Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Konferencje/Spotkania

22 listopada 2016 r. o godzinie 19.00 w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się FinTech Gala Awards. Gala miała na celu wyróżnienie rozwiązań, produktów i usług wpływających na rozwój sektora fintech w Polsce. Wyróżnienia przyznane zostały w następujących kategoriach: Best fintech start up – inviPay.com inviPay.com to dynamicznie rozwijający się startup z…

Share.

9-10 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się 24. edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, wydarzenia poświęconego najnowszym trendom obowiązującym na rynku oraz aktualnym problemom i wyzwaniom, z którymi boryka się sektor energetyczny. W Konferencji uczestniczyło ponad 570 gości, a wśród nich prezesi i członkowie zarządów kluczowych firm energetycznych, przedstawiciele administracji rządowej,…

Share.

W dniach 22-23 listopada 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbył się FinTech Digital Congress CEE, który skupił przedstawicieli dojrzałego sektora finansowego, start-upów, firm wyzywających tradycyjne modele biznesowe, inwestorów, funduszy private equity oraz rynku kapitałowego. Wydarzenie zgromadziło 527 uczestników, którzy uczestniczyli w 6 panelach dyskusyjnych, 16 wystąpieniach indywidulanych oraz…

Share.

7 i 8 grudnia spędzę we Wrocławiu na Impact’16 fintech/insurtech – kongresie, gromadzącym przedstawicieli najbardziej innowacyjnych firm i organizacji branży finansowej i ubezpieczeniowej. Serdecznie polecam udział w impact CEE. Powodów jest prawie tyle, ile jest paneli i ilu prelegentów. Cały program wydaje się niezwykle interesujący, a forma wystąpień zapowiada się bardzo innowacyjnie (więcej…

Share.

Gala „CEE M&A Awards” jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem, podczas którego zostaną nagrodzeni najważniejsi przedstawiciele rynku transakcyjnego w regionie CEE. Gala odbędzie się w hotelu Intercontinental w Warszawie 23 marca 2017 roku. Członkami jury, które wskaże laureatów są m.in. Tomasz Czechowicz (CEO i założyciel MCI), Adam Niwiński (Wiceprezes zarządu…

Share.

12-13 października 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się 9. edycja Warsaw International Media Summit, wydarzenia poświęconego tematyce najnowszych strategii i trendów obowiązujących na rynku telekomunikacyjnym i mediów. W Kongresie uczestniczyło ponad 350 gości, a wśród nich m.in. prezesi kluczowych firm sektora telekomunikacyjnego i mediów, regulatora, główni przedstawiciele…

Share.

13 października 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się 9. edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe, wydarzenia, którego celem jest stworzenie unikalnej platformy wymiany myśli i opinii osób zainteresowanych rozwojem sieci szerokopasmowych w Polsce. Wydarzenie zgromadziło ponad 250 gości, a wśród nich kluczowe na rynku podmioty: regulatora, administracji rządowej i…

Share.

Już 3 i 4 listopada w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016 – największa naukowa debata poświęcona prawu upadłościowemu oraz zagadnieniom związanym ze stosowaniem przepisów po wprowadzonych zmianach. Szczególnej uwadze poświęcone zostaną kwestie: -niewypłacalności grup spółek, -upadłości konsumenckiej, -przygotowanej upadłości (pre-pack), -niewypłacalności klubów sportowych -oraz regulacji zawodu syndyka.…

Share.

Digitalizacja, postęp technologiczny, innowacyjne modele biznesowe, ujednolicanie rynku usług napędza dynamiczny rozwój branży Fin-Tech, mającej coraz szerszy wpływ na obecny i przyszły układ rynku usług finansowych. Potrzeba efektywnego łączenia pomysłów z kapitałem, antycypacja zmieniających się wymagań klientów cyfrowych, zmiany w prawie i regulacjach stworzyły potrzebę powstania neutralnej platformy wymiany doświadczeń,…

Share.

Jednym z kluczowych filarów, które mają silny wpływ na gospodarkę, jej rozwój i konkurencyjność jest produkcja przemysłowa. Na temat wyzwań i problemów, z jakimi na co dzień spotyka się branża będą mogli podjąć dyskusję uczestnicy II Forum Nowoczesnej Produkcji, które odbędzie się 9 – 10 listopada 2016 roku w Hotelu…

Share.

W dniach 9 – 10 listopada 2016 roku w Hotelu Radisson Blu w Warszawie przedstawiciele sektora energetycznego po raz dwudziesty czwarty będą mieli okazję spotkać się podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Wydarzenie to stanowi unikalną platformę do podjęcia debaty na temat aktualnych problemów i wyzwań, z którymi boryka się sektor energetyczny.…

Share.

Rok 2016 jest bez wątpienia rokiem pełnym zmian na rynku finansowym i ubezpieczeniowym. Nowe uwarunkowania prawno-regulacyjne, zmiany w udzielaniu kredytów przez banki, zmiany w akceptacji kart płatniczych, czy też rekomendacje dotyczące rachunków na przelew to bardzo ważne przemiany, które dotyczą zarówno instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych, jak i ich klientów. To…

Share.

Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu i magazyn „Businesswoman & life” zapraszają na VI POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS, który odbędzie się 25-26 listopada 2016 r. (piątek i sobota), w godzinach 10.00-18.00, w hotelu Gromada Lotnisko przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie. VI POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS to jedyne w swoim rodzaju seminarium,…

Share.

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na V Kongres Regulacji Rynków Finansowych, który odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Warszawie. Przed nami m.in. 2 dni debaty, program networkingu, 30 prelegentów. Rejestracja i informacje dostępne sa na stronie internetowej: www.FinReg.allerhand.pl Dzięki obecności licznego grona prawników, ekspertów instytucji nadzoru…

Share.

Nadchodzi rewolucja w giełdowej sprawozdawczości na rynku regulowanym i NewConnect. 3 lipca 2016 r. w życie wchodzi unijne Rozporządzenie MAR, które o 180 stopni zmieni obecne standardy raportowania. Zmiany czekają również „Ustawę o ofercie publicznej (…)” oraz kanoniczne dla działów relacji inwestorskich „Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”.…

Share.

Prawnicy korporacyjni i kancelarii prawnych spotkają się by wymienić doświadczenia związane ze strategicznym zarządzaniem działem prawnym, a także  by zaktualizować wiedzę w najważniejszych obszarach związanych z relacją prawno biznesową. Po raz kolejny zgromadziliśmy grono ekspertów – Dyrektorów Działów Prawnych z kluczowych dla rynku firm, którzy w oparciu o praktyczne doświadczenia…

Share.

NOWELIZACJA USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH 21 czerwca 2016 | Hotel Marriott, Warszawa 31 marca br. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 4 maja 2016 poz. 615), która implementuje jednocześnie dyrektywy AIFMD oraz UCITS V. Implementacja ustawy, a zwłaszcza dyrektywy AIFMD, oznacza szereg krytycznych zmian…

Share.

Zachęcam do zapoznania się z wynikami badania na temat arbitrażu w Polsce. Raport z badania można znaleźć tutaj http://badaniearbitrazu.pl/wp-content/uploads/2016/05/badanie-arbitrazu-2016-pl.pdf. Autorami badania są dr Jolanta Zrałek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Maciej Zachariasiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), Jan Kieszczyński i Michał Kocur (kancelaria Kocur i Wspólnicy). Jednocześnie zapraszam na dyskusję panelową podsumowującą…

Share.

Szczegółowy przebieg prac nad obecnie negocjowaną umową pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącą Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) nie jest ujawniany opinii publicznej, dlatego nie znane są również szczegóły projektu umowy. Spodziewane przyjęcie umowy przez Komisję Europejską, a następnie zatwierdzenie jej przez Parlament Europejski skutkować będzie…

Share.

Zakończyła się międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM.  W Forum uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli firm oraz organizacji, w tym 50 ekspertów M&A z niemal 40 krajów świata, którzy dyskutowali o globalnych trendach w obszarze fuzji i przejęć oraz kluczowych aspektach transakcji transgranicznych. Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja M&A…

Share.

Już w przyszłym tygodniu największe wydarzenie w Europie Środkowej i Wschodniej poświęcone prawu spółek – organizowana przez Instytut Allerhanda oraz Centre for European Company Law konferencja „Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment” (zob. poprzedni wpis poświęcony wydarzeniu). Wydarzenie…

Share.

18 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016. Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Portal Korporacyjnie.pl…

Share.

Wszystkich zainteresowanych prawem gospodarczym zapraszamy na Akademię Spółek Kapitałowych 2016. Akademia jest to coroczny cykl wykładów organizowany przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Spotkania poświęcone są wybranym, ważnym zagadnieniom dotyczącym problematyki spółek kapitałowych, prowadzone są przez…

Share.

Z nieukrywaną radością informuję, że wspólnie z Grzegorzem Pizoniem weźmiemy udział w kontynuacji projektu, o którym wspominaliśmy (Competition Advocacy Matters – wraz z Instytutem Allerhanda przeszkolimy Mołdawskę Radę Konkurencji) realizowanego przez Instytut Allerhanda. Projekt zakłada organizację konferencji w Kiszyniowie, która stanowić będzie kontynuację warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych dla 5 urzędników mołdawskiego…

Share.

9 i 10 czerwca 2016 r w Warszawie, w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja pt. “Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment”. Wydarzenie zostało objęte patronatem m. in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Ministerstwa…

Share.

Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu i magazyn „Businesswoman & life” zapraszają na V POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS, który odbędzie się 1 i 2 kwietnia 2016 roku (piątek i sobota), w godzinach 10.00-18.00, w hotelu Gromada Lotnisko przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie. To jedyne w swoim rodzaju seminarium, podczas którego…

Share.

Po raz kolejny (zob. poprzednie wydarzenie) wspólnie z Bosco Conference zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji WealthPro Poland 2016. Konferencja odbędzie się 18 lutego 2016 r. w Warszawie w hotelu Mariott. Szczegóły dostępne na stronie internetowej: http://bosco-conference.com/en/events/upcoming/wealthpro-poland-2016 Opłata konferencyjna  250 EUR. Więcej informacji w języku angielskim poniżej: Dear Professionals, Bosco…

Share.

W imieniu Korporacyjnie.pl oraz Biura Prasowego Okręgowej Rady Adwokackie serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w pierwszym z cyklu spotkań przedwyborczych. Zaczynamy od spotkania z kandydatami na dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie. Osobno odbędą się spotkania z kandydatami do innych organów warszawskiej adwokatury, w tym na rzecznika dyscyplinarnego, sędziów sądu…

Share.

Wydawnictwo Businesswoman & life wraz ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce już po raz drugi przygotowują kalendarz „Businesswoman & life 2016”, w którym pozuje 12 wspaniałych duetów: kobiety polskiego biznesu wraz ze znanymi mężczyznami showbiznesu. Akcja ma na celu zebranie jak największej sumy pieniędzy i przekazanie całkowitego dochodu ze sprzedaży na…

Share.

Wydawnictwo Businesswoman & life wraz z Fundacją „AKOGO?” Ewy Błaszczyk już po raz 5. przygotowują kalendarz „Businesswoman & life 2016”, w którym biorą udział 24 wspaniałe kobiety polskiego biznesu i showbiznesu. Akcja ma na celu zebranie jak największej sumy pieniędzy i przekazanie całkowitego dochodu ze sprzedaży na rzecz podopiecznych warszawskiej…

Share.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią” i Ogólnopolskiej Konferencja Prawa Energetycznego „Prawo z energią” KONFERENCJA Odbędzie się 19 kwietnia 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, poprzedzając tym samym konkurs.…

Share.

Dla kogo jednolity rynek cyfrowy jest szansą, a dla kogo zagrożeniem? W jakim kierunku rozwija się technologia na rynku medialnym? Jak wygląda ochrona praw konsumenta na rynku telekomunikacyjnym? Na te i wiele innych tematów dyskutowali prelegenci i uczestnicy Warsaw International Media Summit. Kongres odbywał się 18 i 19 listopada w…

Share.

Dnia 19 listopada 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się VII edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe. Formuła spotkania umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych zarówno ze strony administracji publicznej jak i biznesu. Organizatorem konferencji jest firma MM Conferences S.A. Budowa sieci szerokopasmowych jest podstawą…

Share.

W ślad za ekspansywnym rozwojem sektora kosmicznego z coraz większym udziałem polskich firm pojawia się konieczność rozwoju niezbędnych regulacji prawnych. Wraz z pierwszym w Polsce Kongresem Prawa Przestrzeni Kosmicznej Cosmo2015 Instytut Allerhanda podejmuje dyskusję na temat roli polskich instytucji w kształtowaniu polityki kosmicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. Konferencja odbywa się w szczególnym…

Share.

Dnia 19 listopada 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Zadaniem konferencji jest wymiana poglądów i stanu wiedzy na temat modernizacji infrastruktury dla szybkiego i stabilnego rozwoju Polski, szczególnie pod kątem nowej perspektywy unijnej. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoi branża…

Share.

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o ustawie Prawo zamówień publicznych, nie tylko w kontekście już wprowadzonych zmian, ale również w związku z planowanymi zmianami i dostosowaniem ustawy do dyrektyw unijnych. Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele niezwykle ważnych zmian, które dotyczą m.in. przekazania wykonawcy potencjału wiedzy i…

Share.

W dniach 16-17 października 2015 r. w Hotelu Gromada Lotnisko, mieszczącym się przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie, odbyła się kolejna – IV już edycja niezwykłego wydarzenia, jakim jest Polish Businesswoman Congress, zorganizowany przez magazyn „Businesswoman & life”. Kongres, który został przygotowany specjalnie dla przedsiębiorczych kobiet, rozpoczął się od…

Share.

Wzory umów, jakimi są warunki kontraktowe FIDIC, są na świecie znane i stosowane od kilkudziesięciu lat. W Polsce nie są jeszcze tak popularne, jakby tego sobie życzyły firmy budowlane.Często rozwiązania umowne są też traktowane wybiórczo, przez co traci sens koronna zasada FIDIC: zachowywanie równowagi pomiędzy zamawiąjącym, a wykonawcą. Aby uniknąć…

Share.

W dniach 22-24 października 2015 r. w Warszawie przebywała delegacja mołdawskiej Rady Konkurencji w następującym składzie: Viorica Carare – Prezes Rady Konkurencji Republiki Mołdawskiej, Cornelia Gorincioi – Dyrektor Departamentu Nieuczciwej Konkurencji, Larisa Cojusneanu – zastępca dyrektora Departamentu Nieuczciwych Działań Urzędów Publicznych, Luminita Arama – Dyrektor Departamentu Stosunków Zewnętrznych i Integracji…

Share.

Już jutro w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbędzie się seminarium z zakresu prawa konkurencji i pomocy publicznej w ramach projektu realizowanego przez Instytut Allerhanda. Uroczystego otwarcia seminarium dokona dr Arkadiusz Radwan – Prezes Instytutu Allerhanda. Następnie swoje prelekcje wygłoszą: 1) Ewelina Stępnik, Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji…

Share.

Konferencja kampanii edukacyjnej „For  better data flow – praktykuj efektywne transakcje” odbędzie się już 8 października br. (czwartek) godz. 10-13, ul. Złota 59, 21 p. sala Jupiter, Skylight Tower, wejście od ul. E. Plater. W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych opracowanego przez Radę Programową Kampanii oraz…

Share.

Z przyjemnością zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie sezonu warsztatowego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji 2015/2016, które odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. w Hotelu Intercontinental (ul. Emilii Plater 49, Warszawa) o godz. 17:00 (rejestracja od godz. 16:30). Tematem przewodnim warsztatów będzie ochrona konsumentów i nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,…

Share.

Czołowi przedstawiciele polskiego biznesu chcą stworzyć Kodeks, zawierający szkice ustaw, które mogłyby poprawić warunki do prowadzenia biznesu w Polsce. W tym celu zawiązali największą w tej części Europy inicjatywę, która ma na celu wyłonienie spośród regulacji państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej takich rozwiązań, które najlepiej wspierają lokalny biznes i które…

Share.

W związku ze zbliżającym się VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych 29-30.09.2015, Warszawa, mam przyjemność przedstawić rozmowę z mec. Ewą Ciborowską. Szymon Syp: Co skłoniło Panią do podjęcia kariery zawodowej jako prawnik in-house? Ewa Ciborowska: Praca blisko biznesu i dla biznesu – mogę na bieżąco obserwować efekty pracy mojego zespołu, korygować…

Share.

„Puls Biznesu” jak co roku zaprasza do udziału w Forum Dyrektorów Działów Prawnych będącym uznanym oraz cenionym przez środowisko spotkaniem o wieloletniej tradycji, które odbędzie się w dniach 29-30 września 2015 r. w Warszawie. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy bogaty program pierwszego dnia Forum – skupimy się na największych wyzwaniach i…

Share.

Wiele badań prowadzonych na całym świecie potwierdza niezbicie zmianę paradygmatu przywództwa w biznesie. Nadeszła era kobiecego stylu przywództwa, który już stosowany jest przez najbardziej innowacyjne i dochodowe organizacje na świecie. Wystąpienie Magdaleny Nowakowskiej podczas IV Polish Businesswoman Congress będzie poruszać następującą tematykę: jak wykorzystywać empatię i elastyczność w budowaniu sukcesu…

Share.

Już dzisiaj rozpoczyna się interesujące wydarzenie Get Inspired Fest. Potrwa do 10 września. Get Inspired Fest promuje sukces przedsiębiorczości startupowej. Organizatorzy przewidują udział ponad 100 uczestników, którzy wezmą udział w 4 dniach spotkań, prezentacji i wykładów. Agenda przewiduje 5 warsztatów tematycznych i 20 zaproszonych prelegentów. Jednym z prelegentów i jedynym…

Share.

Z nieukrywaną radością informuję, że wspólnie z Grzegorzem Pizoniem weźmiemy udział w projekcie realizowanym przez Instytut Allerhanda, w ramach którego przeszkolimy ekspertów Rady Konkurencji Republiki Mołdawii w sposobach wdrożenia nowo uchwalonych ustaw przez Republikę Mołdawii: Prawa konkurencji oraz Pomocy publicznej. Ustawy te zostały uprzednio opracowane przez ekspertów unijnych i dostosowane…

Share.

Instytut Allerhanda zaprasza do dyskusji z udziałem wiodących ekspertów, regulatorów, naukowców, polityków i praktyków rynków finansowych. Dyskusję zogniskują ważne problemy prawne i nadzorcze nurtujące obecnie branżę finansową w całej Europie, oraz dylematy specyficzne dla rynku polskiego. A jest o czym dyskutować! Do polskiego porządku prawnego wprowadzane są kolejne europejskie dyrektywy…

Share.