do Newsy, Patronaty

British-Polish Investment Alliance (BPIA) to najnowsza inicjatywa Klubu Inwestora, działającego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Projekt organizowany jest przy wsparciu najbardziej prestiżowych środowisk biznesowych, banków inwestycyjnych, firm doradczych, organizacji rządowych oraz innych społeczności studenckich z renomowanych uczelni ekonomicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii.

BPIA to niepowtarzalna szansa dla uczestników konferencji, jak również partnerów projektu, na głębsze zapoznanie się ze specyfiką obu rynków, ich kulturą oraz możliwościami rozwoju w obu państwach.

Głównym celem inicjatywy jest nawiązanie trwałej i długofalowej ekonomicznej, biznesowej, politycznej oraz kulturowej współpracy polsko-brytyjskiej, której odzwierciedleniem ma być efektywna platforma kontaktowa pomiędzy polskimi i brytyjskimi studentami z najlepszych uczelni w obu krajach oraz pracodawcami na lokalnych rynkach finansowych. Dodatkowo, projekt ma na celu promocję i szerzenie wiedzy o Polsce w Wielkiej Brytanii.

British-Polish Investment Alliance składa się z dwóch części: brytyjskiej i polskiej.

  • Pierwsza część projektu to ośmiodniowa wizyta skrupulatnie wybranych w procesie rekrutacji, 25 ambitnych polskich studentów w Wielkiej Brytanii: Londynie, Oksfordzie, Cambridge i Warwick. Delegacja weźmie udział w Polish Economic and Business Forum 2013 w London School of Economics, a także w spotkaniach z przedstawicielami instytucji takich jak JP Morgan, Merrill Lynch, Nomura, Bloomberg, Deloitte, Commerzbank, Google.
  • Druga część projektu to konferencja British-Polish Investemnt Alliance poświęcona bankowości inwestycyjnej, fuzjom i przejęciom, zarówno od strony biznesowej jak i prawnej, lobbingowi, najnowszym możliwościom start-up’owym oraz interesującym branżom inwestycyjnym. Weźmie w niej udział 25 osobowa delegacja najlepszych studentów z Wielkiej Brytanii, jak również polscy studenci z największych uczelni ekonomicznych w kraju. Ponadto, zagraniczni goście będą mieli okazję wziąć udział w licznych dyskusjach, konferencjach oraz case studies zorganizowanych na polskich uczelniach ekonomicznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi.

British-Polish Investment Alliance to innowacyjna i niepowtarzalna inicjatywa, która łączy społeczność akademicką, biznesową oraz organizacje rządowe z dwóch krajów: Wielkiej Brytanii i Polski. W związku z rosnącym zainteresowaniem rozwijającym się rynkiem polskim, nowymi możliwościami inwestycyjnymi i globalizacją, projekt ma szansę na duże powodzenie i stworzenie długoterminowej współpracy na wielu płaszczyznach.

Więcej informacji:

fb: http://www.facebook.com/BritishPolishInvestmentAlliance?fref=ts

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów