do Arbitraż, Konferencje/Spotkania, Spory korporacyjne

18 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016.

Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Portal Korporacyjnie.pl  sprawuje  patronat medialny nad wydarzeniem.

Szczegóły dotyczące Kongresu (program, rejestracja) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.rozwiazywaniesporow.allerhand.pl

Tematy:

– Reforma prawa arbitrażowego i mediacji gospodarczej A.D 2016 – panel refleksyjny na kanwie praktycznego funkcjonowania nowych uregulowań.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Od początku proponowane rozwiązania rozbudzały oczekiwania środowiska mediacyjnego  i arbitrażowego, ale także wywoływały sprzeciw i wątpliwości. Po kilku miesiącach funkcjonowania nowych przepisów w praktyce Paneliści i Uczestnicy Kongresu dokonają pierwszej próby oceny nowych uregulowań.  

– Online Dispute Resolution (ODR)

Kolejne obszary prawa ulegają wpływowi Internetu, nie omijając alternatywnych trybów rozwiązywania sporów.  Online Dispute Resolution (ODR) pozwalają na nieosiągalną przy klasycznych formułach szybkość postępowań, przy wysokim poziomie komfortu skonfliktowanych stron. Ponadto, ODR będące narzędziami online pozwalają na rozwiązywanie sporów mających swoje źródło w sieci. Ideą panelu jest omówienie obecnych, jak i przyszłych obszarów implementacji technik ODR, analiza przykładów istniejących platform elektronicznych oraz ocena możliwości i zasadności tworzenia tego typu rozwiązań na rynku europejskim i krajowym.

-Mediacja a dobre praktyki korporacyjne

Na ile mediacje jako alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą zostać pozytywnie przyjęte przez rynek, czy jest szansa by były szeroko stosowane w praktyce obrotu, czy warto je wpisać do kanonu dobrych praktyk np. w Dobrych praktykach spółek publicznych, czy na rynku jest dobry klimat dla wprowadzania w korporacjach departamentów ds. ADR ? Jakie dobre wzorce mogą być zachętą do wykorzystania tej metody dla rozwiązywania sporów w biznesie. Jednym słowem – jakie działania powinny zostać podjęte, by mediacje (zwłaszcza umowne) były stosowane w praktyce obrotu, a nie były tylko przedmiotem licznych dyskusji (w tym teoretycznych).

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów