do Newsy

W niniejszym tekście chcieliśmy wrócić do wątków, które poruszyliśmy już w naszym wspólnym tekście „Adwokaci powinni sprawić sobie dłuższą kołdrę„.

W tym tekście nie przyłączymy się więc do dyskusji o tym, z jakiej działalności samorząd powinien zrezygnować, żeby zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Wręcz przeciwnie – piszemy niżej, jaką działalność samorząd powinien podjąć, żeby zarobić znacznie więcej.

Poniżej chcemy podsumować efekty naszej kilkunastomiesięcznej pracy jako członków Zespołu ds. komunikacji społecznej, wizerunku i działalności pro bono przy ORA w Warszawie i jednocześnie aktywnych zawodowo adwokatów.

W ostatnim czasie intensywnie badaliśmy, czy jesteśmy w stanie jako samorząd zacząć pozyskiwać aktywnie środki finansowe, które byłyby dodatkowym źródłem finansowania różnych inicjatyw (w tym promocji). Przedstawiamy Państwu wyniki naszych analiz i prac w tym zakresie, które zakończyły się opracowaniem metod pozyskiwania funduszy (opisujemy je w części pierwszej tekstu) oraz kilkoma pomysłami przykładowych celów, na które chcielibyśmy środki te spożytkować (opiszemy je w części drugiej, którą opublikujemy w piątek).

Mamy nadzieję, że dzięki te j publikacji poznamy Państwa opinię na temat naszych pomysłów, a po wyborach w Izbie Adwokackiej w Warszawie w dniu 23 kwietnia br. – będziemy mogli je zrealizować, ulepszone o Państwa uwagi.

 

Część 1: Jak pozyskiwać Środki?

 

Komercjalizacja Biuletynu

Od września 2014 roku wydajemy co tydzień Biuletyn Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest on rozsyłany w formie PDF do ponad 7.000 członków Izby Adwokackiej w Warszawie. Zawiera podstawowe informacje z życia naszej Izby, a także ciekawe dla adwokatów i aplikantów adwokackich inicjatywy, w których mogą wziąć udział.

Z naszych rozmów z przedstawicielami agencji reklamowych wynika, że Biuletyn jest bardzo atrakcyjnym medium dla reklamodawców. Dzięki reklamom, nasza Izba Adwokacka mogłaby zarobić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych przy okazji każdego wydanego numeru Biuletynu, do którego zdecydowalibyśmy się dodać reklamy. Kwoty o których piszemy wynikają ze wstępnych rozmów, które przeprowadziliśmy z kilkoma pierwszymi, zainteresowanymi reklamodawcami.

Chcemy podkreślić, że naszym priorytetem jest ochrona danych osobowych adwokatów – dlatego nie może być mowy o przekazywaniu jakichkolwiek adresów e-mail podmiotowi trzeciemu. W ten sposób umożliwilibyśmy adwokatom i aplikantom adwokackim zapoznanie się z ofertami np. banków, dealerów samochodowych czy telefonii komórkowych tylko za pośrednictwem publikacji w Biuletynie.

Wiemy również, że członkowie Izby Adwokackiej dostają codziennie bardzo wiele e-mail’i i dlatego nasze działanie nie zakłada wysyłania dodatkowych wiadomości, ale jedynie rozszerzanie zawartości otrzymywanego już Biuletynu.

Nade wszystko, myślimy wyłącznie o reklamach odpowiadających powagą Biuletynu i licujących z powagą zawodu adwokata oraz interesujących adwokatów i aplikantów adwokackich.

 

Współpraca z biznesem – wspólne inicjatywy ze start-upami

Jest bardzo wielu przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie.

Trzeba z nimi rozmawiać, spotykać się i zadbać, by współpraca była na korzystnych dla obu stron warunkach. Po pierwsze jednak, trzeba mieć pomysł, na czym taka współpraca mogłaby polegać. Poniżej prezentujemy dwa pomysły, które już realizujemy.

Pracując na rzecz samorządu przez ostatnie dwa lata udało nam się nawiązać kontakt z dwoma start-upami.

Pierwszy, oferuje internetową usługę, pomagającą w poszukiwaniu pracy lub pracowników. Chcielibyśmy przy współpracy z tym start-up’em rozpocząć bardzo potrzebne działania, które miałyby pomóc aplikantom / młodym adwokatom zaistnieć i działać na rynku pracy, a nieco starszym koleżankom i kolegom efektywnie poszukiwać współpracowników, zmieniać pracę, ale i budować wizerunek. Udało się nam uzyskać zwolnienie członków Izby z wszelkich opłat za korzystanie z jego usług przez określony czas (kilka miesięcy), a także pomoc w promowaniu członków Izby jako bardzo wartościowych kandydatów na rynku pracy.

 

Drugi, chętny do nawiązania współpracy z ORA start-up, pomaga klientom szukać prawników do poprowadzenia ich spraw. Udało się uzgodnić z tym start-upem, że będzie promować wśród swoich klientów, korzystanie z usług adwokata, wskazując na powody, dla których wybór adwokata to pewność fachowej i praktycznej porady.

Start-up ten nie pobiera żadnych opłat od adwokatów, a jedynie od klientów. Aby jeszcze mocniej zachęcić klientów, do skorzystania z usług adwokatów, zgodził on się zaoferować znaczną obniżkę swojego wynagrodzenia należnego od klientów, w przypadku skorzystanie z tych klientów z usług adwokata (obniżka ta miała obowiązywać przez określony czas kilku miesięcy).

Niestety, nie udało nam się sfinalizować współpracy z tymi start-upami przed Zgromadzeniem Izby. Mamy jednak nadzieję, że zrobimy to wkrótce po wyborach!

 

Rabaty i Zakupy Grupowe

Mamy nadzieję, że po wyborach uda nam się również współpracować z innymi firmami. Tytułem przykładu tylko – w związku z rozwinięciem systemu rabatów dla adwokatów, konieczne jest zbudowanie systemu zakupów grupowych (np. wspólne kupowania przez adwokatów papieru do drukarek, tonerów, wody mineralnej) przy współpracy z firmami oferującymi takie produkty.

 

Nowe spojrzenie na Dni Bezpłatnych Porad Prawnych

Bardzo ważnym zadaniem samorządu adwokackiego jest budowanie przeświadczenia społeczeństwa o wartości usług prawnych. Tak aby nasi klienci chcieli płacić za porady adwokatów i widzieli wartość takich opłat.

Dla niektórych adwokatów idea dni bezpłatnych usług prawnych stoi w sprzeczności z tym zadaniem.

Nie dziwi więc fakt, że aktualnie Adwokatura Polska ani lokalnie ani globalnie nie prowadzi szerszych akcji związanych z działalnością pro bono (czego wyrazem była niedawna uchwała NRA).

Być może znaleźliśmy rozwiązanie tego dylematu.

Proponujemy, żeby na każde Dni Bezpłatnych Porad Prawnych pozyskiwać sponsora, który mógłby za każdą udzieloną w tych dniach poradę przekazać do Izby określoną kwotę. Ta kwota mogłaby wzbogacać np. specjalny dedykowany do tego fundusz, z którego później byłaby wydatkowana na pożyteczne cele dla członków Izby, zwłaszcza tych, którzy byli zaangażowani w pomoc prawną na rzecz potrzebujących lub tych, którym Samorząd powinien pomóc w trudnej sytuacji materialnej.

W ten sposób, z jednej strony pokazalibyśmy, że adwokaci chcą pomagać społeczeństwu, a jednocześnie wysyłalibyśmy komunikat zarówno do adwokatów, jak i klientów adwokatów, że porady prawne nie są za darmo i że warto za nie płacić.

Przykładowe cele, na które moglibyśmy przeznaczyć pieniądze od sponsorów pozyskanych przy okazji Dni Bezpłatnych Porad Prawnych lub w innych okolicznościach zaprezentujemy w drugiej części tekstu, która zostanie opublikowana już w piątek. Będą to cele, które już same w sobie zakładają współpracę z biznesem, korzystną tak dla samorządu adwokackiego jak i dla poszczególnych adwokatów.

 

Anna Atanasow

Michał Fertak

Kacper Woźniak

Radzym Wójcik

 

Przedstawione w tekście poglądy są prywatnymi poglądami autorów. Nie są oficjalnym stanowiskiem korporacyjnie.pl 

+ posts

Michał Fertak, Anna Atanasow, Kacper Woźniak i Radzym Wójcik są adwokatami, członkami Izby Adwokackiej w Warszawie

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów