do Corporate, Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

Bardzo interesującą konferencję ogólnopolską organizuje w najbliższych dniach Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny nad wydarzeniem.

Temat konferencji brzmi: „Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku” a odbędzie się ona dnia 9 grudnia 2013 r. w Krakowie (sala Refektarz w Collegium Wróblewskiego (parter), budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie).

Wykład wprowadzający wygłosi dr hab. Krzysztof Oplustil.

Tematem konferencji są zmiany polskiego prawa spółek spowodowane zmieniającymi się realiami – zarówno te już wprowadzone, planowane czy też tylko rozważane lub proponowane. Temat konferencji dotyczy klasycznego dla problematyki prawa konfliktu dwóch przeciwstawnych wartości, jakimi są stabilność prawa oraz jego elastyczność, dopasowanie przepisów do zmieniającej się rzeczywistości. W zamyśle organizatorów, konferencja stad się ma forum dyskusji nad przeprowadzonymi oraz możliwymi nowelizacjami Kodeksu Spółek Handlowych (oraz ustaw szczególnych) dostosowującymi prawo spółek do potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, a wynikającymi szczególnie z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, rozwoju nowoczesnych technologii oraz odpowiadającymi na wyzwania stawiane przez kryzys gospodarczy. W ramach powyższej analizy warto przyjrzeć się nowelizacjom także pod kątem ich wpływu na spójność systemu prawnego, powracając tym samym do przeciwstawienia stabilności oraz elastyczności prawa. Zakres tematyczny konferencji nie ma ograniczać się do oceny prawa spółek de lege lata, ale także przedstawić postulaty na przyszłość.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

Dodam ze swojej strony, że również przedstawię na konferencji swój referat pt.: Obligacje korporacyjne – czas na zmiany?

Ciekawie zapowiada się również prelekcja Pana Tomasza Reguckiego pt. Partycypacja pracownicza (tematyka wciąż niszowa w polskim prawie).

Plan_9grudnia

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także
Comments
  • Maria
    Odpowiedz

    Jestem bardzo ciekawa programu konferencji. Czekam na wieści odnośnie prelegentów i tematów ich wystąpień. Wszak Łódź nie znajduje się aż tak daleko od Krakowa. 🙂

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów