do Antitrust

Serdecznie zapraszamy na warsztaty Stowarzyszenia Prawa Konkurencji pt.: „Rynki oligopolistyczne w prawie konkurencji UE i w prawie polskim”, które odbędą się w czwartek, 15 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 (rejestracja uczestników od godz. 16:30) w siedzibie Stowarzyszenia tj. w kancelarii Dentons, Rondo ONZ 1, piętro XXX.

Cechy rynków oligopolistycznych powodują, że trudno prowadzić ich skuteczną kontrolę za pomocą istniejących narzędzi prawa konkurencji. Niewielka liczba przedsiębiorców działających na danym rynku, a także m.in. ich wysokie udziały, symetryczność, podobna struktura kosztów, przy jednoczesnej znaczącej przejrzystości samego rynku czy wysokich barierach wejścia, to tylko niektóre z typowych dla oligopolu cech mogących potencjalnie sprzyjać postępowaniu przedsiębiorców, które zapobiega, ogranicza lub zakłóca konkurencję.

Warsztat będzie miał za zadanie przybliżenie podejścia Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości do rynków tego rodzaju. Na tym tle zaprezentowane zostaną również doświadczenia Prezesa UOKiK i polskich sądów w tym zakresie.

W pierwszej kolejności omówiony zostanie rozwój kryteriów oceny rynków oligopolistycznych w kontekście stosowania art. 101 ust. 1 TFUE oraz art. 4 ust. 5 u.o.k.i.k. W tym kontekście krytycznej analizie poddana zostanie w szczególności praktyczna doniosłość istniejącej interpretacji pojęcia „uzgodnionych praktyk” i „uzgodnienia”. Następnie analizie zostanie poddana judykatura odnosząca się do art. 102 TFUE i art. 9 ust. 1 i art. 4 ust. 10 u.o.k.i.k. oraz to, w jakim zakresie pojęcie „zbiorowej pozycji dominującej” pozwala na skuteczną kontrolę oligopolistycznych rynków. Wreszcie, zaprezentowane zostanie podejście do oligopoli w kontekście kontroli koncentracji przedsiębiorców. W szczególności zaprezentowane zostaną teorie „skoordynowanych” i „nie-skoordynowanych” skutków koncentracji jako narzędzi zapobiegania połączeniom przedsiębiorców na rynkach omawianego rodzaju, które przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji (‘istotnie ograniczały konkurencję’ w myśl u.o.k.i.k.).

Wykład wygłosi doktor nauk prawnych Jan Szczodrowski – absolwent studiów prawa UE (LL.M.) w Kolegium Europejskim w Brugii oraz prawa na UAM w Poznaniu. Urzędnik Komisji Europejskiej, DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (Connect), wydział prawa autorskiego. Wcześniej wykładowca w Kolegium Europejskim w Natolinie oraz Collegium Civitas. Pracował również w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa UE.

Wstęp na warsztaty jest wolny, ale obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są pod adresem mailowym spk@spk.com.pl lub telefonicznie 022-242 56 54.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów