do Konferencje/Spotkania

W dniach 16-17 października 2013 w Warszawie odbędzie się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2013, którego organizatorem jest Instytut Allerhanda. Wydarzenie gromadzi uczestników i decydentów rynków finansowych, a w szczególności kadrę zarządzającą banków i instytucji rynku kapitałowego; emitentów i uczestników rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych; ekspertów kancelarii prawnych obsługujących rynek finansowy; regulatorów i nadzorców; członków administracji rządowej oraz przedstawicieli świata akademickiego.

Tegoroczna formuła wydarzenia obejmuje podział na dwie sekcje: pierwszy dzień Kongresu (16 października) przeznaczony jest na polemikę doświadczonych praktyków; dzień drugi (17 października) to prezentacja referatów naukowych zgłoszonych w konkursie Call for papers.

W programie Kongresu znajdą się panele tematyczne poświęcone m.in. kondycji prawa bankowego i jego spójności wobec przyjęcia europejskiego rozporządzenia CRR oraz konieczności implementacji dyrektywy CRD IV i reguł porozumienia Bazylea III. Dyskutowane będą kwestie strategii nadzorczej  wobec uwarunkowań europejskiej unii bankowej (SSM), problemy proporcjonalności zasad oraz dylematy konstytucyjności systemu uporządkowanej upadłości banków. Uczestnicy podejmą próbę oceny nowych regulacji europejskich dla poszczególnych nisz rynkowych polskiego sektora bankowego, w tym bankowości spółdzielczej oraz kas oszczędnościowo-kredytowych. Obecnie trwająca dyskusja ekonomiczna i systemowa o OFE zostanie uzupełniona o uwarunkowania prawne i konstytucyjne planowanych reform, ich konsekwencje i koszty oraz alternatywę.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele m.in. Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Instytutu Ekonomicznego, Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE oraz Instytutu Allerhanda. Wykłady keynote lecture wygłoszą Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Na II dzień Kongresu zaplanowano pięć sesji – sesja I: Wpływ regulacji na rynki finansowe – badania empiryczne; sesja II: Zmiany w architekturze nadzoru (makrostabilność); sesja III: Nadzór banków spółdzielczych i SKOK; sesja IV: Regulacje instrumentów finansowych oraz sesja studencka: Europejska unia bankowa.

Wszyscy uczestnicy Kongresu będą zaproszeni do udziału w otwartej dyskusji, której przedmiotem będą szczegóły i koncepcje polskich i unijnych przepisów decydujących o funkcjonowaniu rynku finansowego Polsce.

Na stronie www.finansowy.allerhand.pl dostępny jest  program wydarzenia, regulamin oraz formularz uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona.

Korporacyjne.pl jest patronem medialnym Kongresu.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów