do Spory korporacyjne

Uczelnia Łazarskiego we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy oraz Domański Zakrzewski Palinka organizuje 9 grudnia 2016 r. konferencję naukową dot. dobry praktyk w relacjach między sądem / sędzią a pełnomocnikiem.

Organizatorom udało się zgromadzić wielu znamienitych gości – sędziów, praktyków, akademików. Wśród panelistów jest także jeden z założycieli i redaktorów korporacyjnie.pl, dr Bartosz Karolczyk.

Konferencja ma mieć nieco odmiennych charakter niż zwyczajowo tego rodzaju wydarzenia. Mianowicie, poza krótkimi wystąpieniami dwóch wybitnych prawników, przyjętą formą prezentacji poszczególnych tematów ma być moderowana dyskusja, a nie referat.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Zapowiada się arcyciekawie. Poniżej znajdą Państwo plan konferencji.

agenda-konferencja

Serdecznie zapraszamy.

+ posts

Dr Bartosz Karolczyk, LL.M. Współzałożyciel ssyp.kylos.pl/korpo. Absolwent oraz stypendysta polskich, jak również amerykańskich wydziałów prawa. Entuzjasta komparatystyki prawniczej w obszarze procesu cywilnego. Praktykuje w Warszawie w dziale postępowań spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Regularnie udziela się naukowo oraz społecznie.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów