do Konferencje/Spotkania

26 listopada w Warszawie odbędzie się Polski Kongres Prawa Pracy 2013, który stawia sobie za cel ocenę kondycji rynku pracy i funkcjonalności obowiązujących regulacji prawnych. Wydarzenie tworzy kolejne ogniwo cyklu kongresów prawno-gospodarczych Allerhand Summits.

Kongres stwarza unikalną płaszczyznę do rozmowy dla reprezentantów biznesu, sektora  usług biznesowych, pracodawców i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych i administracji publicznej.  Gromadzi kadrę zarządzającą spółek, in-house lawyers, menadżerów i specjalistów HR, ekspertów ds. CRS, przedstawicieli kancelarii prawniczych, przedstawicieli szkół wyższych i instytutów naukowych, członków stowarzyszeń, i związków zawodowych.

Zaproszeni eksperci oraz uczestnicy spotkania będą poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji rynku pracy i funkcjonalności prawa, a tych nasuwa się w ostatnim czasie wiele. Czy obecne regulacje zapewniają konieczny balans pomiędzy ochroną praw pracownika a stworzeniem warunków do powstania nowych miejsca pracy i utrzymania już istniejących? Czy przepisy o elastycznym czasie pracy stworzyły nowe możliwości? Czy perspektywa specjalistów i pracowników średniego i niższego szczebla jest taka sama? Czy istnieje konieczność rozważenia nowych rozwiązań, które lepiej odzwierciedlą zróżnicowaną sytuację różnych grup pracowników? Co może zrobić Państwo by promować zatrudnienie bezpieczne, na podstawie umów o pracę i godziwie wynagradzane? Gdzie przebiega granica pomiędzy zakazem dyskryminacji a utrudnieniem lub uniemożliwieniem efektywnego zarządzania różnorodnością w firmie w oparciu o konkretne dane tej firmy dotyczące?

– W trakcie Polskiego Kongresu Prawa Pracy będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie: czy mamy w Polsce dobre prawo pracy? –mówi Beata Faracik z Instytutu Allerhanda, organizatora spotkania – Przy obecnej polaryzacji stanowisk wobec zmian w prawie pracy bardzo potrzebna jest neutralna płaszczyzna umożliwiająca merytoryczną i spokojną dyskusję wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Organizatorzy mają nadzieję, że wypracowane wnioski zostaną przekute na rekomendacje dla rządu i instytucji zaangażowanych w tworzenie zasad regulujących polski rynek pracy.

Rejestracja na Kongres możliwa jest poprzez stronę www.prawopracy.allerhand.pl, gdzie dostępna jest agenda spotkania, sylwetki prelegentów oraz szczegóły programowe.

Korporacyjnie.pl jest patronem  medialnym wydarzenia.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów