do Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w Call for Papers ogłoszonym w ramach trzeciej edycji Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2014. Tematy prac konkursowych bądź całe referaty można zgłaszać do 17 sierpnia do północy.

Oryginalne artykuły problemowe o charakterze naukowym nadesłane w ramach konkursu (analizy porównawcze, ekonomiczne analizy prawa, case study, glosy itp.) będą stanowiły merytorykę drugiego akademickiego dnia Kongresu. Prace, wybrane przez Komitet Naukowy FinReg 2014, nie tylko będą zaprezentowane i poddane pod dyskusję na kongresowym forum, ale również zostaną utrwalone w publikacji pokonferencyjnej.

Tematy Call for Papers

Prace mogą podejmować co najmniej jeden problem z następujących obszarów:

1.            Retrospekcja rocznicowa – więcej niż 25 lat transformacji prawa finansowego (bankowego) w Polsce.

2.            Diagnoza stanu prawa polskich rynków finansowych.

3.            Świadomość prawna i konstytucyjność w prawie rynków finansowych.

4.            Polskie prawo bankowe wobec wyzwań regulacji europejskich (w tym corporate governance w instytucjach finansowych).

5.            Prawo infrastruktury rynków finansowych – system rozliczeniowy i płatniczy.

6.            Ekonomiczna analiza prawa rynków finansowych – badania empiryczne (w tym szczególnie instrumentów prawa bankowego).

7.            Prawne uwarunkowania kryzysu finansowego i sposoby przeciwdziałania.

8.            Prawo zarządzania ryzykiem, kryzysem finansowym i restrukturyzacji banków

9.            Implementacja dyrektyw (Solvency II, Omnibus) w polskim prawie ubezpieczeń.

10.         Rozwiązanie prawne zabezpieczenia emerytalnego – repartycja, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne.

W ubiegłorocznym Call for Papers wzięło udział ponad 20 instytucji i ośrodków akademickich polskich i zagranicznych, z których otrzymaliśmy blisko 50 referatów. Także i w tym roku liczymy na Państwa znaczący odzew. Do 17 sierpnia 2014 można nadsyłać pełny tekst artykułu lub zgłosić temat referatu. Szczegółowe info tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/finreg2014-iii-polski-kongres-regulacji-rynkow-finansowych-finreg-2014/finreg2014-call-for-papers/

III Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2014 odbędzie się w dniach 15-16 października br. – prosimy już teraz o zarezerwowanie tej daty w Państwa kalendarzach. Sekretarzem Komitetu Naukowego Konferencji oraz Opiekunem Merytorycznym Kongresu jest dr Wojciech Rogowski (IA, SGH, NBP). Agenda Kongresu znajduje się tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/finreg2014-iii-polski-kongres-regulacji-rynkow-finansowych-finreg-2014/finreg2014-agenda/

Zachęcamy również do odwiedzania strony internetowej Oficyny Allerhanda, gdzie znajdą Państwo informacje o książkach ujmujących dorobek poprzednich Kongresów dedykowanych regulacjom rynków finansowych – http://allerhand.pl/index.php/pl/dzialalnosc/oficyna-allerhanda.html

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także
Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów