do Corporate

Już 13 marca 2014 r.  w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace odbędzie się Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego organizowany przez Instytut Allerhanda.

Korporacyjnie.pl jest patronem medialnym Kongresu.

Patronat honorowy objęli m.in. : Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelna Rada Adwokacka, OIRP Poznań, OIRP Białystok, OIRP Warszawa, OIRP Kraków, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan.

W trakcie obrad Kongresu, zaproszeni Eksperci wraz z Uczestnikami podejmą dyskusję dotyczącą pięciu generalnych obszarów tematycznych:

  • restrukturyzacja struktur powiązanych – założenia do zmiany prawa, postulaty de lege ferenda (warunki udanej restrukturyzacji, praktyczne problemy, modele finansowania),
  • restrukturyzacja w instytucjach finansowych,
  • restrukturyzacja sektora budowlanego – problem regionalny czy europejski (case study),
  • model kształcenia uczestników procesu restrukturyzacyjnego (syndyków, środowiska sędziowskiego, kadry menedżerskiej; inicjatywy akademickie; przykłady innych ustawodawstw),
  • międzynarodowe aspekty restrukturyzacji.

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Agenda: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/restrukturyzacja2014-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-2014/restrukturyzacja2014-agenda/

Rejestracja: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/restrukturyzacja2014-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-2014/restrukturyzacja2014-rejestracja/

Szczegóły: www.KongRes2014.allerhand.pl

Pion Organizacji Wydarzeń

+48 (12) 341 46 48

kongres@allerhand.pl

Serdecznie zapraszamy!

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów