do Newsy, Rynki Kapitałowe

Ze zdziwieniem zaobserwowałem brak informacji prasowych o działaniach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 2013 r. Być może przyczyną małego zainteresowania działaniami organu nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce był fakt, że informacja prasowa o jego działalności ukazała się 31 grudnia 2013 r…

Moim zdaniem warto bliżej przyjrzeć się działaniom Urzędu KNF, bowiem 2013 r. był rekordowy pod względem ilości złożonych zawiadomień do prokuratory oraz wysokości nałożonych kar pieniężnych.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w minionym roku – pracownicy Urzędu KNF złożyli 78 zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające na rynku finansowym (wobec 59 zawiadomień złożonych w 2012 r. oraz 71 zawiadomień złożonych w 2011 r.). Nieco gorzej wyglądają statystyki prokuratury, która wniosła jedynie 9 aktów oskarżenia

Najwięcej zawiadomień dotyczyło:

1) prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej  na gromadzeniu środków pieniężnych w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób (22 zawiadomienia);

2) dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi (21 zawiadomienia);

3) prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia (15 zawiadomień);

4) dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych z naruszeniem przepisów ustawy (9 zawiadomień);

5) ujawniania lub wykorzystania informacji poufnej (8 zawiadomień).

Po wtóre, warto zwrócić uwagę na rekordowe kary pieniężne nałożone na podmioty z rynku finansowego. 46 decyzji w przedmiocie kar o łącznej wysokości przeszło 22 mln PLN robi wrażenie. Zwłaszcza jeśli porównamy wysokość kar pieniężnych z minionego roku do wysokości kar nałożonych w latach 2009-2012, gdzie wynosiły one od 4-7,5 mln PLN.

Jak się więc wydaje, można zaobserwować tendencję do surowszego egzekwowania przepisów prawa regulującego rynek finansowy przez UKNF.

Więcej informacji na stronie internetowej KNF.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także
Showing 2 comments
  • tomek
    Odpowiedz

    Szkoda, że KNF nie podaje jaka jest wysokość kar pieniężnych gdy decyzja jest już ostateczna. Liczby raczej nie robiły wielkiego wrażenia:)))

  • Bartek Wasilewski
    Odpowiedz

    … albo wysokość kwot rzeczywiście ściągniętych 😉

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów