do Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

Wspólnie z Instytutem Allerhanda zapraszamy na II POLSKI KONGRES SPORÓW SĄDOWYCH, MEDIACJI I ARBITRAŻU 2014, który odbędzie się 20 maja w Warszawie w hotelu Polonia Palace – www.rozwiazywaniesporow.allerhand.pl.

Pierwszy, zeszłoroczny Kongres okazał się dużym sukcesem – wystąpienia Ekspertów spotkały się z dużym zainteresowaniem i odzewem polemicznym publiczności, zaś na kanwie tej kreatywnej, kongresowej atmosfery, ukonstytuowała się Sekcja Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda (SRS IA). Polecam zwłaszcza relację (I, II) Bartosza Karolczyka (który również będzie obecny na tegorocznym Kongresie).

Panel wprowadzający poświęcony zostanie najistotniejszym rozwiązaniom wprowadzonym w Polsce przez ustawodawcę lub wypracowanym przez orzecznictwo i praktykę na wszystkich polach rozwiązywania sporów w okresie ostatniego roku. Następnie prelegenci przejdą do omówienia tematyki, uznanej za motyw przewodni Kongresu, a mianowicie sporów korporacyjnych.

Zagadnienia związane z dopuszczalnością rozwiązywania sporów korporacyjnych na drodze arbitrażu lub mediacji to nie tylko przykład interesującej dyskusji w doktrynie prawa, ale również kwestia o niespotykanym od lat potencjale na wywołanie pozytywnych zmian w polskiej legislacji, praktyce orzeczniczej sądów powszechnych, a także polskim sądownictwie polubownym i mediacji. Otwarcie sporów korporacyjnych na mediację i arbitraż oznacza z jednej strony odciążenie sądów powszechnych, z drugiej zaś szansę na nowy start tych metod rozwiązywania sporów, dzięki „zastrzykowi” nowych spraw. To także nowy, liczący się rynek dla usług prawnych w dziedzinie sądownictwa polubownego i mediacji.

Polskie prawo procesowe, arbitrażowe oraz mediacyjne stoją na rozdrożu co do sporów korporacyjnych – pora na poważną dyskusję na temat tego, którą ścieżką powinny podążyć.

Program – podzielony na dwa bloki tematyczne poprzedzone keynote lecture:

– część I: ocena funkcjonowania dotychczasowych regulacji mediacyjnych i arbitrażowych; sukcesy i porażki roku 2013 w zakresie rozwiązywania sporów,

– część II: spory korporacyjne, również w perspektywie prawnoporównawczej (wystąpienie keynote lecture w języku angielskim).

 

Eksperci – znakomite nazwiska prelegentów są gwarancją jakości merytorycznej kongresowych obrad.

Dotychczas zaproszenie do udziału przyjęli m.in.: dr MARCIN ASŁANOWICZ (Radca Prawny, Partner, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy sp.k.), BENEDYKT FIUTOWSKI (Partner, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy), dr BEATA GESSEL-KALINOWSKA vel KALISZ (Konfederacja Lewiatan), dr MICHELLE GLASSMAN BOCK – keynote lecture w II części Kongresu (Kancelaria WilmerHale), dr ŁUKASZ GORYWODA LL.M. (Permanent Court of Arbitration in Hague), RAFAŁ KOS (Partner, KKG Kubas Kos Gaertner), JACEK KOSUNIAK (Wicedyrektor Departamentu Prawnego, Orlen SA), ZBIGNIEW KRUCZKOWSKI (Counsel, Kancelaria Linklaters), SSR ZBIGNIEW MICZEK (Sąd Rejonowy w Tarnowie), PAWEŁ PIETKIEWICZ (Partner, White & Case), dr ARKADIUSZ RADWAN (Prezes Instytutu Allerhanda,), MAŁGORZATA SURDEK (Partner, CMS), SSR dr TOMASZ SZCZUROWSKI (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy), KAMIL ZAWICKI (Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów IA, KKG Kubas Kos Gaertner).

Zapraszamy do rejestracji:

http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/arbitraz2014-ii-polski-kongres-sporow-sadowych-mediacji-i-arbitrazu-2014/arbitraz2014-rejestracja/

Ceny first minute obowiązują do 8 maja.

Polecamy także publikacje związane z Kongresem, czyli raport z ubiegłorocznej edycji  http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/polski-kongres-sporow-sadowych-mediacji-i-arbitrazu-2013/11488-2/ oraz Working Paper dot. arbitrażu inwestycyjnego i praw człowieka autorstwa dr. Łukasza Gorywody LL.M. (Permanent Court of Arbitration in Hague) http://allerhand.pl/images/WP201411.pdf.

Patroni Honorowi:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelna Rada Adwokacka, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku, Centrum C-Law.org.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów