Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Fuzje i przejęcia

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną porcją naszych newsów. NEWSY ANTITRUST/PRAWO KONSUMENCKIE/REGULATORZY RWE Stoen Operator przegrał sprawę przed Sądem Apelacyjnym z UOKiKiem w sprawie dwóch klauzul abuzywnych (sygn. VI Aca 1828/13). Jedno z zakwestionowanych postanowień umożliwiało przedsiębiorcy m.in. podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10 proc. w stosunku do…

Share.

Jakiś czas temu, zapewne nieco zbyt długi [robi pokorną minę i bije się w pierś], starałem się zainteresować Państwa tematyką oświadczeń i zapewnień w transakcji sprzedaży udziałów. Był więc już „prolog” (dostępny tutaj), teraz czas przejść do tzw. meritum. Udziały[1] to bardzo specyficzny przedmiot umowy. Nie stanowią jedynie składniku majątkowego…

Share.

Dzień dobry, Ukazała się niedawno bardzo ciekawa książka. Dotyczy ona tematyki, którą powinien zainteresować się każdy praktyk czy pasjonat prawa zobowiązań umownych (kontraktów). Chodzi mianowicie o anglosaskie klauzule kontraktowe w polskim obrocie prawnym. Tak się akurat składa, że znam Autora tej publikacji. Poprosiłem go o kilka słów komentarza.  BK …

Share.

Bardzo dobrze zdaję sobie sprawę, że winien Wam jestem kontynuację wpisu o odpowiedzialności sprzedającego w transakcji sprzedaży udziałów. Zanim jednak wypowiem się na ten temat, postanowiłem zamieścić krótki wpis o wadach i zaletach dwóch metod przeprowadzania transakcji na udziałach/akcjach spółek kapitałowych w ramach tzw. „private M&A”[1].  Sprzedający rozważając zorganizowanie…

Share.

Tematyka prawna obligacji (w tym obligacji zamiennych) była już kilkukrotnie poruszana na Korporacyjnie.pl (zob. chronologicznie: S. Okoń: Obligacje zamienne jako forma finansowania przedsiębiorstwa; Sz. Syp: Zmiana treści stosunku prawnego wynikającego z obligacji; Sz. Syp: Instrumenty hybrydowe – wybrane problemy w świetle prawa polskiego – por. również polemikę do wpisu autorstwa…

Share.

Mój dzisiejszy wpis stanowi tak naprawdę prolog do szerszego zagadnienia jakim jest odpowiedzialność sprzedającego udziały za złożenie fałszywych „oświadczeń i zapewnień” w umowie sprzedaży udziałów. Zaczynam więc temat trochę od środka i trochę w stylu zwiastunów filmowych. Po resztę trzeba będzie pójść do kina, gdy film już…

Share.

Pojawił się pierwszy raport analizujący fuzje i przejęcia w 2013 r. (zob. też mój wpis: O transakcjach w minionym roku w Polsce (i Europie) – przegląd najważniejszych deali): Emerging Europe: Raport M&A 2013/14 przygotowany przez CMS. Raport obejmuje następujące państwa: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia,…

Share.

Jak zasygnalizowałem we wpisie pt. Rynek fuzji i przejęć w Polsce w latach 2008-2012 zamierzam przeprowadzić analizę transakcji (fuzji i przejęć w Polsce) w minionym, 2013 r. Szczegółowych danych oczywiście jeszcze nie ma, ale można zlokalizować najważniejsze i największe deale minionego roku. Źródło mojego wpisu stanowić będą dane publicznie dostępne…

Share.

Początek nowego roku to dobry moment, aby przyjrzeć się statystykom dotyczącym kontroli koncentracji i porównać je z tymi z poprzednich lat. Po 2007 r. staram się badać „barometr” rynku fuzji i przejęć między innymi sprawdzając ilość wydanych przez Prezes UOKiK decyzji dotyczących koncentracji. Pierwszy wpis Nowego Roku 2014 r. zacznę…

Share.

Zbliżający się koniec roku jest dobrą okazją do podsumowania transakcji w 2013 r. w Polsce. Nim to jednak przedstawię (w następnym wpisie), spójrzmy jak fuzje i przejęcia (pod względem ich ilości oraz wartości) prezentowały się w latach 2008-2012. Transakcje w latach 2008-2012 Analizując liczbę transakcji przeprowadzonych w Polsce należy dojść…

Share.

Dzień dobry Państwu, wspólnie z dr Bartoszem Karolczykiem postanowiliśmy zasiąść do stołu i porozmawiać o założeniach projektu zmiany kodeksu spółek handlowych dotyczącego wprowadzenia udziałów beznominałowych. Poniżej przedstawiamy zapis naszej dyskusji, jednocześnie zapraszając Państwa do udziału w niej. 1.      Zmiany w strukturze kapitałowej spółki z o.o. Bartosz Karolczyk (BK): Patrząc na…

Share.

Jak podaje Parkiet – Bank Pekao S.A.  („Pekao”) złożył ofertę za akcje Bank BGŻ należące do Rabobank International Holding B.V. („Rabobanku”). Rabobank posiada ok. 90,09% akcji BGŻ. Jak podają media – cena zaproponowana za akcje jest „niska”. Całkiem prawdopodobne, że Pekao będzie ostro walczyć o BGŻ, aby skrócić dystans do banku…

Share.

Kilka dni temu czytałem ciekawy artykuł opublikowany na łamach the Economist (można go znaleźć również w Internecie). The Economist zauważa, że we wrześniu tego roku Książę Karol Windsor stanie się najdłużej oczekującym na sukcesję dziedzicem w historii korony brytyjskiej. Książę Karol ma obecnie 64 lata, a jego matka – królowa…

Share.

Tydzień temu popełniłem na korporacyjnie.pl krótki wpis na temat badania prawnego due diligence. Było więc już o tym cóż to takiego to due diligence, kto zleca takie badanie i kiedy, a także o rodzajach raportów i wyjaśnieniu kilku dziwnie brzmiących terminów. Dziś część druga, zgodnie z obietnicą. Mam nadzieję, że…

Share.

Due diligence, dyliżans, koszmar młodego prawnika wielkiej kancelarii. Nazwy określające badanie prawne przedmiotu sprzedaży transakcji M&A[1] bywają różne. Sam proces również nie jest jednolity i w zależności od rodzaju transakcji oraz podejścia stron może przebiegać w różny sposób. Niżej o tej właśnie tematyce słów parę.   Czego dotyczy due diligence?…

Share.

W dniu wczorajszym Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o udzielonym zezwoleniu na połączenie Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA (PBP SA)  i FM Banku SA poprzez przeniesienie całego majątku FM Banku SA na PBP SA. To jedna z wielu koncentracji w sektorze bankowym w ostatnim czasie (o innej pisałem niedawno). Według doniesień medialnych…

Share.

W dniu wczorajszym (12 czerwca) na stronie największego polskiego banku (pod względem aktywów – wg danych w 2012 r.) – PKO Bank Polski pojawiła się informacja o przejęciu Nordea Bank Polska autorstwa Cezarego Banasińskiego (Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego) oraz Zbigniewa Jagiełło (Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego). Zgodnie z…

Share.

Zgromadzenie wspólników spółki X Sp. z o.o. Dzień słoneczny, nastrój przedni. Na zgromadzeniu wspólników pojawia się Pan Menedżerski reprezentując jedynego wspólnika spółki X – spółkę Wspólnik Sp. z o.o. Pan Menedżerski jest jedynym członkiem zarządu spółki Wspólnik Sp. z o.o. Tak się składa, że Pan Menedżerski jest również członkiem zarządu…

Share.

W umowie sprzedaży udziałów zbywca zobowiązuje się przenieść na nabywcę udziały w danej spółce w zamian za ustalone wynagrodzenie. Umowy tego typu zawierają również rozmaite dodatkowe postanowienia. Czasem transakcja zostaje podzielona na dwa etapy – związane z zawarciem umowy przedwstępnej oraz ostatecznej. Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów może wówczas opisywać porządek…

Share.

Na co należy zwrócić uwagę, wskazując arbitrów w treści klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie sprzedaży udziałów i dlaczego jest to takie istotne? Klauzula arbitrażowa w umowie sprzedaży udziałów Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy między zbywcą i nabywcą udziałów. Umowa powinna zostać sporządzona w formie pisemnej…

Share.

   Jakiś czas temu pisałem na korporacyjnie.pl o planach wprowadzenia tzw. „bezkapitałowej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O ile czegoś nie przeoczyłem, projekt przygotowywany w tej sprawie przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego nie wyszedł do tej pory z Ministerstwa Sprawiedliwości. W międzyczasie jednak grupa posłów z Ruchu Palikota wyszła przed szereg…

Share.

Świat rynków finansowych, a w szczególności amerykański i brytyjski sektor bankowy, z niepokojem przyjął informację o wyniku referendum w Szwajcarii dotyczącym inicjatywy ograniczenia wynagrodzeń zarządzającym spółkami giełdowymi (ergo bankami) – zob. Szwajcarzy ograniczą wynagrodzenia menedżerów Jeśli zaakceptowane w referendum założenia zmian zostaną przyjęte w drodze regulacji prawnych –  Szwajcaria stanie…

Share.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 29 stycznia 2013 wydała decyzję zezwalająca na nabycie przez BASF Polska Sp. z o.o. części mienia Ciech S.A. oraz części mienia Zakładów Chemicznych Zachem S.A Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała że, w wyniku koncentracji konkurencja na…

Share.

Sąd Najwyższy zmienia zdanie. Nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Co ważne jednak, tym razem w dobrym kierunku 🙂 . Ok, ale co kryje się za tym chwytliwym tytułem i nie mniej błyskotliwym wstępem? Otóż kryją się za nim kontrowersje wokół podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych…

Share.

Rozpoczynamy stały cykl – newsów dotyczących fuzji i przejęć na rynku polskim. Będzie starali się przygotowywać pogłębione informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń związanych z akwizycjami. Nabywcą jest wrocławskie Wydawnictwo Bukowy Las sp. z o.o., które kupiło Świat Książki od spółki Weltbild Polska. Sprzedaż jednego z największych wydawnictw w Polsce związana jest…

Share.

W wyniku implementacji postanowień Dziesiątej Dyrektywy do Kodeksu spółek handlowych zostały wprowadzone przepisy dotyczące procedury transgranicznego łączenia się spółek, w tym zabezpieczenia roszczeń wierzycieli. Jest to regulacja pozwalająca na realizację uprawnień jeszcze przed dojściem połączenia do skutku. Przepisy te znajdują zastosowanie w przypadku, gdy spółką przejmującą lub nowo zawiązaną będzie…

Share.

Do napisania poniższego tekstu zainspirowała mnie lektura artykułu: „Wrogie przejęcia – alternatywne sposoby rozwiązywania sporów” opublikowanego przez mecenasa Witolda Sawicza w grudniowym numerze Prawa Spółek (Pr. Sp. Nr 12/2012 str. 39 i n.). Autor bardzo szczegółowo charakteryzuje w nim alternatywne metody rozwiązywania sporów (to jest arbitraż i mediację) w kontekście ewentualnego…

Share.

Przedstawiamy Państwu najlepszy artykuł w ramach konkursu Call for Papers. Autorem jest Pan Dominik Cheda. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu problematyki umów wdrożeniowych programów komputerowych przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Traple. Aplikant I roku aplikacji radcowskiej w kancelarii Gach Hulist…

Share.

Przedstawiamy drugi tekst, który zdecydowaliśmy się opublikować na łamach korporacyjnie.pl w ramach wspólnego projektu z Kołem Naukowym Prawa Spółek WPiA UW (o projekcie pisaliśmy tu). Artykuły równolegle zostały opublikowane w  3 Biuletynie Prawa Spółek. Autorem artykuły jest Katarzyna Solarz. I. Uwagi wprowadzające Dopuszczalność transakcji typu upstream mergers nie budzi wątpliwości,…

Share.

Sprawa nie grzeszy supernowością i wiele osób już od dłuższego czasu o tym wie, ale jak się ostatnio przekonałem równie wiele nic a nic o tym nie słyszało. Piszę więc.  Fakt: Od roku 2012 można samemu elektronicznie pobrać odpis z KRS. Za darmo. Gdzie? Ano tutaj. Innymi słowy Majowie mieli…

Share.

  W swojej praktyce kilkakrotnie spotkałem się z pytaniem o możliwość odbycia zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za granicą. Prosta odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna[1]. Czy jednak zawsze tak będzie?[2] Art. 234 Kodeksu spółek handlowych w zasadzie nie pozostawia wielkiego pola manewru w tej kwestii: „§ 1. Zgromadzenia wspólników…

Share.

Jeśli połączenie spółek zagraża interesom innego przedsiębiorcy, może on wystąpić do sądu o zabezpieczenie przysługujących mu roszczeń. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie może odbyć się przez: – przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za…

Share.

Warranty to jedne z najciekawszych papierów wartościowych, które występują pod różnymi postaciami. Należy wyodrębnić (i) tzw. zastawnicze dowody składowe, znane z ustawy o domach składowych, (ii) warranty opcyjnie, które są od niedawna ponownie przedmiotem obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz (iii) znane z Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) warranty subskrypcyjne.…

Share.

Niedawno wspominałem o kwestii, która storpedowała plany Turkish Airlines związane z prywatyzacją PLL LOT. Turcy zainteresowani byli inwestycją, polegającą na nabyciu pakietu ponad 50 proc. akcji LOT-u i przejęciu kontroli w spółce. Plan ten okazał się jednak stać w sprzeczności z przepisami Unii Europejskiej regulującymi wspólnotowy rynek przewozów lotniczych. Rozporządzenie…

Share.

Jak informuje na swojej stronie internetowej kancelaria prawna Allen & Ove Allianz Real Estate wraz z funduszem Curzon Capital Partners II nabyli Warszawskie Centrum Finansowego (Warsaw Financial Center – WFC), jeden z najwyższej klasy budynków biurowych w Polsce. Wartość transakcji sprzedaży nieruchomości wyniosła 210 mln. euro. Podział własności konsorcjum będzie…

Share.

Rosyjski koncern Acron (poprzez zależną spółkę Norica Holding S.a.r.l) kupił niespełna 12% akcji Azotów Tarnów (ATT) w ramach ogłoszonego przez siebie wezwania. Pomimo podniesienia ceny w wezwaniu z 36 zł do 45 zł, jedynie nieduży odsetek akcjonariuszy ATT zdecydował się odpowiedzieć na wezwanie. Wpływ na to zapewne miała postawa Ministerstwa…

Share.

Jak informuje portal Property EU Union Investment Real Estate GmbH kupiła centrum handlowe Manufaktura zlokalizowane w Łodzi (ok. 112.500 tys. m2 powierzchni najmu). Union Investment nabyła 91.240 tys. m2 powierzchni najmu (sklep Leroy Merlin oraz kino Cinema City nie są częścią transakcji). Planowany termin zamknięcia transakcji to koniec 2012 r.…

Share.

Choć lato za oknem i sezon ogórkowy w pełni to nudy nie grożą akcjonariuszom giełdowej spółki informatycznej Sygnity S.A. W minionym tygodniu działo się w niej bardzo wiele.   Tak naprawdę, to emocje towarzyszą Sygnity od 5 miesięcy. Wtedy to konkurent z rynku usług IT – Asseco Poland S.A. ogłosił…

Share.

 Tytułowe określenie “piercing of a corporate veil” oznacza sytuację, w której wspólnicy spółki kapitałowej ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim całym majątkiem. Ich odpowiedzialność nie ogranicza się zatem wyłącznie do wkładów, które zadeklarowali wnieść na kapitały własne spółki.  W polskiej doktrynie nie wypracowano określenia na wskazane zjawisko (spotkałem się z…

Share.

Spółka TVN S.A. w poinformowała w dniu dzisiejszym w ramach raportu bieżącego o podpisaniu z  Ringer Axel Springer Media AG umowy sprzedaży akcji Grupy Onet.pl S.A. Zgodnie z raportem – umowa przewiduje sprzedaż 100% akcji w Onet w zamian za (i) środki pieniężne w zamian za 75.98% akcji Onet oraz (ii) 25%…

Share.

W 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: prezes UOKiK) wydał decyzję zakazującą koncentracji w sektorze energetycznym polegającej na przejęciu przez Polską Grupę Energetyczną – Energii (por. decyzja Nr DKK – 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r.). 14 maja 2012 r., po roku i czterech miesiącach od…

Share.

Linie Turkish Airlines w komunikacie przesłanym giełdzie ogłosiły, że wycofują się z rozmów z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT (Turkish Airlines są spółką publiczną notowana na giełdzie w Istambule). Turecki przewoźnik, jak dotąd zainteresowany nabyciem akcji w polskiej spółce oświadczył, że ewentualna transakcja „ograniczałaby rozwój tureckiej spółki w jej średnio- i…

Share.

Wraz ze wzrostem wartości polskich spółek notowanych na Warszawskiej GPW oraz NewConnect, wzrasta chęć inwestowania w kraju i poza jego granicami. Rodzący się w Polsce nowy trend przejęć transgranicznych jest już możliwy do zaobserwowania. Najlepszym przykładem nowego trendu wśród polskich firm są narodziny KGHM International, powstałego w marcu tego roku…

Share.

Norica Holding, spółka – córka rosyjskiej grupy Acron ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji spółki Azoty Tarnów, która jest notowana na GPW. Inwestor chce skupić 41,6 mln akcji, uprawniających do wykonywania 64,8% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – osiągnie wówczas próg 66% głosów. Wezwanie dojdzie do skutku, jeżeli Norica Holding kupi…

Share.

Kodeks spółek handlowych był ostatnio kilkakrotnie nowelizowany. Wprowadzono m. in. możliwość internetowej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną.  Reforma kapitału zakładowego W ubiegłym roku szereg dyskusji wywołał plan kolejnej reformy prawa handlowego. Komisja Kodyfikacyjna Prawa…

Share.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem założeń nowelizacji ustawy o ofercie publicznej[1]. Planowane zmiany dotkną najbardziej krytykowane dotychczas rozwiązania ustawy, w tym przede wszystkim dwustopniowy próg przejęcia kontroli w spółce publicznej i związany z nim obowiązek ogłoszenia wezwania. Zostaną także dookreślone definicje podmiotu dominującego oraz pośredniego nabycia akcji, które…

Share.