do Newsy, Publikacje

Co  2 czwartek, na Korporacyjnie, będziemy publikować wybrane newsy z zakresu prawa i biznesu nie tylko z Polski ale i świata, polecane konferencje oraz publikacje.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym pierwszym briefem czwartkowym.

Jeśli chcielibyście, aby konkretna informacja została opublikowana w kolejnym briefie – prosimy o e-maila na: contact@korporacyjnie.pl. Zastrzegamy sobie prawo selekcji informacji.

Newsy

ANTITRUST

Adam Jasser został nowym Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastąpił na tym stanowisku dr Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel.

Więcej: UOKiK

W Sejmie toczą się prace nad projektem ustawy o prawach konsumenta. UOKiK zorganizował debatę w której omówiono podstawowe założenia i zmiany w zakresie praw konsumenta.

Więcej: UOKiK

Dystrybutor wyposażenia łazienek Excellent przez 10 lat narzucała swoim partnerom handlowym minimalne ceny dalszej odsprzedaży produktów. W rezultacie niedozwolonego porozumienia konsumenci mogli być zmuszeni do płacenia wyższych cen za produkty takich marek jak: Excellent, Actima, Hansgrohe, Villeroy&Boch czy Huppe. Na Excellent została nałożona kara finansowa w wysokości blisko 150 tys. PLN.

Więcej: UOKiK

Wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – (zgodnie z projektem – nowelizacja wejdzie w życie 6 miesięcy po jej ogłoszeniu – tak więc może to już być w 2015 r.).

Więcej: na stronie Sejmu RP

PKP Cargo S.A. wygrało kolejną sprawę z UOKiKiem. Przypomnijmy, że w decyzji z 2009 r. Prezes UOKiK nałożyła karę na wspomnianą spółkę w wysokości przewyższającej 60 mln PLN za nadużywanie pozycji dominującej. SOKiK i SA przyznały rację UOKiKowi… jednak w wyroku z dnia 3 października 2013 r. (sygn. akt III SK 67/12)  Sąd Najwyższy uchylił wcześniejsze wyroki SOKiK i SA, i przyznał rację PKP Cargo S.A. (omówienie wyroku SN pojawiło się na stronie Portalu Procesowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy, autorem jest Pan Marcin Kulesza). Sprawa została przekazana SOKiKowi do ponownego rozpoznania. Jak poinformowały w dniu dzisiejszym Puls Biznesu i Gazeta Prawna, SOKiK uchylił decyzję Prezes UOKiK. Brak informacji czy Prezes UOKiK wniesie apelację do wyroku…

Komisja Europejska ukarała grzywną pieniężną w łącznej wysokości 953,3 mln euro producentów łożysk do aut osobowych i ciężarowych za zmowę cenową. Grzywny zapłacą dwie spółki europejskie i trzy japońskie (dodatkowo jedna spółka japońska skorzystała z dobrodziejstwa leniency).

Więcej: DG COMP

IPOs/INWESTYCJE/RYNEK KAPITAŁOWY

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Dom Maklerski IDM SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 500 tysięcy złotych za wykonywanie działalności w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 17 lipca 2006 r., której przedmiotem było powierzenie Domowi Maklerskiemu IDM SA przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zarządzania portfelami inwestycyjnymi Idea Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Idea Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niezgodnie z umową oraz statutami tych funduszy.

Więcej: KNF

KNF również nałożyła na Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kary pieniężne w maksymalnej łącznej wysokości 1 miliona złotych.

Więcej: KNF

Na stronie KNF opublikowano stanowisko UKNF dotyczące zasad postępowania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie organizacji i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Tango – twórca mobilnego komunikatora, który pozwala prowadzić darmowe rozmowy tekstowe (200 mln zarejestrowanych użytkowników, z czego 70 mln aktywnych) pozyskał finansowanie w wysokości 280 mln USD. Większość środków zapewnił chiński Alibaba Group Holding Ltd. (215 mln USD).

Więcej: Reuters

Alibaba Group Holding Ltd. zamierza zebrać środki w ramach IPO w USA a nie w Hongkongu, jak pierwotnie zamierzali zarządzający spółką. Szacowana wartość IPO przekroczy wartość IPO Facebooka z 2012 r. (16 mld USD). Największymi udziałowcami Alibaba są: amerykański Yahoo Inc (24%) i japoński Softbank Corp (37%). W rezultacie IPO Alibaba będzie wyceniana na od 141 do 200 mld USD!

Więcej: Reuters

Carl Icahn wezwał na swoim blogu akcjonariuszy eBay Inc. do sprzedaży 20% PayPal w ramach IPO. Przypomnijmy eBay Inc. jest jedynym właścicielem PayPal. Według Icahna podział eBay Inc. oraz PayPal i oddanie ich pod zarząd dwóm oddzielnym grupom wpłynie na zwiększenie wartości obu biznesów.

Więcej: blog Icahna

KONFERENCJE

W dniu 21 marca odbędzie się roundtable pt. „The Evolving Legal Profession” w siedzibie Instytutu Allerhanda w Krakowie, z udziałem znakomitych speakerów. Moderatorami dyskusji będą prof. Leah Wortham z Catholic University of America oraz Michał Bobrzyński, LL.M.

Więcej: IA

W dniu 27 marca w godzinach 16.45–20.00 w Starej Bibliotece UW, w Sali nr 107 odbędzie się otwarta dyskusja panelowa dotycząca interakcji arbitrażu inwestycyjnego z reżimami ochrony praw człowieka.

Więcej: IA

PUBLIKACJE

J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydanie: 3, C. H. BECK, Warszawa 2014

A. Hajos –Iwańska, Nieważność czynności prawnych w prawie spółek kapitałowych, C. H. BECK, Warszawa 2014

R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C. H. BECK, Warszawa 2014

R. Stefanicki, Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji, C. H. BECK, Warszawa 2014

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów