do Newsy, Publikacje

Na weekend polecam Państwu  najnowszy numer Comparative Law Review – jedynego polskiego czasopisma naprawdę zajmującego się komparatystyką prawniczą. Po pewnym czasie nieaktywności zostało ono wznowione wysiłkami Pana Prof. Kazimierza Lubińskiego. Jest ono wydawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i udostępnianie w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

W tegorocznym numerze znajdą Państwo teksty, przede wszystkim w języku angielskim, dotyczące aktualnie żywo dyskutowanych zagadnień, jak np. model postępowania grupowego w państwach europejskiej tradycji prawnej czy europejskie prawo upadłościowe. Wśród nich znajdą Państwo również moje studium porównawcze nt. przygotowania rozprawy jako elementu sędziowskiego kierownictwa postępowaniem.

Publikacja dostępna jest tu.

Życzę miłej lektury!

+ posts

Dr Bartosz Karolczyk, LL.M. Współzałożyciel ssyp.kylos.pl/korpo. Absolwent oraz stypendysta polskich, jak również amerykańskich wydziałów prawa. Entuzjasta komparatystyki prawniczej w obszarze procesu cywilnego. Praktykuje w Warszawie w dziale postępowań spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Regularnie udziela się naukowo oraz społecznie.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów