do Newsy

W ślad za Bartoszem Karolczykiem (zob. wpis Bartosz Karolczyk doktorem nauk prawnych!) oraz Szymonem Okoniem (zob. wpis Szymon Okoń podwójnym doktorem!), Korporacyjnie.pl powiększyło grono doktorów nauk prawnych.

Kilka dni temu Piotr Semeniuk obronił doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatytułowany:

„Przesłanki stosowania koncepcji jednego organizmu gospodarczego w prawie konkurencji”
Promotorem rozprawy jest Prof. Tadeusz Skoczny, a recenzentkami Prof. Anna Piszcz oraz Prof. Anna Jurkowska-Gomułka.
Wczoraj z kolei sam miałem przyjemność obronić doktorat w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowany:
„Obligacje zamienne w świetle prawa polskiego i amerykańskiego”
Promotorem rozprawy jest Prof. Marek Wierzbowski, a recenzentami Prof. Jan Olszewski raz Prof. Jan Grabowski.
Możecie spodziewać się kolejnych ciekawych wpisów na Korporacyjnie.pl!

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów