do Corporate, Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

KongRes2015_baner_001-01

Instytut Allerhanda oraz Korporacyjnie (jako patron medialny) zapraszają do udziału w drugiej edycji kongresu dedykowanego prawu restrukturyzacyjnemu. Wydarzenie stanowi interdyscyplinarną (łączącą prawo z ekonomią) konferencję naukowo-praktyczną w Polsce. Celem organizatorów jest animowanie i kształtowanie debaty w zakresie kierunków rozwoju teorii i praktyki projektów restrukturyzacyjnych. IA zależy także na kształtowaniu debaty na publicznym forum kongresowym rozumianej jako metodologicznie poprawna dyskusja przedstawicieli interesariuszy procesu restrukturyzacji, zmierzającej do wypracowania rozwiązań uwzględniających sprawiedliwą wypadkową interesów tychże uczestników.

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015 jest niewątpliwie niezwykle doniosłym dla praktyków wydarzeniem. W przeddzień uchwalenia prawa restrukturyzacyjnego stanowi bowiem jedyne forum wymiany poglądów dotyczących trudności interpretacyjnych zawartych w projekcie ustawy. Innymi słowy – jeśli gdzieś warto poznać meandry prawa restrukturyzacyjnego, to właśnie tu! Co ważne, formuła kongresu pomyślana jest w ten sposób, by jego zawartość merytoryczna, idee, dyskusje i polemiki zostały utrwalone w formie merytorycznego raportu z wydarzenia, który – wzorem uprzednich tego typu wydarzeń organizowanych przez Instytut Allerhanda – stanowić może impuls dla ustawodawcy do zmierzenia się ze zidentyfikowanymi dysfunkcjami. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wśród tematów Kongresu są m.in.:

  • restrukturyzacja sektora górniczego (czy konieczna jest zmiana prawa oprócz projektu prawo restrukturyzacyjne, dlaczego podejście systemowe może być niewystarczające, restrukturyzacja a pomoc publiczna, prawo upadłościowe a związki zawodowe),
  • transgraniczna restrukturyzacja grup spółek (obecne kierunki zmiany rozporządzenia 1346/2000, obecne kierunki rozwoju prawa modelowego (ONZ)),
  • prawo restrukturyzacyjne – stan obecny (zmiany w toku prac legislacyjnych — sprawozdanie ze stanu prac, Centralny Rejestr Upadłości, pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym, uprawnienia wierzyciela wobec zagrożonego niewypłacalnością dłużnika w prawie restrukturyzacyjnym, pozycja dłużnika wobec potencjalnych działań wierzyciela),
  • konwersja w układzie – wnioski de lege lata.

Agenda Kongresu: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/kongres2015-ii-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-kongres-2015/kongres2015-agenda/

Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/kongres2015-ii-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-kongres-2015/14490-2/

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów