do Corporate, Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

9 i 10 czerwca 2016 r w Warszawie, w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych odbędzie się konferencja pt. “Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging, and Innovating for a Competitive Regulatory Environment”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem m. in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jest to już szósta edycja konferencji European Company Law, dedykowanych Prawu spółek, ale po raz pierwszy odbywająca się w Polsce. Poprzednie konferencje odbywały się w Leiden, Utrecht, Maastricht i Uppasala.

Konferencja stanowi znaczące wydarzenie poświęcone Prawu spółek; jej celem jest stworzenie forum debaty dla ekspertów z całej Europy w przedmiotowym zakresie. Organizatorzy przewidują spotkanie około 140 uczestników- teoretyków, praktyków prawa z Polski i krajów zagranicznych, przedstawicieli biznesu jak również przedstawicieli instytucji finansowych. Szczególny nacisk zostanie położony na reformy prawa spółek w Europie Centralnej i Środkowowschodniej. Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione w szerokiej perspektywie ewolucji Europejskiego Prawa Spółek. Pierwszy dzień Konferencji będzie dyskusją ekspertów; drugi dzień przeznaczony jest na prezentację referatów naukowych wyłonionych w konkursie Call for Papers.

Językiem Konferencji będzie język angielski.

Po więcej szczegółów zapraszamy na: www.ecl.allerhand.pl

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów