Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Newsy

Przed nami druga edycja Forum Compliance Officer, które odbędzie się w dn. 7-8 lutego 2017 w Warszawie. Po sukcesie pierwszej edycji chcemy po raz kolejny dyskutować o tym, co dla Państwa najistotniejsze. Wciąż zmieniające się otoczenie biznesowe powoduje, że mają Państwo coraz więcej zadań i obowiązków, niejednokrotnie wymagających nowych kompetencji…

Share.

Drodzy Czytelnicy, znaczna część naszej aktywności przejawia się na naszych profilach społecznościowych. Zachęcamy do ich polubienia i obserwowania. Jesteśmy obecni na: a) Facebooku – https://www.facebook.com/Korporacyjniepl-286429861447999/; b) LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/korporacyjnie-pl-6b8b90a3?authType=name&authToken=eH7E&trk=hp-feed-member-name oraz https://www.linkedin.com/groups/4439386 (grupa); c) Twitterze – https://twitter.com/korporacyjniepl Zachęcamy także do zapisywania się do newslettera (nie spamujemy) – raz na kilka tygodni…

Share.

22 listopada 2016 r. o godzinie 19.00 w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się FinTech Gala Awards. Gala miała na celu wyróżnienie rozwiązań, produktów i usług wpływających na rozwój sektora fintech w Polsce. Wyróżnienia przyznane zostały w następujących kategoriach: Best fintech start up – inviPay.com inviPay.com to dynamicznie rozwijający się startup z…

Share.

9–10 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się II edycja Forum Nowoczesnej Produkcji, organizowanego przez firmę MMC Polska. Celem wydarzenia było wspólne dążenie do wypracowania rozwiązań, które skutecznie będą wspierać rozwój innowacyjnego przemysłu w Polsce już w najbliższej przyszłości. Spotkanie to umożliwiło pogłębioną debatę reprezentatywnego grona przedstawicieli zarządów kluczowych spółek,…

Share.

W dniach 22-23 listopada 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbył się FinTech Digital Congress CEE, który skupił przedstawicieli dojrzałego sektora finansowego, start-upów, firm wyzywających tradycyjne modele biznesowe, inwestorów, funduszy private equity oraz rynku kapitałowego. Wydarzenie zgromadziło 527 uczestników, którzy uczestniczyli w 6 panelach dyskusyjnych, 16 wystąpieniach indywidulanych oraz…

Share.

7 i 8 grudnia spędzę we Wrocławiu na Impact’16 fintech/insurtech – kongresie, gromadzącym przedstawicieli najbardziej innowacyjnych firm i organizacji branży finansowej i ubezpieczeniowej. Serdecznie polecam udział w impact CEE. Powodów jest prawie tyle, ile jest paneli i ilu prelegentów. Cały program wydaje się niezwykle interesujący, a forma wystąpień zapowiada się bardzo innowacyjnie (więcej…

Share.

Gala „CEE M&A Awards” jest jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem, podczas którego zostaną nagrodzeni najważniejsi przedstawiciele rynku transakcyjnego w regionie CEE. Gala odbędzie się w hotelu Intercontinental w Warszawie 23 marca 2017 roku. Członkami jury, które wskaże laureatów są m.in. Tomasz Czechowicz (CEO i założyciel MCI), Adam Niwiński (Wiceprezes zarządu…

Share.

PL OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 25 października 2016 r.[1] Sprawa C‑641/15 Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH przeciwko Hettegger Hotel Edelweiss GmbH [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Handelsgericht Wien (sąd gospodarczy w Wiedniu, Austria)] Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Dyrektywa 2006/115/WE – Artykuł 8 ust. 3 – Wyłączne prawo organizacji nadawczych –…

Share.

Wygląda na to, że Ministerstwo Rozwoju szykuje rewolucję w prawie spółek. Pod prekonsultacje oddano projekt nowelizacji k.s.h., w którym proponuje się wprowadzenie trzeciego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), na wzór francuskiej SAS (Société par actions simplifiée) oraz słowackiej Prostej Spółki Akcyjnej (Jednoduchá Spoločnosť na Akcie)[1]. Impulsem do…

Share.

Już 3 i 4 listopada w Warszawie odbędzie się VIII Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016 – największa naukowa debata poświęcona prawu upadłościowemu oraz zagadnieniom związanym ze stosowaniem przepisów po wprowadzonych zmianach. Szczególnej uwadze poświęcone zostaną kwestie: -niewypłacalności grup spółek, -upadłości konsumenckiej, -przygotowanej upadłości (pre-pack), -niewypłacalności klubów sportowych -oraz regulacji zawodu syndyka.…

Share.

Digitalizacja, postęp technologiczny, innowacyjne modele biznesowe, ujednolicanie rynku usług napędza dynamiczny rozwój branży Fin-Tech, mającej coraz szerszy wpływ na obecny i przyszły układ rynku usług finansowych. Potrzeba efektywnego łączenia pomysłów z kapitałem, antycypacja zmieniających się wymagań klientów cyfrowych, zmiany w prawie i regulacjach stworzyły potrzebę powstania neutralnej platformy wymiany doświadczeń,…

Share.

PL OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 19 października 2016 r.[1] Sprawa C‑60/15 P Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH przeciwko Komisji Europejskiej Odwołanie – Dostęp do informacji o środowisku – Konwencja z Aarhus – Artykuł 4 ust. 4 lit. a) – Podstawy odmowy dostępu – Poufność obrad organów władzy publicznej – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Artykuł 6 ust. 1…

Share.

Jednym z kluczowych filarów, które mają silny wpływ na gospodarkę, jej rozwój i konkurencyjność jest produkcja przemysłowa. Na temat wyzwań i problemów, z jakimi na co dzień spotyka się branża będą mogli podjąć dyskusję uczestnicy II Forum Nowoczesnej Produkcji, które odbędzie się 9 – 10 listopada 2016 roku w Hotelu…

Share.

W dniach 9 – 10 listopada 2016 roku w Hotelu Radisson Blu w Warszawie przedstawiciele sektora energetycznego po raz dwudziesty czwarty będą mieli okazję spotkać się podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Wydarzenie to stanowi unikalną platformę do podjęcia debaty na temat aktualnych problemów i wyzwań, z którymi boryka się sektor energetyczny.…

Share.

PL OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 8 września 2016 r.[1] Sprawa C‑344/15 National Roads Authority przeciwko The Revenue Commissioners [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Appeal Commissioners (organ odwoławczy w sprawach celno-skarbowych, Irlandia)] Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 13 ust. 1 –…

Share.

Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu i magazyn „Businesswoman & life” zapraszają na VI POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS, który odbędzie się 25-26 listopada 2016 r. (piątek i sobota), w godzinach 10.00-18.00, w hotelu Gromada Lotnisko przy ul. 17 stycznia 32 w Warszawie. VI POLISH BUSINESSWOMAN CONGRESS to jedyne w swoim rodzaju seminarium,…

Share.

W polskim prawie spółek szykuje się niemała rewolucja. Ministerstwo Rozwoju poddało pod pre-konsultacje projekt nowego typu spółki kapitałowej, prostej spółki akcyjnej, która ze swego założenia ma łączyć zalety spółki z o.o. i spółki akcyjnej oraz może stanowić pożądaną formę prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsięwzięcia typu start-up. Natomiast, Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje…

Share.

Reforma prawa spółek w Europie przebiega obecnie pod dwoma głównymi hasłami: digitalizacja (zob. http://ec.europa.eu/justice/civil/files/company-law/icleg-report-on-digitalisation-24-march-2016_en.pdf) i mobilność transgraniczna. Digitalizacja łączy się z rozpowszechnieniem technologii informatycznych, które ułatwiają i przyspieszają rejestrację spółek, obniżają koszty wykonywania praw z akcji przez inwestorów zagranicznych oraz ułatwiają dostęp do informacji. Mobilność transgraniczna zmierza do dalszej liberalizacji…

Share.

PSA jest wariantem SA; przepisy o SA obowiązują, o ile nie zostały wyraźnie uchylone albo nie są sprzeczne ze statutem w granicach, w jakich swoboda regulacji w ramach PSA jest zwiększona. Spółka może być zawiązana w trybie standardowym dla SA lub w trybie S24 (zasadniczo elektronicznym). Warto m.zd. stworzyć także…

Share.

W sierpniowe środy Ministerstwo Rozwoju zaprasza na dyskusje na temat Prostej Spółki Akcyjnej. Drugi panel odbędzie się 10 sierpnia, a trzeci 17 sierpnia. W oczekiwaniu na kolejne dyskusje, przedstawiam krótkie (i bardzo subiektywne) podsumowanie pierwszego spotkania, które odbyło się 3 sierpnia. **** Dyskusję otworzyli gospodarze – przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, pan…

Share.

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić Państwa na V Kongres Regulacji Rynków Finansowych, który odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Warszawie. Przed nami m.in. 2 dni debaty, program networkingu, 30 prelegentów. Rejestracja i informacje dostępne sa na stronie internetowej: www.FinReg.allerhand.pl Dzięki obecności licznego grona prawników, ekspertów instytucji nadzoru…

Share.

Polskie piśmiennictwo prawnicze zostało wzbogacone przez dr. Arkadiusza Radwana pozycją niepospolitą. Monografia „Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach kapitałowych”, ogłoszona przez Wydawnictwo C.H.Beck w serii „Instytucje prawa prywatnego” (Warszawa 2016, cena 189 zł)) zasłużyła na szczególną uwagę tematem, jakiego dotyczy; rozmachem, z jakim ów temat podejmuje;…

Share.

Wyniki brytyjskiego referendum w sprawie Brexitu sprawiły, że europejskie centrale instytucji finansowych będą się najpewniej musiały wyprowadzić z Londynu. Rozpoczął się festiwal przewidywań, które z miast UE branża wybierze na swój „nowy dom”. NY Times przygotował ranking „Nowych Londynów”. Miasta-kandydaci były oceniane m.in. za: procent mieszkańców posługujących się językiem angielskim,…

Share.

Nadchodzi rewolucja w giełdowej sprawozdawczości na rynku regulowanym i NewConnect. 3 lipca 2016 r. w życie wchodzi unijne Rozporządzenie MAR, które o 180 stopni zmieni obecne standardy raportowania. Zmiany czekają również „Ustawę o ofercie publicznej (…)” oraz kanoniczne dla działów relacji inwestorskich „Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)”.…

Share.

Prawnicy korporacyjni i kancelarii prawnych spotkają się by wymienić doświadczenia związane ze strategicznym zarządzaniem działem prawnym, a także  by zaktualizować wiedzę w najważniejszych obszarach związanych z relacją prawno biznesową. Po raz kolejny zgromadziliśmy grono ekspertów – Dyrektorów Działów Prawnych z kluczowych dla rynku firm, którzy w oparciu o praktyczne doświadczenia…

Share.

NOWELIZACJA USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH 21 czerwca 2016 | Hotel Marriott, Warszawa 31 marca br. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 4 maja 2016 poz. 615), która implementuje jednocześnie dyrektywy AIFMD oraz UCITS V. Implementacja ustawy, a zwłaszcza dyrektywy AIFMD, oznacza szereg krytycznych zmian…

Share.

Poszczególne gałęzie transportu borykają się z różnymi problemami. Bardzo często w systemie transportowym dochodzi do zachwiania równowagi. Jaka przyszłość czeka polską branżę transportową? Jakim problemom musi ona stawić czoła i jakie są realne szanse i rozwiązania, które mogłyby poprawić obecny stan rzeczy? Od czego zależy sukces polskiego systemu transportowego? Sukces polskiego…

Share.

Przedstawiamy opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zainicjowanej odwołaniem od wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie Simba Toys/OHIM – Seven Towns (Kształt sześcianu o powierzchniach mających…

Share.

Zachęcam do zapoznania się z wynikami badania na temat arbitrażu w Polsce. Raport z badania można znaleźć tutaj http://badaniearbitrazu.pl/wp-content/uploads/2016/05/badanie-arbitrazu-2016-pl.pdf. Autorami badania są dr Jolanta Zrałek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Maciej Zachariasiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), Jan Kieszczyński i Michał Kocur (kancelaria Kocur i Wspólnicy). Jednocześnie zapraszam na dyskusję panelową podsumowującą…

Share.

Szczegółowy przebieg prac nad obecnie negocjowaną umową pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącą Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) nie jest ujawniany opinii publicznej, dlatego nie znane są również szczegóły projektu umowy. Spodziewane przyjęcie umowy przez Komisję Europejską, a następnie zatwierdzenie jej przez Parlament Europejski skutkować będzie…

Share.

Już w przyszłym tygodniu największe wydarzenie w Europie Środkowej i Wschodniej poświęcone prawu spółek – organizowana przez Instytut Allerhanda oraz Centre for European Company Law konferencja „Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment” (zob. poprzedni wpis poświęcony wydarzeniu). Wydarzenie…

Share.

PL Przedstawiamy opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-135/15 Republika Grecka przeciwko Grigoriosowi Nikiforidisowi zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w przedmiocie wykładni rozporządzenia nr 593/2008 (Rzym I) odnośnie do prawa właściwego dla umowy o pracę w kontekście przepisu państwa członkowskiego obniżającego…

Share.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („PWP”), która wprowadza istotne także z praktycznego punktu widzenia zmiany w systemie rejestracji i ochrony znaków towarowych. Jest to druga w ostaniem czasie zmiana PWP (poprzednia weszła w życie 1…

Share.

Jesteś fanem techniki? Może masz w planach stworzenie nowego, innowacyjnego rozwiązania biznesowego i chciałbyś skonsultować swój pomysł? Albo po prostu z chęcią posłuchasz polskich startupowców? Let’s Start Up! to projekt, którego celem jest integracja środowiska biznesowego i akademickiego w Polsce. Inicjatywa dąży do tego, aby nawiązać połączenie między środowiskiem uczelni…

Share.

W niniejszym tekście chcieliśmy wrócić do wątków, które poruszyliśmy już w naszym wspólnym tekście „Adwokaci powinni sprawić sobie dłuższą kołdrę” oraz w pierwszej części naszych rozważań, w której opisaliśmy dodatkowe źródła finansowania działań samorządu. W drugiej części opisujemy zarys kilku projektów, które uważamy za pożyteczne dla adwokatów i które chcielibyśmy…

Share.

W dniu dzisiejszym NIK opublikowała wyniki kontroli dotyczącej restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Głównym celem kontroli była ocena działań organu administracji rządowej (Ministra SP) oraz organów Spółki PLL LOT S.A. w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji tej Spółki. Kontrolą objęto zasadniczo lata 2012-2014 (choć w niektórych kwestiach analizowano…

Share.

W niniejszym tekście chcieliśmy wrócić do wątków, które poruszyliśmy już w naszym wspólnym tekście „Adwokaci powinni sprawić sobie dłuższą kołdrę”. W tym tekście nie przyłączymy się więc do dyskusji o tym, z jakiej działalności samorząd powinien zrezygnować, żeby zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Wręcz przeciwnie – piszemy niżej, jaką działalność samorząd…

Share.

Miło mi poinformować, że nawiązaliśmy współprace merytoryczną z kancelarią Wolf Theiss. Na Korporacyjnie.pl będą ukazywały się wpisy prawników z tej kancelarii, co pozwoli nam wzbogacić jeszcze bardziej treść merytoryczną bloga. Współpraca potwierdza pozycję Korporacyjnie.pl jako głównego źródła informacji o szeroko rozumianym prawie gospodarczym w Polsce. O WOLF THEISS Wolf Theiss…

Share.

Przedstawiamy Państwu opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C-222/15 Hőszig kft przeciwko Alstom Power Thermal Services zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Pécsi Törvényszék (sąd w Pięciokościołach, Węgry) w przedmiocie pojęcia „umowy prorogacyjnej” w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 44/2001 z dnia…

Share.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy (SN) wydał uchwałę, zgodnie z którą „po uznaniu przez sąd bezskuteczności czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wierzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią a osobą czwartą (art. 534 k.c.) liczy się…

Share.

Minął 4 rok od powstania Korporacyjnie.pl (zob. o podsumowaniu trzeciego roku działalności,  o podsumowaniu drugiego roku działalności ,o podsumowaniu pierwszego roku naszej działalności). Ja minął nam kolejny rok? blisko 200.000 odwiedzin mieliśmy na naszej stronie internetowej; 300 osób polubiło Korporacyjnie.pl na facebookowym fanage’u (w sumie już 2905 lików); 500-10000 osób…

Share.

Wszystkich zainteresowanych prawem gospodarczym zapraszamy na Akademię Spółek Kapitałowych 2016. Akademia jest to coroczny cykl wykładów organizowany przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Spotkania poświęcone są wybranym, ważnym zagadnieniom dotyczącym problematyki spółek kapitałowych, prowadzone są przez…

Share.

Wstęp Doświadczenie, kompetencja i profesjonalizm – to główne cechy jakimi powinien wyróżniać się dobry doradca prawny uczestnicząc w procesach transakcyjnych. Dobry, czyli taki, który potrafi zapewnić swojemu klientowi odpowiedni poziom wsparcia i zadba o ochronę jego interesów. Taki, który swoim działaniem sprawi, że klient będzie czuł się pewnie i stanie…

Share.

Od dłuższego czasu doktryna prawa spółek oraz orzecznictwo były podzielone w zakresie poglądów, komu przysługuje tzw. bierna reprezentacja spółki w sytuacji, gdy członek zarządu składa rezygnację z tej funkcji; innymi słowy – komu należy złożyć (doręczyć) oświadczenie woli o rezygnacji członka zarządu, aby rezygnacja była uznana za złożoną skutecznie. Wykrystalizowało…

Share.

W pierwszej części tekstu, przeanalizowałem stereotypy „szarych obywateli” o adwokatach i „szarych adwokatów” o samorządzie. Zrobiłem to, aby pokazać, że są one niemal identyczne i tak jak opinia publiczna dyskutuje o bogactwie adwokatów, tak adwokaci o „Bizancjum” w samorządzie. Jednak od zaglądania do cudzego portfela nikt nie stał się bogatszy.…

Share.

Każdy, kto choć czasem odwiedza adwokackie fanpejdże na facebooku lub przegląda prawnicze strony Rzeczpospolitej i DGP wie, że kampania wyborcza w warszawskiej adwokaturze trwa w najlepsze i zna lejtmotywy kampanijnych dyskusji. Rację ma niekoniecznie ten, kto najgłośniej krzyczy Niestety, lejtmotywy narzuca wąskie grono najgłośniejszych adwokatów. Jak „radio złote przeboje”…

Share.

Emitenci giełdowi w Polsce stosunkowo rzadko raportują informacje poufne. W dużym stopniu zjawisko to (które już w tym miejscu ocenić należy negatywnie, gdyż informacja poufna powinna być kluczową informacją raportowaną przez emitentów; co pośrednio wynika już z systematyki przepisów art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej) wynika z nieumiejętności…

Share.

W środę, 16 marca, miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w sejmowej Komisji Infrastruktury. Projekt ustawy od samego początku budzi duże kontrowersje, a przez specjalistów z branży jest oceniany jako groźny dla sektora energetyki odnawialnej. Proponowany projekt ustawy zawiera 4 główne zmiany, które…

Share.
1 2 3 4 5 8