do Corporate, Fuzje i przejęcia, Konferencje/Spotkania

Zakończyła się międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM.  W Forum uczestniczyło blisko 150 przedstawicieli firm oraz organizacji, w tym 50 ekspertów M&A z niemal 40 krajów świata, którzy dyskutowali o globalnych trendach w obszarze fuzji i przejęć oraz kluczowych aspektach transakcji transgranicznych.

Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja M&A WORLDWIDE ACQUISITION AND INVESTMENT FORUM, odbywająca się 12 maja br. w Warszawie, była częścią warszawskiego konwentu M&A Worldwide Network, organizacji którą w Polsce reprezentują spółki JP Weber oraz Capital One Advisers.

W dyskusjach panelowych liderzy globalnych zmian, bankierzy inwestycyjni, zagraniczni i polscy inwestorzy oraz specjaliści branżowi skupili się na:

  • globalnych trendach M&A,
  • skutecznej realizacji transgranicznych projektów przejęcia spółki,
  • kluczowych czynnikach sukcesu przy transakcjach M&A – w tym zakresie poruszane były m.in. tematy związane z wyceną przedsiębiorstwa i aspekty dotyczące due diligence,
  • dobrych praktykach M&A,
  • znaczeniu aspektów kulturowych w procesie integracji po zamknięciu transakcji oraz wpływie tych czynników na przebieg tego procesu.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić kraj, w którym nie obserwuje się procesów akwizycyjnych. Tylko w ramach firm działających w M&A Worldwide Network w 2015 r. przeprowadzono 423 transakcje o łącznej wartości 3 mld USD. Skala zrealizowanych projektów klarownie obrazuje mnogość przedsięwzięć związanych z przejęciem, sprzedażą i łączeniem spółek. Liczba projektów M&A wzrasta dzięki polepszającym się ciągle warunkom ekonomicznym oraz konkurencyjnym źródłom finansowania. Ponadto transakcje napędzane są poprzez poszukiwanie synergii kosztowych i wydajności na drodze konsolidacji mówi Anna Domeredzka, partner zarządzający, wiceprezes zarządu Capital One Advisers.

DealBook

Doradcy zrzeszeni w sieci M&A Worldwide opracowali podczas polskiego konwentu i przedstawili DealBook. DealBook M&A Worldwide to zbiór ok. 250 potencjalnych projektów transakcyjnych, które czekają na realizację w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej, m. in.: w branżach motoryzacyjnej, ochrony zdrowia, IT & telekomunikacji, FMCG, energetycznej. Po raz pierwszy taki DealBook został zaprezentowany podczas międzynarodowego forum w Chinach, w 2015 r.

Konkluzje

Praktycy zgodnie stwierdzili, że szansą na rynku M&A są transakcje transgraniczne, co zostało ciekawie zaprezentowane i potwierdzone historiami sukcesu firm IPH Group i Work Service SA, spółek obecnych dziś na międzynarodowych rynkach. Eksperci podkreślali, jak ważnym elementem jest rozwój dobrych praktyk transakcyjnych. Czym sumienniej wypracowane dobre praktyki tym efektywniejszy jest proces transakcji a następnie integracji w ramach organizacji.

Najważniejszymi elementami determinującymi sukces transakcji są przede wszystkim: zapewnienie ciągłości biznesu, znalezienie i wykorzystanie synergii, utrzymanie klientów, ale przede wszystkim ludzi, a co za tym idzie ich kompetencji. Podczas wszystkich naszych transakcji nie mogliśmy sobie pozwolić na utratę klientów czy pracowników – mówi Tomasz Hanczarek, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Work Service SA.

Firma Work Service jest idealnym odzwierciedleniem panującego trendu – polskie przedsiębiorstwa coraz aktywniej działają na dojrzałych rynkach zagranicznych. Nasze doświadczenie pokazuje, że polskie firmy wchodzą już nie tylko na rynki wschodnie, ale także coraz aktywniej zaczynają podbijać kraje Europy Zachodniej. W realizowanych procesach transakcyjnych wykazują zdeterminowane podejście, co daje im szansę na budowanie wartości w szybkim tempie – mówi Grzegorz Piechowiak, partner zarządzający JP Weber.

Największą i najciekawszą dyskusję wywołały jednak aspekty kulturowe, które są niezmiernie istotne w transakcjach międzynarodowych. Bieżąca współpraca z zagranicznymi inwestorami pokazuje nam jak wrażliwy jest to czynnik w każdej organizacji i jak tożsamość narodowa wpływa i definiuje zachowania w organizacjach – podkreśla Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Compliance, Prokurent Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o..

Dynamika globalizacji oraz transgraniczność inwestycji wprowadzi być może potrzebę przygotowania odrębnego badania due diligence w obszarze kulturowym, podczas gdy obecnie te badania koncertują się w szczególności na obszarze prawnym, finansowym, podatkowym oraz biznesowym. Warto więc tutaj podkreślić rolę doradcy, który musi także posiadać znajomość różnych aspektów oraz niuansów kulturowych, dzięki czemu jest w stanie przeprowadzić skutecznie transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w różnych regionach świata.

Patronami wydarzenia była Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

****

O M&A Worldwide Network

Założona w 2004 roku sieć M&A Worldwide jest globalną organizacją zrzeszającą 40 butików inwestycyjnych reprezentujących 42 kraje. Do grona członków należą wiodące firmy doradcze, wyspecjalizowane w procesach fuzji i przejęć oraz w finansach korporacyjnych. Konwenty sieci organizowane są każdego roku i stanowią doskonałą platformę do wymiany doświadczeń oraz opinii związanych z najnowszymi trendami panującymi na rynku M&A między członkami i inwestorami.w Kapitałowych.

O JP Weber

JP Weber od ponad 14 lat wspiera międzynarodowe przedsiębiorstwa w projektach inwestycyjnych, transakcjach M&A oraz restrukturyzacjach a także w bieżących aspektach prawno-podatkowych, zatrudniając ponad 60 doradców inwestycyjnych, podatkowych oraz prawników, działających w biurach we Wrocławiu, w Warszawie i Berlinie. JP Weber obsługuje zarówno duże światowe koncerny, jak i przedsiębiorstwa z sektora MŚP, planujące inwestycje lub transakcje na terenie Polski. Firma wspiera również polskie przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych oraz w ekspansji na rynki zagraniczne.  JP Weber zapewnia obsługę podczas transakcji oraz w bieżącej działalności, gwarantując indywidualne, ale także kompleksowe podejście do wszystkich zagadnień.


O Capital One Advisers

Capital One Advisers to działająca w skali międzynarodowej niezależna grupa doradcza, która od blisko 15 lat zapewnia swym Klientom wsparcie w pełnym spektrum rozwiązań oferowanych przez rynek kapitałowy i wspomaga dynamiczny rozwój przedsiębiorstw poprzez doradztwo finansowe oraz realizację transakcji kapitałowych. Obsługuje firmy polskie i zagraniczne w obszarze pozyskania zewnętrznego finansowania, w tym organizacji publicznych i niepublicznych ofert papierów wartościowych, fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania dłużnego, wycen, doradztwa strategicznego. W zespole Capital One Advisers pracują finansiści posiadający tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Capital One Advisers jest m.in. Firmą Partnerską GPW dla MŚP oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów