do Publikacje

Czy nowelizacja KPC, która weszła w życie 3 maja 2012 r. wpływa na to, jak powinien być napisany pozew pod względem wskazywania okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie?

Jak mają się do siebie art. 126 w zw. z art. 187 § 1 pkt 2 KPC (wymogi formalne pozwu) oraz art. 207 § 6 KPC (pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów przez sąd)? Co to jest ciężar wspierania postępowania i jakie jest jego znaczenie dla potencjalnego powoda?

Czy powód zobowiązany jest podać w pozwie podstawę prawną swojego żądania? Jakie skutki może wywołać takie wskazanie? Co to jest zasada da mihi factum, da tibi ius? Jak wygląda jej ewolucja w orzecznictwie SN?

 

Na te oraz inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w mojej publikacji pt. „Formułowanie twierdzeń pozwu oraz zasada da mihi factum dabo tibi ius w postępowaniu zwyczajnym w świetle nowelizacji KPC”, która ukazała się w najnowszym numerze „Monitora Prawniczego” (7/2013).

 

Opracowanie dotyczy dwóch wiążących się ze sobą zagadnień na gruncie znowelizowanych przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w procesie. Po pierwsze, zasad wskazywania podstawy faktycznej powództwa, czyli formułowania twierdzeń w kontekście zarówno wymogów formalnych pozwu, jak i ciężaru wspierania postępowania. Po drugie, zasady „daj mi fakty, a dam tobie prawo” (da mihi factum, dabo tibi ius). Wskazane zagadnienia omawiane są z perspektywy potencjalnego powoda. Wskazuję wymogi formalne pozwu w odniesieniu do okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz zasady dotyczące techniki formułowania twierdzeń pozwu w świetle obowiązujących przepisów. Następnie omawiam potencjalne konsekwencje umieszczenia w pozwie wypowiedzi o podstawie prawnej żądania, z uwzględnieniem poglądów judykatury w tym zakresie oraz oceniam funkcjonowanie tej zasady w świetle obowiązującego stanu prawnego.

 

+ posts

Dr Bartosz Karolczyk, LL.M. Współzałożyciel ssyp.kylos.pl/korpo. Absolwent oraz stypendysta polskich, jak również amerykańskich wydziałów prawa. Entuzjasta komparatystyki prawniczej w obszarze procesu cywilnego. Praktykuje w Warszawie w dziale postępowań spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Regularnie udziela się naukowo oraz społecznie.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów