do Corporate, Nieuczciwa konkurencja, Robienie biznesu w

czyli o wpływie amerykańskich przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie IT na eksporterów do USA ciąg dalszy.

Dwukrotnie na łamach Korporacyjnie.pl poruszałem kwestię nowych regulacji prawnych w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w USA (przepisy te zostały wprowadzone przez ustawodawstwo stanowe w Waszyngtonie oraz Luizjanie), w szczególności poprzez wykorzystywanie przez zagraniczne przedsiębiorstwa w procesie wytwórczym (produkcyjnym) w sposób nieuprawniony (nielegalny) IT. Badania przeprowadzone przez urzędy amerykańskich prokuratorów generalnych wykazały korelację pomiędzy czynami nieuczciwej konkurencji w zakresie IT a negatywnymi skutkami dla gospodarek poszczególnych stanów (przejawiającymi się większym bezrobociem oraz malejącymi wpływami do budżetów z tytułu podatków dochodowych).

W świetle nowych amerykańskich przepisów wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania na jakimkolwiek etapie produkcji jest uznawane przez amerykańskie organy zajmujące się egzekwowaniem prawa za czyn nieuczciwej konkurencji. Por. wpisy na Korporacyjnie.pl pt. Przedsiębiorco, czy eksportujesz legalnie oraz Nielegalne oprogramowanie a robienie biznesu w USA.

Prima facie, wydawać by się mogło, że podmiotami, które staną się „obiektem zainteresowania” ze strony amerykańskich prokuratorów generalnych będę przedsiębiorstwa działające np. w branży odzieżowej czy meblarskiej. Tymczasem działania podjęte przez prokuratora generalnego stanu Waszyngton Boba Fergusona wydają się rozszerzać zakres potencjalnych podmiotów będących „na celowniku”.

Według niedawno zamieszczonej notatki prasowej na stronie internetowej urzędu prokuratora generalnego (por. Washington’s new unfair competition law protects local company from software piracy), wymiana korespondencji przez waszyngtońskiego prokuratora generalnego z jednym z czołowych producentów samolotów na świecie – spółką Embraer doprowadziła do prawnego compliance w zakresie używanego przez Embraer oprogramowania (ang. software). Podkreślić należy, spółka Embraer dostosowała się do nowych amerykańskich przepisów przed podjęciem przez prokuratora generalnego stanu Waszyngton jakichkolwiek środków prawnych. Skuteczna okazała się li tylko argumentacja wyrażona w wystosowanej korespondencji. Zob. więcej: Wash. AG: State’s new unfair competition law put to use.

Podsumowując, jednym ze skutków nowych amerykańskich regulacji w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony IT, może być nie tyle podjęcie szeroko zakrojonych działań amerykańskich organów prawnych wobec konkretnych przedsiębiorstw i wymuszenie na nich compliance w zakresie IT, ale in abstracto spowodowanie, że zagraniczne przedsiębiorstwa eksportujące do USA zaczną z powagą wdrażać prewencyjnie programy compliance i zarządzania własnością intelektualną.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów