Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Nieruchomości

Łączenie spółek jest jednym ze sposobów usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej. Proces ten pozwala np. zredukować koszty operacyjne, zwiększyć udział w rynku lub konkurencyjność, a niekiedy nawet umożliwić przetrwanie na rynku. Jednakże udana fuzja powinna być poprzedzona nie tylko identyfikacją przyszłych korzyści, ale również wieloobszarową analizą potencjalnych problemów prawnych z nią…

Share.

Wspólnie z Instytutem Allerhanda zapraszamy do udziału w II Polskim Kongresie Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015. To szczególne wydarzenie branżowe dla wszystkich zainteresowanych prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości osób, gromadzące najwybitniejszych polskich ekspertów w tych dziedzinach. Wśród tematów Kongresu są m.in.: aktualna tematyka „własności warstwowej” (legislacja, doświadczenia polskie i europejskie,…

Share.