniczyło ponad 570 gości, a wśród nich prezesi i członkowie zarządów kluczowych firm energetycznych, przedstawiciele administracji rządowej,…

Share.

W dniach 13-14 kwietnia2016 roku, w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się XXIII edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, organizowanej przez firmę MMC Polska. Podczas wydarzenia obecni byli prezesi i członkowie zarządów kluczowych firm energetycznych, przedstawiciele administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie izb gospodarczych. Gośćmi Honorowymi wydarzenia…

Share.

Miło nam poinformować, że po raz kolejny objęliśmy patronat nad konferencją EuroPower! W dniach 13-14kwietnia 2016 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER. W wydarzeniu wezmą udział firmy świadczące usługi dla sektora energetycznego, kluczowi przedstawiciele rynku, regulator oraz administracja centralna i samorządowa. Organizatorem konferencji…

Share.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Energetycznego „Prawo z energią”! Wydarzenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych prawem energetycznym, w szczególności, regulacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Konferencja odkryje przed Państwem trzy panele tematyczne. Wśród nich: nowe regulacje polskiego prawa w zakresie OZE, które wejdą w życie…

Share.

Miło nam poinformować, że po raz kolejny objęliśmy patronat nad konferencją EuroPower (zobacz o poprzedniej konferencji). W dniach 25 – 26 listopada 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER. W wydarzeniu wezmą udział firmy świadczące usługi dla sektora energetycznego, kluczowi przedstawiciele rynku, regulator…

Share.

Czołowi przedstawiciele polskiego biznesu chcą stworzyć Kodeks, zawierający szkice ustaw, które mogłyby poprawić warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. W tym celu zawiązali największą w tej części Europy inicjatywę, która ma na celu wyłonienie spośród regulacji państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej takich rozwiązań, które najlepiej wspierają lokalny biznes i które…

Share.

Niedawna decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca zgodność zaproponowanego przez Wielką Brytanię systemu rynku mocy mającego ograniczyć ryzyko blackoutu została zaskarżona do Trybunału. Kazus ten, bez względu na rozstrzygnięcie, pokazuje jak istotne jest pogodzenie interesów różnych grup nacisku przy tworzeniu regulacji oddziałujących na cały rynek energii. Szybkie zmiany struktury systemu energetycznego niekoniecznie…

Share.

Z przyjemnością zapraszamy na kolejną konferencję XXI EuroPower (informacje o o XX Jubileuszowej Konferencji), która odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie. W wydarzeniu wezmą udział kluczowi przedstawiciele rynku, regulator oraz administracja centralna i samorządowa, a także firmy świadczące usługi dla sektora. Konferencja nieprzerwanie…

Share.

Miniony tydzień nie był najlepszy dla rosyjskiego gazowego giganta. Komisarz Unii Europejskiej ds. Konkurencji Joaquin Almunia ogłosił, że dotychczasowe rozmowy z firmą kierowaną przez Aleksieja Millera nie odniosły skutku i że Komisja rozpoczęła przygotowywanie formalnej listy zarzutów (ang. statement of objections) przeciwko Gazpromowi. Ucięte zostały zatem (przynajmniej na chwilę) spekulacje,…

Share.

Wydobycie ropy naftowej w Kalifornii 1 stycznia 2014 r. jest ważną datą dla produkcji ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W stanie Kalifornia przyjęto nowe regulacje dotyczące eksploatacji ropy naftowej ze źródeł niekonwencjonalnych. Władze Golden State podążyły za trendem w kierunku regulacji wydobycia węglowodorów metodą szczelinowania hydraulicznego. Tym samym…

Share.

Komentarz W dniu 22 listopada br. Prezes URE zatwierdził nową wersję (23) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) opracowaną przez Gaz – System. Powodem opracowania nowej wersji instrukcji są postępy w regulacji na poziomie Unii Europejskiej związane z przyjęciem części przepisów uzupełniających do Rozporządzenia 715/2009 tj. Rozporządzenia Komisji 984/2013…

Share.

Potencjalne zmiany funkcjonowania tradingu wywołane nowymi regulacjami Komisji Europejskiej Zmiana zakresu regulacji hurtowego rynku energii elektrycznej, a szczególnie w obszarze rynku finansowego, powinna doprowadzić do poprawy zarządzania ryzykiem oraz ograniczyć ekspozycję na ryzyko systematyczne. Konieczność centralnego rozliczania derywatów handlowanych na OTC oraz potencjalnie większe wymogi odnośnie posiadanego kapitału mogą doprowadzić…

Share.

Kryzys finansowy wykazał, że brak informacji o skali handlu instrumentami pochodnymi przez przedsiębiorstwa na rynku umów bilateralnych zakłóca skuteczność samoregulacji rynków finansowych oraz terminową identyfikację ryzyka dla gospodarki powstającego na tych rynkach. Przykładem może być ryzyko kredytowe, które okazało się znacznie większe niż szacowały to urzędy regulacyjne i same przedsiębiorstwa…

Share.

Kiedy w Północnych Niemczech silne podmuchy wiatru wprowadzają w ruch wirniki siłowni wiatrowych, sąsiednie systemy energetyczne muszą radzić sobie z nieplanowanymi, fizycznymi przepływami niezamówionej mocy. Operatorzy systemów elektroenergetycznych najbardziej narażonych na konsekwencje nieplanowanych przepływów mocy opracowali dogłębne studium dotyczące problemów związanych z definiowaniem obszarów rynkowych na potrzeby stosowania przepisów dotyczących…

Share.

W czwartkowym wywiadzie udzielonym jednemu z wiodących portali internetowych podejmujących m. in. tematykę energetyczną Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o trwających pracach dotyczących ewentualnego wprowadzenia mechanizmów mocowych, jakie mogą zostać wprowadzone w sektorze ciepła. Jak wynika z treści wywiadu, organ zidentyfikował potrzebę wprowadzenia takich mechanizmów również w elektroenergetyce, ze względu…

Share.

W literaturze prawniczej poświęconej publicznemu prawu gospodarczemu sektor elektroenergetyczny zalicza się do kategorii sektorów infrastrukturalnych, objętych monopolem naturalnym. Najważniejszą cechą takiego sektora jest występowanie określonej infrastruktury, której operatorem pozostaje jeden podmiot, a której powielanie jest z jakiś względów prawnie ograniczone. Do niedawna konieczność utrzymywania prawnie ugruntowanego monopolu przedsiębiorstw sieciowych była bezsporna i…

Share.