do Fuzje i przejęcia, Newsy, Private Equity, Publikacje

Dzień dobry,

Ukazała się niedawno bardzo ciekawa książka. Dotyczy ona tematyki, którą powinien zainteresować się każdy praktyk czy pasjonat prawa zobowiązań umownych (kontraktów). Chodzi mianowicie o anglosaskie klauzule kontraktowe w polskim obrocie prawnym. Tak się akurat składa, że znam Autora tej publikacji. Poprosiłem go o kilka słów komentarza. 

BK

 

 

Witam,

Chciałbym zainteresować Państwa moją publikacją, która jako pierwsza na gruncie polskiego prawa w sposób tak kompleksowy porusza zagadnienia związane ze współczesnym prawem kontraktów.

Niewątpliwie każdy prawnik uczestniczący w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym spotyka się z coraz większą ilością postanowień, których korzenie sięgają obcych systemów prawnych. Wiele instytucji prawnych zostało „przeszczepionych” do polskiej praktyki obrotu z systemów common law, co było skutkiem coraz powszechniejszego korzystania ze wzorów anglosaskich. Proces ten rozpoczął się w latach 90. XX wieku, gdzie wraz z napływem inwestycji zagranicznych zaczęto stosować obce wzory kontraktów oraz zaczęły powstawać filie międzynarodowych kancelarii prawnych, które zapewniały obsługę owych inwestycji. Skutkiem tego było „przesiąknięcie” polskiej praktyki kontraktowej wzorcami anglosaskimi, które sukcesywnie zdobywały coraz większą popularność. Powyższe zjawisko oprócz wielu korzyści ułatwiających wymianę gospodarczą niesie również ze sobą pewne niebezpieczeństwa – przede wszystkim dotyczy to niedostosowania przejętych konstrukcji prawnych do ram polskiego systemu prawnego. Powoduje to, że nie wywołują one tych samych skutków, co na gruncie macierzystych systemów prawnych. Dodatkowo, niezrozumienie niektórych konstrukcji może często prowadzić do wielu nieporozumień, błędów i wypaczeń. Często bowiem owe zapożyczenia odbywają się bez większej refleksji nad skutkami jakie dana konstrukcja prawna może wywoływać na gruncie prawa polskiego. Warto zatem zastanowić się nad charakterem prawnych owych nowych instytucji prawa kontraktów, których znajomość staje się elementarnym wymogiem, aby sprawnie poruszać się we współczesnej rzeczywistości gospodarczej.

Opisane powyżej zjawiska powodują, iż obserwujemy dzisiaj na gruncie prawa polskiego nowy system instytucji prawa kontraktów in statu nascendi. Praca ma za zadanie przedstawić i poddać ocenie najważniejsze instytucje owego współczesnego prawa kontraktów, które coraz częściej występują w polskim obrocie gospodarczym.

Obszerne fragmenty książki mogą Państwo przeczytać tu.

Książkę można nabyć za pośrednictwem Księgarni internetowej wydawcy.

dr Marcin Łolik

+ posts

Dr Bartosz Karolczyk, LL.M. Współzałożyciel ssyp.kylos.pl/korpo. Absolwent oraz stypendysta polskich, jak również amerykańskich wydziałów prawa. Entuzjasta komparatystyki prawniczej w obszarze procesu cywilnego. Praktykuje w Warszawie w dziale postępowań spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Regularnie udziela się naukowo oraz społecznie.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów