do Newsy

KNF wydała komunikat dotyczący ryzyk prawnych i okołoprawnych związanych ze sprzedażą tzw. tokenów lub monet w ramach Initial Token Offerings- ITOs lub Initial Coin Offerings-ICOs.

KNF sugeruje potencjonalnym inwestorom zwrócenie uwagi na zagrożenia wiążące się z faktem, że jest to przestrzeń nieregulowana, podatna na oszustwa i nieprawidłowości. Tokeny często nadają jedynie uprawnienia do uzyskania od ich wystawców określonych produktów lub usług, nie reprezentując przy tym innej wartości, co bezpośrednio wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, a nawet całości, zainwestowanych środków. KNF alarmuje, że udostępniane ewentualnym nabywcom informacje bywają niepełne i nieadekwatne.  Co więcej, obrót tokenami i ich wymiana na waluty państwowe niejednokrotnie podlega ograniczeniom, co utrudnia „wyjście” z inwestycji. Istnieje również ryzyko wystąpienia problemów ze sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem tej dostatecznie nieprzetestowanej technologii (DTL/Blockchain).

Ponadto, KNF zwraca uwagę na prawne aspekty działalności w sferze ICOs. Potencjalnie, działanie w tym zakresie mogą podlegać wymogom dotyczącym tworzenia prospektu emisyjnego i oferty publicznej, tworzenia i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnym czy też ochroną inwestorów. W razie wątpliwości po stronie podmiotów oferujących ICOs KNF zaleca skierowanie zapytania do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który będzie oceniał powyższe wymagania przez pryzmat konkretnego przypadku. Ze względu na odpowiedzialność karną jest to szczególnie istotne jeżeli dana działalność wymaga zezwolenia.

Współautorką wpisu jest Agnieszka Bartolik – praktykant w Crido Legal

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów