do Konferencje/Spotkania, Newsy

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią” i Ogólnopolskiej Konferencja Prawa Energetycznego „Prawo z energią”

KONFERENCJA

Odbędzie się 19 kwietnia 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, poprzedzając tym samym konkurs. Do udziału w tej inicjatywie zaprosiliśmy specjalistów z Polski i Niemiec. Więcej informacji o wydarzeniu pojawi się już wkrótce!

KONKURS

Konkurs jest skierowany studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy –„Esej z ilustracjami”

Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami. Mogą one być przygotowane przez jedną osobę, która spełnia wymagania regulaminowe. Esej z ilustracjami nie może być dłuższy niż 15 stron A4) wraz z przypisami i bibliografią. Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: wykresy, zdjęcia etc.

Tematy prac konkursowych zostaną wskazane przez Radę Naukową i niezwłocznie podane do informacji na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia oraz na fanpage’u– na początku grudnia.

Eseje można przesyłać do 1 II 2016 na adres: konkurs.energia@elsa.org.pl

Etap drugi -„Gala finałowa”

Do następnej tury konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac.

Gala Finałowa składa się z dwóch tur, a mianowicie Konferencji Laureatów, oraz Quizu.

Konferencja Laureatów

Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie może trwać dłużej niż 10 minut i musi odpowiadać wcześniej przygotowanemu esejowi. Wskazane jest, aby uczestnik wykorzystywał i komentował zawarte w prezentacji graficznej zagadnienia.

Quiz

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 30 sekund na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie).

Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.

Gala finałowa odbędzie się 20.04.2016

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce.

Głównym zagadnieniem prac konkursowych jest prawo energetyczne. Prace mogą zawierać konieczne wyjaśnienia kwestii technicznych. Specyfiką konkursu jest jednak problematyka prawna. Od uczestników oczekujemy sporządzenia esejów, prezentujących temat w ciekawy sposób oraz kreatywności, przejawiającej się m.in. w zawarciu elementu badawczego pracy, postawieniu tezy naukowej, odważnej interpretacji przepisów. Uczestnicy mogą powoływać się na zapadłe orzeczenia sądów polskich i europejskich, dane statystyczne, jak również samodzielnie przeprowadzone badania. Uczestnicy powinni też mieć wiedzę ogólną na temat prawa energetycznego i energetyki.

Regulamin, opis konkursu i więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://prawozenergia.elsa.org.pl/ oraz na https://www.facebook.com/prawozenergia/info/?tab=page_info&view – natychmiast po zatwierdzeniu przez Radę Naukową.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów