Chat with us, powered by LiveChat

Czy w świetle art. 249 k.s.h. sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki stanowi samodzielną przesłankę powództwa o jej uchylenie?​

0

10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w odpowiedzi na pytanie prawne o następującej treści:

Czy w świetle art. 249 k.s.h. sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki stanowi samodzielną przesłankę powództwa o jej uchylenie?​

Uchwała SN brzmi następująco:

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały (art. 249 § 1 k.s.h.).

W piśmiennictwie kwestia rozstrzygnięta przez SN nie budzi wątpliwości. Ostatnio obszernie pisał w tym przedmiocie T. Regucki (zob.T. Regucki, Czy sprzeczność ze statutem albo umową spółki może być samodzielną podstawą powództwa o uchylenie uchwały?, PPH 2014, Nr 10), który wskazywał jasno:

Na tle wykładni logiczno-językowej przepisy art. 249 i art. 422 k.s.h. zawierają koniunkcję alternatyw zawartych w nich przesłanek, tzn. aby skutecznie zaskarżyć uchwałę powództwem o jej uchylenie, jest konieczne występowanie jednej przesłanki z pierwszej grupy (sprzeczność z umową lub statutem oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami) oraz jednej przesłanki z drugiej grupy (godzenie w interes spółki oraz cel pokrzywdzenia wspólnika albo akcjonariusza).

 

 

Share.

About Author

dr Szymon Syp LL.M. Adwokat Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu na Florydzie oraz Uniwersytetu w Indianie. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Autor ponad 30 publikacji (w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu) oraz prelegent na przeszło 40 konferencjach. W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman". Założyciel: korporacyjnie.pl, prawoamedycyna.pl oraz antitrust.pl kancelaria@szymonsyp.com

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *