do Corporate, Publikacje, Robienie biznesu w, Venture Capital

W dniu dzisiejszym w Gazecie Finansowej ukazał się artykuł dotyczący wzajemnych relacji na linii Polska-Chiny, który napisałem wspólnie z Moniką Hałupczak, partnerem zarządzającym w Yingke Varnai BWHS. Poniżej przedstawiamy go Państwu mając nadzieję, że pozwoli na głębsze zrozumienie kultury chińskiej. 

W związku z polską strategią rządową powszechnie znaną pod hasłem „Go China”, która w zamierzeniu ma między innymi zachęcać do inwestowania przez polskich przedsiębiorców w Chinach, autorzy niniejszego artykułu pragną zwrócić uwagę na aspekty kulturowe związane ze współpracą z chińskimi kontrahentami. Właściwe zrozumienie kultury, zasad oraz wartości, którymi kierują się Chińczycy jest bowiem warunkiem sine qua non wzajemnej i przynoszącej obu stronom wymierne korzyści wymiany handlowej na linii Polska-Chiny. Poziom inwestycji zagranicznych w Chinach rokrocznie wzrasta o czym powinni pamiętać polscy przedsiębiorcy. Od 2001 roku średnioroczny wzrost inwestycji zagranicznych w Chinach kształtuje się na poziomie 9,45%. W 2011 r. roku inwestycje zagraniczne wyniosły tam 105,7 mld amerykańskich. Mimo to, Chiny wciąż nie należą do czołówki państw jak chodzi o łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, według Banku Światowego (raport z 2011 roku)  – Chiny plasują się na 79 miejscu (wśród sklasyfikowanych 183 państw).

Go China

Wspomniany na wstępie – program promocyjny, który uruchomiły w Polsce cztery ministerstwa:  gospodarki, rolnictwa, sportu oraz spraw zagranicznych oraz cztery agencje: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego oraz Polska Organizacja Turystyczna w istocie zmierza do zwiększenia wymiany handlowej z Chinami. Ma również skłonić polskich przedsiębiorców do intensywnej współpracy z Państwem Środka, jak też zachęcić polskich przedsiębiorców do inwestowania w Chinach. Dotychczas polska partycypacja w zakresie inwestycji w Chinach jest dość skromna. Według szacunków łączna wartość polskich inwestycji w Chinach wynosi ok. 200 mln dolarów amerykańskich. Wśród polskich przedsiębiorstw, które z sukcesem zaistniały na azjatyckim rynku wymienić można jedynie kilka: Fasing, Rafako, Kopex czy Bioton.

Chińska kultura i konfucjanizm

Chińska kultura, ale również społeczne obyczaje oraz zasady Państwa Środka mają bezpośrednie przełożenie na prowadzenie biznesu oraz wpływ na wzajemną współpracę oraz stosunki na linii Polska – Chiny. Wiedza o sposobie myślenia Chińczyków może pozytywnie wpłynąć na powodzenie danej inwestycji w Chinach. Ważnym elementem kultury chińskiej jest konfucjanizm. Konfucjanizm to system filozoficzno-religijny, który ma zasadniczy wpływ na kulturę mieszkańców Chin, w szczególności wynikają z niego podstawowe kwestie, takie jak: hierarchiczna struktura społeczeństwa i organizacji, znaczenie rodziny (będącej podstawową komórką społeczną i wzorem stosunków w społeczeństwie), przywiązanie do autorytarnego zarządzania, paternalizm (hierarchiczny podział pozycji, funkcji i obowiązków w rodzinie), przywiązanie do tradycji, harmonii, działania w grupie czy siła osobistych powiązań.

Chińska kultura a podejście biznesowe

W kontekście chińskiej kultury i wynikających z niej zasadach nie można zapominać o ich wpływie na biznesowe podejście chińskich przedsiębiorców. Prawidłowa komunikacja z chińskimi partnerami jest elementem kluczowym jak chodzi o sprawne negocjacje i nawiązanie długotrwałej współpracy. Odmienne od typowo europejskiego czy amerykańskiego sposobu układania relacji biznesowych jest ceremonialne wręcz podejście chińskich przedsiębiorców do wręczenia wizytówek w czasie spotkania, wzajemne obdarowywanie się prezentami czy chociażby naturalne i mile widziane rozwijanie relacji czysto towarzyskich w ramach spożywania wspólnych posiłków (mających wymierne przełożenie na relacje biznesowe). Wreszcie prowadząc negocjacje i zawierając umowy, należy szczególną uwagę przywiązywać i pamiętać o tym, że Chińczycy pragną zawierać wieloletnie, długotrwałe relacje, korzystne dla obu stron. Nie może więc dziwić, że prowadzą czasochłonne wydawać by się mogło negocjacje a samo zawarcie kontraktu (umowy) nie oznacza więcej po stronie Chińczyków, aniżeli chęci dalszego rozwijania relacji i wspólnego budowania przyszłych kontaktów (słynne chińskie powiedzenie mówi „słowo na papierze nie jest warte więcej niż sama kartka papieru”).

Chińska gospodarka

Przeobrażenie gospodarki Chin z planowanej centralnie i zasadniczo zamkniętej na handel międzynarodowy, na gospodarkę zbliżoną do modeli wolnorynkowych z intensywnie rozwijającym się sektorem prywatnym stało się w ostatnich latach faktem. W 2010 roku Chiny zostały oficjalnie uznane za drugą największą gospodarkę na świecie i są obecnie jednym z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestycji (w szczególności wyróżniają się Specjalne Regiony Administracyjne – Hong Kong, Makao). Jednakże Chiny nadal pozostają krajem stawiającym wiele barier, między innymi prawnych i kulturowych. Dla polskich firm, planujących rozpocząć współpracę z Chinami, kluczowym elementem pozostaje profesjonalne przygotowanie do dwustronnych kontaktów biznesowych oraz procedur administracyjnych w Chinach.  Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w 2011 roku władze Chin opublikowały dwunasty z kolei Plan Pięcioletni (2011-2015) – kluczowy dokument wskazujący kierunek rozwoju Chin. Plan wskazuje siedem priorytetowych programów gospodarczych: ochronę środowiska i zmniejszenie zużycia energii, nowe technologie informatyczne, biotechnologię, pojazdy zasilane energią ze źródeł odnawialnych, nowe źródła energii oraz nowe materiały. Według szacunków wartość dodana w przemyśle z wymienionych sektorów wyniesie odpowiednio 8% PKB do 2015 roku oraz 15% do 2020 roku (z 2% w 2010 roku).

Współpraca polityczna

Odpowiedni poziom współpracy politycznej jest w relacjach gospodarczych z Chinami warunkiem koniecznym do umożliwienia przedsiębiorcom realizacji ich inwestycji biznesowych. Dwa wydarzenia są w tej mierze niesłychanie istotne: delegacja Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Chińskiej Republiki Ludowej (była to pierwsza od 14 lat wizytą polskiego prezydenta w Chinach) oraz wizyta premiera Chin Wen Jiabao w Polsce jest (pierwszy od 1987 roku szef chińskiego rządu odwiedzający Polskę).

Podsumowanie

Z pewnością Chiny stanowią atrakcyjną i perspektywiczną lokalizację do inwestowania dla polskich przedsiębiorców. Wśród sprzyjających czynników wymienić należy zwłaszcza ostatnie, wzajemne wizyty najwyższych władz, odpowiednio Prezydenta RP w Chinach oraz premiera Chin w Polsce. Polscy przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o osobliwościach chińskiej kultury, zwyczajów i zasad, i zapoznać się z nimi, zanim przystąpią do aktywnego udziału w wymianie handlowej oraz zaczną inwestować w Chinach.

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów