do Banki, Finansowanie przedsiębiorstw, Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

Instytut Allerhanda zaprasza do dyskusji z udziałem wiodących ekspertów, regulatorów, naukowców, polityków i praktyków rynków finansowych.

Dyskusję zogniskują ważne problemy prawne i nadzorcze nurtujące obecnie branżę finansową w całej Europie, oraz dylematy specyficzne dla rynku polskiego. A jest o czym dyskutować! Do polskiego porządku prawnego wprowadzane są kolejne europejskie dyrektywy (m.in. dyrektywy UCITS V, CRD IV, MIFID II, MAD II, o kredycie hipotecznym, o powszechnym rachunku płatniczych, o restrukturyzacji banków). Wchodzą w życie liczne ustawy i nowelizacje (m.in. ustawy – o obligacjach, o odwróconym kredycie hipotecznym, o rzeczniku finansowym, o nadzorze makrostabilnościowym, o obrocie instrumentami finansowymi, o upadłości konsumenckiej, o restrukturyzacji). Mnożą się wątpliwości, przepisy prawa, organy nadzoru i powstają nowe ośrodki władzy nad systemem finansowym .Tym wszystkim zagadnieniom Kongres poświęci szczególną uwagę.

W II dniu Kongresu, w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego, autorzy nagrodzonych artykułów problemowych, nadesłanych w konkursie Call for Papers, zaprezentują swoje referaty.

Szczegóły Kongresu FinReg2015 (program, rejestracja) tutaj: www.finreg.allerhand.pl

Korporacyjnie.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów