do Newsy

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych został zaprezentowany podczas konferencji kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”  8 października br. w Warszawie.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych opracowali eksperci Rady Programowej kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”.

– Kampanią „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” chcemy zainicjować dyskusję o dobrych praktykach stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych w  celu edukacji rynku. Kierujemy ją do wszystkich uczestników rynku transakcyjnego  w Polsce – powiedziała Aleksandra Porębska z firmy FORDATA, inicjatora kampanii.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych jest praktycznym drogowskazem dla rynku, który pozwoli na większą profesjonalizację branży i tym samym przyczyni się do wzrostu efektywności transakcji prowadzonych w Polsce. Oprócz działań regulowanych prawem istnieją niepisane zasady, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych dostępny jest pod adresem: http://efektywnetransakcje.pl/wp-content/uploads/2015/04/Kodeks_Dobrych_Praktyk_Transakcyjnych_fbdf.pdf

Rada Programowa kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” złożona jest z ekspertów rynkowych, wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem rynkowym m.in. w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, wycen, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, sekurytyzacji i innych procesów związanych z rynkiem transakcyjnym. Tworzą ją:

– Aleksandra Porębska, Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji.
– Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Posiada doświadczenie w transakcjach M&A z udziałem funduszy private equity.
– Michał Chromiński, zastępca Dyrektora Zarządzającego Pionem Strategii i Rozwoju, Poczta Polska S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie na europejskim rynku transakcji prywatnych (M&A) zdobywane w: Deloitte, KPMG, BESI (obecnie Haitong Bank), butikach doradczych oraz w obecnym miejscu pracy. Uczestniczył, w tym w roli wiodącej, w kilkudziesięciu transakcjach w większości sektorów gospodarki, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego, pracując na rzecz podmiotów prywatnych, publicznych i państwowych, krajowych i zagranicznych, inwestorów strategicznych, jak i finansowych.
– Krzysztof Dziubiński, CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu
w Domu Maklerskim Navigator SA. Ekspert w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.
– Dariusz Gałązka, biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton. Specjalizuje się w zakresie audytu i Due Diligence finansowego
i podatkowego.
– Bartosz Groele, partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.
– Jakub Jędrzejak, partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny Prowadzi transakcje M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych.
– Małgorzata Kuik, Partner w firmie doradczej F5 Konsulting. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.
– Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP.
– Dariusz Tenderenda, Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Ekspert w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.
– Sławomir Witkowski, syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.
– Michał Zawisza, współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Specjalizuje się w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).
– Jakub Ziółek, partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym, m.in. na rynku nieruchomości komercyjnych.

Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts
Comments
pingbacks / trackbacks

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów