Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Nieuczciwa konkurencja

PL OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 8 grudnia 2016 r.[1] Sprawa C‑421/15 P Yoshida Metal Industry Co. Ltd przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Podstawa odmowy lub unieważnienia rejestracji – Oznaczenia tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny…

Share.

Przedstawiamy opinię rzecznika generalnego Macieja Szpunara w sprawie C 30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zainicjowanej odwołaniem od wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie Simba Toys/OHIM – Seven Towns (Kształt sześcianu o powierzchniach mających…

Share.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej („PWP”), która wprowadza istotne także z praktycznego punktu widzenia zmiany w systemie rejestracji i ochrony znaków towarowych. Jest to druga w ostaniem czasie zmiana PWP (poprzednia weszła w życie 1…

Share.

Odmienność praktyki zarzucanej przedsiębiorcy w postępowaniu administracyjnym i uznanej następnie przez Prezesa UOKiK w decyzji za niedozwoloną uzasadnia uchylenie tej decyzji – do takiego wniosku doszedł Sąd Ochrony Konkurencji Konsumentów w wyroku z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt XVII AmA 82/13 (wyrok i uzasadnienie). Istota praktyki zarzucanej przedsiębiorcy (Polkomtel) w postanowieniu o…

Share.

Z pewnym opóźnieniem opisuję bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2014 r., dotykające takich kwestii jak: wysoki poziom uważności i wiedzy klientów marketów budowlanych składających reklamację; brak możliwości odwołania się do przepisu art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawie dotyczącej praktyki rynkowej; ustalenie niskiego poziomu…

Share.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI ACa 1262/13, bardzo ucieszy przedsiębiorców: Odnosząc się do przychodów osiągniętych przez powódkę, to nie chodzi tu – jak błędnie wskazał Sąd I instancji – o ich kwotowy wymiar, co rzeczywiście ograniczałoby funkcję kary do likwidacji skutków…

Share.

Wpis poświęcony jest w dużej mierze odpowiedzi na jedno ważne pytanie: Czy publikacja decyzji Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów musi służyć usunięciu trwających skutków naruszenia, czy też może służyć wyłącznie innym celom?

Share.

W poprzednim tygodniu doszło przy okazji rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy do ciekawego i rzadko spotykanego starcia reklamowego. Sytuacja ta miała miejsce przed wyznaczonym na ubiegłą niedzielę spotkaniem pomiędzy Śląskiem Wrocław a Cracovią Kraków. Dział marketingu krakowskiego klubu od kilku sezonów zbiera liczne pochwały za kolejne kampanie promocyjne, których stałym elementem są…

Share.

Jedną z zasad prawa zamówień publicznych jest uczciwa konkurencja oraz równe traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Chociaż pozornie zasada ta powinna być zupełnie oczywista, jako fundament procedury zamówieniowej, zaś obowiązek jej wdrożenia spoczywa tak na zamawiającym, jak i na wszystkich uczestnikach postępowania, to wykonawcy kreatywnie odnajdują sposoby na…

Share.

W ostatnim orzecznictwie Sąd Najwyższy konsekwentnie odmawia rozciągnięcia mocy wiążącej wyroku uznającego postanowienia wzorca umownego za niedozwolone na przedsiębiorców innych niż pozwany. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2014 r., I CSK 20/14 stanowi jedynie niechlubny wyjątek potwierdzający tą regułę.

Share.

Rozpoczynające się Mistrzostwa Świata w Brazylii, podobnie jak wcześniejsze wielkie imprezy sportowe stworzyły szerokie pole do popisu dla twórców reklam, a także arenę dla sporów na tym tle. Bardzo ciekawym przykładem takiego sporu był „konflikt sponsorski”, do którego doszło pomiędzy Hyundai (oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata) oraz Volksvagen (wieloletnim sponsorem reprezentacji…

Share.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt założeń reformy kontroli abstrakcyjnej niedozwolonych postanowień umownych, która zmierza do wyeliminowania patologii polegającej na zasypywaniu SOKiKu pozwami przez quasi konsumenckie stowarzyszenia (stwierdzenie z projektu założeń!) i prawników.   Kuriozalnie – do pogorszenia sytuacji „przyczyniła” się poprzednia „reforma”, która obniżyła koszty zastępstwa z 360 zł do 60…

Share.

Dzisiaj (10 lutego) ogłoszona została wiadomość, że premier odwołał dotychczasową Prezes UOKiK, Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel z zajmowanego stanowiska. Dotychczasowa Prezes sprawowała swoją funkcję począwszy od 2008 r. Nieznane są na razie powody decyzji premiera. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, ja jednak pokusiłem się o wstępną analizę działalności UOKiK w ostatnim okresie. Uprzedzam, że…

Share.

Prawnicy obsługujący przedsiębiorców są już przyzwyczajeni do tego, że konkurenci ich klientów nagminnie próbują wykradać informacje o kontrahentach, metodach produkcji czy o ich stanie finansowym. Dość nietypową, chociaż, jak się zdaje, coraz częstszą, praktyką jest masowe „podkradanie” pracowników (w szczególności wyższego szczebla), czyli tzw. employee poaching. Co robić, jeśli konkurenci…

Share.

W dniu wczorajszym (12 czerwca) miałem przyjemność brać udział w konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą pt. „Własność intelektualna i własność przemysłowa. Naruszenie własności intelektualnej, a czyn nieuczciwej konkurencji i globalne wojny patentowe – perspektywa europejska i amerykańska”. Podczas drugiej części konferencji w ramach panelu  „Ochrona własności intelektualnej w Europie…

Share.

Drodzy Czytelnicy, poniżej przedstawiam skrótową analizę dotyczącą wpływu nowych przepisów w zakresie ochrony IT w USA na polsko-amerykańską wymianę handlową (analiza stanowi syntetyczne zestawienie serii 3 artykułów, które ukazały się w Gazecie Finansowej). Przepisy prawa a ochrona IT w skali światowej Globalizacja handlu sprawia, że niektóre przedsiębiorstwa eksportujące towary za…

Share.

Poniższym wpisem chciałby przywitać się z portalem korporacyjnie.pl i podziękować jednocześnie za ofertę współpracy. Moją rolą ma być publikowanie wpisów na temat prawa konkurencji i konsumentów – na tym się skupię, choć niewykluczone będą również wpisy na temat prawa i ekonomi reklamy, własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Wpisy pojawiać…

Share.

czyli o wpływie amerykańskich przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie IT na eksporterów do USA ciąg dalszy. Dwukrotnie na łamach Korporacyjnie.pl poruszałem kwestię nowych regulacji prawnych w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w USA (przepisy te zostały wprowadzone przez ustawodawstwo stanowe w Waszyngtonie oraz Luizjanie), w szczególności poprzez wykorzystywanie przez…

Share.

Stosunkowo nowe przepisy prawne dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, które zostały uchwalone w USA, a konkretnie w dwóch amerykańskich stanach – Waszyngton i Luizjana (dalej zwane z ang. Unfair Competition Act; również jako „UCA”) wydają się być wciąż niedoceniane przez polskich przedsiębiorców (por. również pozew złożony przez prokuratora generalnego z Kalifornii).…

Share.

 Ostatnimi czasy głośno w USA, a konkretnie w Kalifornii, o zasadnicznych działaniach prokuratora generalnego (ang. attorney general) Pani Kamala D. Harris, która w ubiegłym tygodniu wystąpiła z pozwami przeciwko dwóm międzynarodowym producentom odzieży (z Chin  oraz Indii), którzy to producenci w celu uzyskania nieuczciwej przewagi konkurencyjnej nad firmami amerykańskimi –…

Share.