do Newsy, Publikacje, Spory korporacyjne

Dzień dobry,

Podejrzewam, że Państwo również niestety powoli otrząsają się z sezonu wakacyjnego (zwłaszcza, że, jak słyszę, w Polsce pogoda pod psem). Dziś będzie więc krótko i bezboleśnie, aby nikogo nie antagonizować. Jak krótki przegląd u dentysty.

Z nieukrywaną przyjemnością przedstawiam Państwu zwieńczenie dwóch i pół roku wytężonej pracy intelektualnej: moja książka pt. Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

Jest ona pierwszą od 1958 r. monografią dotyczącą koncentracji materiału procesowego w procesie cywilnym. Opisuje ona m.in. ewolucję przepisów k.p.c. w tym zakresie na przestrzeni wielu dekad, włącznie ze zmianami, które weszły w życie w maju 2012 r. Jest pierwszą publikacją, która w kompleksowy i analityczny sposób krytycznie omawia nowe przepisy. Będzie niewątpliwą pomocą w procesie ich wykładni i stosowania.

Praca ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Czytelnicy odnajdą w niej kompleksowe omówienie i wykładnię nowych zasad koncentracji materiału procesowego, w tym szereg postulatów de lege lata oraz de lege ferenda. Pod tym względem praca ma w zasadzie charakter skondensowanego komentarza, korzystając ze wszystkich głosów w literaturze, jakie zabrano do końca lipca tego roku. Książka przybliża cztery aspekty obowiązujących przepisów (teoretyczny, praktyczny, historyczny, komparatystyczny).

Tematyka wpleciona jest w szeroki kontekst komparatystyczny, obejmujący nie tylko inne europejskie porządki prawne. Intelektualna wycieczka do korzeni europejskiego ius commune oraz angielskiego common law pozwoli zrozumieć skąd między tymi, bądź co bądź, sąsiadującymi ze sobą porządkami prawnymi, zachodzą w dalszym ciągu tak zasadnicze różnice. Poza tym, Czytelnicy zapoznają się z aktualnymi trendami w Europie, jeżeli chodzi o sposoby dążenia do usprawnienia postępowań sądowych w sprawach cywilnych.

Monografia to tak naprawdę dwie książki. Część pracy stanowi bowiem jedyny na polskim rynku kompleksowy opis postępowania cywilnego przed amerykańskimi sądami federalnymi. Mam nadzieję, że w tym ostatnim aspekcie książka rozwieje szereg mitów, które za pośrednictwem popkultury powstały w świadomości wielu polskich prawników.

Obszerne wprowadzenie mogą Państwo przeczytać lub pobrać tu.

Książkę można nabyć za pośrednictwem księgarni internetowej

+ posts

Dr Bartosz Karolczyk, LL.M. Współzałożyciel ssyp.kylos.pl/korpo. Absolwent oraz stypendysta polskich, jak również amerykańskich wydziałów prawa. Entuzjasta komparatystyki prawniczej w obszarze procesu cywilnego. Praktykuje w Warszawie w dziale postępowań spornych kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Regularnie udziela się naukowo oraz społecznie.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów