do Konferencje/Spotkania, Newsy, Patronaty

W ślad za ekspansywnym rozwojem sektora kosmicznego z coraz większym udziałem polskich firm pojawia się konieczność rozwoju niezbędnych regulacji prawnych. Wraz z pierwszym w Polsce Kongresem Prawa Przestrzeni Kosmicznej Cosmo2015 Instytut Allerhanda podejmuje dyskusję na temat roli polskich instytucji w kształtowaniu polityki kosmicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości.

Konferencja odbywa się w szczególnym momencie dla polskiego Kosmosu, w roku powstania Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) oraz związanej z tym potrzeby dopełnienia przez Polskę obowiązków wynikających z konwencji międzynarodowych dotyczących wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Celem Kongresu jest przedyskutowanie w interdyscyplinarnym gronie najważniejszych zagadnień polskiej i europejskiej polityki kosmicznej,  w świetle zobowiązań wynikających z traktatów międzynarodowych i regulacji europejskich.  Wnioski z obrad Kongresu będą przedmiotem zainteresowania  Roboczego zespołu ds. prawa kosmicznego złożonego z przedstawicieli członków Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej w Polsce oraz przemysłu i środowiska naukowego w Ministerstwie Gospodarki – twórców nowych polskich regulacji dotyczących działalności kosmicznej oraz przedstawicieli rodzącego się polskiego „przemysłu kosmicznego”.

Ważnym punktem Kongresu będzie część obrad poświęcona specyfice prowadzenia biznesu oraz świadczenia usług prawnych czy ubezpieczeniowych w obrębie sektora kosmicznego.

Do dyskusji w Polsce zaprosiliśmy międzynarodowych ekspertów i regulatorów, którzy – w uzupełnieniu prezentacji  pionierów sektora kosmicznego i związanych z tym usług prawnych i finansowych w Polsce – przedstawią realia uwarunkowań prawnych sektora kosmicznego w krajach, w których ta dziedzina jest już bardziej zaawansowana.

Zaproszenie Instytutu Allerhanda do udziału w Kongresie Prawa Przestrzeni Kosmicznej Cosmo2015 przyjęli:

–  Prof. Sa’id Masteshar, Dyrektor londyńskiego Instytutu Polityki i Prawa Przestrzeni Kosmicznej (London Institute of Space Policy and Law),

– Prof.  Dr Kai-Uwe Schrogl, Dyrektor ds. Polityki Kosmicznej z Europejskiej Agencji Kosmicznej  (European Space Agency)

– Magali Vaissiere, Dyrektor Telekomunikacji i Aplikacji Technicznych z Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency),

– Prof. Dr. Ram S. Jakhu, Dyrektor Centrum Badań nad Prawem przestrzeni powietrznej i kosmicznej oraz Profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mcgill w Kanadzie (Center of Research in Air and Space Law ,Institute of Air and Space Law, McGill University Canada)

– Akiko Hama, ubezpieczyciel  z Global Aerospace – wiodącego  dostawcy ubezpieczeń oraz systemów zarządzania ryzykiem dla przemysłu lotniczego oraz kosmicznego.

–  Nicolas Peter, reprezentant Elżbiety Bieńkowskiej – Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (European Commission)

–  Otylia Trzaskalska – Stroińska, zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w  Ministerstwie Gospodarki,

–  Prof. Marek Banaszkiewicz, Prezes  Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA),

–  Romuald Zadrożny, dyrektor Centrum Transferu Technologii Wojskowej Akademii Technicznej (CTT WAT),

–  Piotr Świerczyński, Koordynator Priorytetu Przestrzeń kosmiczna, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

–  dr hab. Małgorzata Polkowska, przedstawiciel Rady  Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Konferencja będzie prowadzona symultanicznie w języku polskim oraz angielskim.

Na kongresie odbędzie się premiera książki dr hab. Małgorzaty Polkowskiej pt. „Nowa era działalności w kosmosie – wyzwaniem dla prawa kosmicznego. Wybrane problemy.”, wydanej nakładem Oficyny Allerhanda.

Wydarzeniu będzie ponadto towarzyszyć wernisaż malarstwa wybitnego krakowskiego artysty Marcina Kowalika, który specjalnie na tę okazję zwizualizuje tematykę kongresu w cyklu prac pt. „Dalsza perspektywa”.

Zapraszamy do udziału w Kongresie !

Agenda kongresu, pełna lista prelegentów, formularz rejestracyjny oraz oraz szczegółowe informacje na temat opłat konferencyjnych znajdują się na stronie: http://kongresy.allerhand.pl/cosmo/

 

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts
Comments
  • Tomasz
    Odpowiedz

    Kongres zapowiada się ciekawie. Czekam na artykuł po nim.

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów