do Arbitraż, Newsy

W Brukseli 1 lipca b.r. rozpoczęła działalność Europejska Federacja Prawa Inwestycyjnego i Arbitrażu (ang. European Federation for Investment Law and Arbitration – EFILA).  Federacja, mająca formę think-tank’u, zamierza być główną platformą reprezentującą interesy użytkowników arbitrażowych mechanizmów rozwiązywania sporów inwestor-państwo na poziomie europejskim.   Nikos Lavranos – Sekretarz Generalny EFILA – zadeklarował, że platforma ta ma na celu „zrównoważenie” dyskusji n/t arbitrażu inwestycyjnego, umożliwiając m.in. ustosunkowanie się do aktualnej medialnej krytyki tego mechanizmu rozwiązywania sporów (zob. „Supporters of Investment Arbitration Launch EU Think Tank”, Global Arbitration Review, 7 lipca 2014 r., link poniżej).  EFILA planuje również aktywność publikacyjną oraz informacyjną, w tym organizację sesji naukowych oraz dorocznych konferencji.

Członkowie instytucjonalni-założyciele EFILA to: White & Case, Shearman & Sterling, Linklaters, Luther (Niemcy) oraz Mannheimer Swartling (Szwecja).  Partnerzy tych firm zasiadają w radzie wykonawczej razem z przedstawicielami Herbert Smith Freehills, Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan, Norton Rose Fulbright oraz NautaDutilh.  Rada doradcza federacji obejmuje: prawników korporacyjnych Shell, Sanofi oraz Achmea; fińskich, węgierskich oraz polskich prawników rządowych; przedstawicieli Stałego Sądu Arbitrażowego w Hadze, Międzynarodowego Trybunału ds. Roszczeń Iran-USA w Hadze oraz Międzynarodowej Izby Gospodarczej w Paryżu; a także przedstawicieli akademii (Loukas Mistelis, Queen Mary, University of London).  Istotną rolę w powstaniu EFILA odegrali: Gerard Meijer (NautaDutilh w Rotterdamie oraz Sekretarz Generalny P.R.I.M.E. Finance) oraz Nikos Lavranos (przez ostatnie cztery lata starszy doradca holenderskiego ministerstwa spraw zagranicznych w/s negocjowania traktatów inwestycyjnych).

System arbitrażowego rozwiązywania sporów inwestor-państwo rodzi wiele kontrowersji.  Negocjowane od czerwca 2013 r. przez Komisję Europejską porozumienie dotyczące handlu i inwestycji pomiędzy UE a USA – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) – wzbudza bardzo duże zainteresowanie publiczne.  W połowie marca rząd Republiki Niemiec wyraził swoje negatywne stanowisko dla wprowadzenia arbitrażu inwestor-państwo do TTIP, stwierdzając, że z perspektywy Niemiec amerykańscy inwestorzy w UE mają zapewnioną wystarczającą ochronę prawną w sądach krajowych.   Zdanie krytyczne wyraziła także Francja.  Inne środowiska również zgłosiły swoje wątpliwości.  W odpowiedzi na zainteresowanie społeczne, Komisja Europejska otworzyła w marcu b.r. konsultacje publiczne dot. mechanizmu rozwiązywania sporów inwestor-państwo w TTIP.  EFILA uczestniczy w tych konsultacjach.

Jak podkreślił Sekretarz Generalny EFILA, „nikt nie twierdzi, że obecny system rozwiązywania sporów inwestor-państwo jest idealny.  System ten, jeśli chce przetrwać, musi ewoluować.  EFILA uważa, że wiele argumentów krytycznych, które pojawiają się w debacie jest opartych na błędnych założeniach oraz nieścisłościach i dlatego wymagają pogłębionej analizy”.

EFILA:

Rada wykonawcza EFILA:

Yas Banifatemi, Shearman & Sterling, Paris

Markus Burianski, White & Case, Frankfurt

Richard Happ, Luther, Cologne

Stephen Jagusch, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, London

Nikos Lavranos, EFILA secretary-general

Gerard Meijer, NautaDutilh, Rotterdam

Patricia Nacimiento Norton Rose Fulbright, Frankfurt

Jakob Ragnwaldh, Mannheimer Swartling, Stockholm

Daniella Strik, Linklaters, Amsterdam

Matthew Weiniger QC, Herbert Smith Freehills, London

Rada doradcza EFILA:

Frank ter Borg, manager of public affairs at Achmea

Jean-Guy Carrier, former secretary-general of the International Chamber of Commerce

Brooks Daly, deputy secretary-general at the Permanent Court of Arbitration in The Hague

Alexander de Daranyi, director and head of finance law at Sanofi in Paris

Emmanuel Gaillard, partner at Shearman & Sterling in Paris

Levente Gazdag, counsellor at the Ministry of Foreign Affairs of Hungary

Hans van Houtte, president of the Iran-United States Claims Tribunal in The Hague

Loukas Mistelis, professor at Queen Mary, University of London

Davide Rovetta, of counsel at Grayston & Company in Brussels

Kimmo Siniviuori, commercial counsellor at the Ministry of Foreign Affairs of Finland

Karol Tofil, senior expert at the Ministry of Economy of Poland

Arjan Waayer, senior legal counsel at Shell

 

Sekretariat EFILA:

Nikos Lavranos (secretary-general)

Blazej Blasikiewicz (general manager)

Lukasz Gorywoda (general manager)

 

Członkowie-założyciele:

White & Case

Luther

Mannheimer Swartling

Linklaters

Shearman & Sterling

 

Pozostali członkowie:

Achmea

Herbert Smith Freehills

NautaDutilh

 

Więcej informacji na:

http://www.efila.org oraz http://globalarbitrationreview.com/news/article/32780/supporters-investment-arbitration-launch-eu-think-tank/ (wymaga subskrypcji)

+ posts
Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów