Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Podatki

„Mimo to bez wątpienia istniał „defensywny” powód tej [charytatywnej: przyp. RW] działalności. Ważną po części rzeczą było pokazać, że bogaci bankierzy dobrowolnie biorą udział w pracach na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Jak się później przekonamy, miało to ogromne znaczenie, ponieważ coraz większa liczba polityków z lewicy opowiadała się za bezpośrednią…

Share.

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych (UFIN), potocznie nazywanym podatkiem bankowym, weszła w życie dokładnie przed rokiem, tj. 1 lutego 2016 r. Jej przepisy, bardzo lakoniczne zarówno w swojej treści, jak i w ich uzasadnieniu, od początku obowiązywania budziły liczne wątpliwości interpretacyjne. Tym artykułem chcę podsumować pierwszy rok obowiązywania…

Share.

Podatkowa grupa kapitałowa (PGK) jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest „narzędziem” coraz chętniej wykorzystywanym przez grupy kapitałowe celem optymalizacji zobowiązań podatkowych. Częstym powodem tworzenia PGK jest również chęć ujednolicenia polityk podatkowych w grupach kapitałowych, zmniejszenie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych, czy też uniknięcie kosztów analiz rynkowego…

Share.

Przedstawiamy Państwu opinię w sprawie C-252/14 Pensioenfonds Metaal en Techniek przeciwko Skatteverket zainicjowanej wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, Szwecja) w przedmiocie wykładni art. 63 TFUE w kontekście opodatkowania dochodów funduszy emerytalnych przy odmiennym traktowaniu funduszy emerytalnych będących rezydentami i funduszy emerytalnych…

Share.

Miło nam poinformować, że już od lipca będziemy publikować wybrane wpisy ekspertów firmy doradczej Crido Taxand, którzy prowadzą bloga podatkiwbiznesie.pl. Wśród autorów znajdą się najlepsi doradcy podatkowi w swoich dziedzinach, m.in. Roman Namysłowski (Najlepszy doradca podatkowy w zakresie VAT – wg rankingów Rzeczpospolitej i DGP) oraz Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Najlepszy doradca podatkowy…

Share.

Miło mi poinformować, że ruszyły zapisy na studia podyplomowe Prawo i podatki dla firm rachunkowych, w ramach których będę jednym z wykładowców. Więcej informacji. UCZESTNICY STUDIÓW: Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się lub chcących się zajmować zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim dla właścicieli biur rachunkowych – księgowych, księgowych,…

Share.

Ostatnia dekada funkcjonowania sądownictwa administracyjnego w Polsce, tj. okres funkcjonowania po zmianach wprowadzonych nowelizacjami z 2002 r., uwidoczniła jego słabe strony, w tym w szczególności pokazała, jak szeroki dostęp do sądownictwa administracyjnego przekłada się na jego sprawność. W obecnych realiach na wyznaczenie rozprawy przed sądem I instancji oczekuje się nawet…

Share.

Opinia w sprawie C-76/14 Mihai Manea przeciwko Instituția Prefectului zainicjowana wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Curtea de Apel Braşov (Rumunia). Sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 110 TFUE stoi na przeszkodzie wprowadzeniu przez państwo członkowskie jednorazowego podatku od samochodów, pobieranego przy pierwszej rejestracji samochodu na…

Share.

Do 5 marca 2015 roku potrwają konsultacje społeczne nad projektem ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. W najogólniejszym zarysie nowelizacja służyć ma doprowadzeniu do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów. Sama nazwa projektu nie sugeruje, że może on dotyczyć jakiegokolwiek zagadnienia podatkowego. Faktycznie…

Share.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 3 lutego 2015 r.[1] Sprawa C‑5/14 Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH przeciwko Hauptzollamt Osnabrück [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy)] Odesłanie prejudycjalne – Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące podatek od paliw jądrowych – Zgodność z konstytucją krajową i z prawem Unii – Dyrektywa 2003/96/WE – Artykuły 2 i 14…

Share.

W prawie podatkowym, jak co roku o tej porze, wszyscy bacznie przyglądamy się zmianom. Te dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji[1] potencjalnie dotknąć mogą bardzo szerokiego kręgu adresatów. Niniejszym artykułem chciałabym zachęcić tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji pochylić się nad brzmieniem nowych regulacji, do dokonania oceny ich wpływu na rozliczenia…

Share.

W artykule pt. „U spółki wypłacającej dywidendę nie powstaje przychód”, opublikowanym 29 października 2012 roku w dzienniku „Rzeczpospolita”, pisałam o ukształtowanym, korzystnym dla podatników, stanowisku sądów administracyjnych w zakresie braku przychodu po stronie spółki przekazującej dywidendę w formie rzeczowej w związku z tym zdarzeniem. Na gruncie obecnych przepisów brak jest…

Share.

Zapewne większość osób, która miała okazję zapoznania się kiedykolwiek z opinią podatkową, mogła natrafić tam na fragment wskazujący na ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętego rozwiązania i rekomendację wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dla uniknięcia powyższego. W obecnym stanie prawnym, a jednocześnie mając na uwadze brak…

Share.

  1.  Uwagi wstępne Tytułowe pytanie może wydawać się trywialne, a wręcz retoryczne, bowiem natychmiast nasuwa się oczywista odpowiedź: „nie”. Osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, nie mogą pełnić funkcji pełnomocnika procesowego zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i podatkowym[1], co wynika odpowiednio z art. 33 § 1 k.p.a. i art. 137 § 1…

Share.

W Polsce istnieje obecnie 16 izb skarbowych i 400 urzędów skarbowych. Każde z nich jest odrębną jednostką budżetową, samodzielnie bilansującą się, zarządzającą posiadanym majątkiem oraz zasobami, a także prowadzącą własną politykę kadrową. Taka struktura funkcjonowania aparatu skarbowego siłą rzeczy musi wiązać się ze stosunkowo wysokimi kosztami utrzymania aparatu. Ministerstwo Finansów…

Share.

Dziś w Warszawie odbył się kolejny Polski Kongres Prawa Podatkowego, organizowany przez Instytut Allerhanda, którego patronem medialnym był portal korporacyjnie.pl. Kongres poświęcony został zmianom w prawie podatkowym, które można podzielić na trzy grupy: 1. pierwszą grupę stanowią te zmiany, które weszły w życie w 2014 roku (w szczególności w zakresie ustalania momentu…

Share.

O Polakach można w pewnością stwierdzić jedno – to co zachodnie uważają za lepsze. Na zachodzie samochody są szybsze, drogi lepsze, trawa bardziej zielona… Ministerstwo Finansów zdaje się doskonale wyczuwać te drzemiące w nas od lat nastroje i na przykładzie ustawodawstwa państw zachodnich zachęca nas do walki z unikaniem opodatkowania.…

Share.

W Sejmie trwają obecnie prace nad poselskim projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w zakresie umowy subpartycypacji. Umowa ta jako umowa nazwana ma bardzo ograniczony zakres podmiotowy. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz prawem bankowym umowa subpartycypacji zawierana jest z zasady pomiędzy bankiem jako inicjatorem…

Share.

Dzisiejszy wpis chciałabym rozpocząć od przytoczenia cytatu z wyroku NSA ośrodek zamiejscowy w Białymstoku, który dostrzegłam ostatnio nad biurkiem kolegi z pracy: „Nie ma żadnej podstawy prawnej, która nakazywałaby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej korzystny dla fiskusa”. Tyle sądy. A organy? Organom…

Share.

Od dwóch dni media ponownie huczą na temat planowanych zmian prawa podatkowego w zakresie opodatkowania spółek osobowych. Prace nad rewolucyjnymi zmianami w podatku dochodowym, których wprowadzenie zapowiadane było początkowo na 1 stycznia 2013 r., wciąż trwają. Rząd wyłączył do odrębnego rozpoznania projekt dotyczący opodatkowania podatkiem dochodowym niektórych spółek osobowych. Zmiany…

Share.

Witam! Poniższym wpisem chciałabym rozpocząć podatkowe rozważania w portalu korporacyjnie.pl. Życzę miłej lektury. *** Przełomowa klauzula przeciw unikaniu opodatkowania pozostaje wciąż na etapie negocjacji [1] – a organy podatkowe już uzurpują sobie prawo wskazywania podatnikom (choć jeszcze nie powołując się wprost na próbę obejścia prawa podatkowego), że dokonane przez nich…

Share.