do Newsy, Publikacje
Dzień dobry,chciałam się podzielić z Państwem informacją na temat mojej ostatniej publikacji, a mianowicie artykułu pt. „Law Applicable to Voluntary Representation in Some European Legal Systems” który ukazał się w sierpniu br. w uznanym, zagranicznym czasopiśmie naukowym Journal of Private International Law, którego głównymi redaktorami są profesorowie londyńskiego King’s College oraz Uniwersytetu w Aberdeen.W swoim artykule dokonuję analizy regulacji prawa kolizyjnego wybranych europejskich porządków prawnych dotyczącego prawa właściwego dla pełnomocnictwa. Bodźcem do napisania powyższego artykułu był przede wszystkim brak jednolitych reguł kolizyjnych dla stosunku pełnomocnictwa w prawie wspólnotowym – regulacja powyższego zagadnienia została zarzucona w trakcie prac przygotowawczych Rozporządzenia Rzym I.Celem artykułu jest ukazanie specyfiki wybranych krajowych rozwiązań prawnych, a mianowicie prawa polskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Jednocześnie, przedstawiona została – na poziomie Unii Europejskiej – propozycja uniwersalnej egulacji określającej, jakie prawo właściwe powinno zostać wskazane dla stosunku pełnomocnictwa.

Abstrakt artykułu w języku angielskim jest dostępny pod poniższym linkiem:

http://www.ingentaconnect.com/content/hart/jpil/2014/00000010/00000002/art00004

+ posts

Katarzyna Reszczyk jest doktorem nauk prawnych, adwokatem i członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz associate w polsko-niemieckiej kancelarii prawniczej z siedzibą w Warszawie.

Katarzyna Reszczyk posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze spółek kapitałowych i osobowych, od 2006 roku zdobywała doświadczenie w kancelarii świadczącego usługi doradztwa prawnego w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek, restrukturyzacji spółek i grup spółek oraz fuzji i przejęć. W ramach swojej działalności zawodowej uczestniczyła w wielu transakcjach M&A, postępowaniach z zakresu sporów korporacyjnych przygotowywała opinie prawne z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego. Aktualnie zajmuje się doradztwem korporacyjnym, doradztwem w sporach sądowych oraz projektach infrastrukturalnych.

W roku 2017 roku obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego doktorat pt. "Prowadzenie spraw spółki akcyjnej przez zarząd" przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Opalskiego.

W roku 2010 ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UW, pracę magisterską pod tytułem „Interes spółki kapitałowej na tle porównawczym” obroniła pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Opalskiego. W tym samym roku ukończyła także kurs Szkoły Prawa Niemieckiego, współtworzony przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet w Bonn. W roku 2012 była stypendystką na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kolonii oraz uczestniczyła w projekcie dotyczącym zarządzania wiedzą kadry kierowniczej w spółce RheinEnergie AG z siedzibą w Kolonii, organizowanym przy współpracy z Uniwersytetem w Kolonii.

Ukończyła studia doktoranckie Katerze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego WPiA UW i prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa prywatnego międzynarodowego. Autorka licznych publikacji z prawa spółek i prawa prywatnego międzynarodowego.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów