do Arbitraż

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w sprzedaży ukazała się monografia „Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane” (Warszawa 2017) autorstwa publikującego na Korporacyjnie.pl dr Konrada Czecha. Jest ona pierwszą monografią na polskim rynku wydawniczym dotyczącą tej istotnej problematyki.

Publikacja jest odpowiedzią na wzrastające w Polsce od lat zainteresowanie arbitrażem międzynarodowym (zarówno arbitrażem handlowym, jak też arbitrażem inwestycyjnym). Przedstawiono w niej zagadnienia proceduralne o dużym znaczeniu praktycznym dla przebiegu i wyniku arbitrażu międzynarodowego (m.in. rolę pierwszej konferencji organizacyjnej, możliwe sposoby korzystania z poszczególnych środków dowodowych, typowy przebieg rozprawy).

Publikacja regularnie odwołuje się do przepisów popularnych regulaminów arbitrażowych dotyczących poruszanej problematyki, a także do „miękkich” regulacji branżowych (m.in. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration, ICCA Drafting Sourcebook for Logistical Matters in Procedural Orders, UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings).

Opracowanie powinno zainteresować arbitrów, jak również adwokatów i radców prawnych występujących w roli pełnomocników, a ponadto prawników in-house, pracowników administracji publicznej, ekonomistów i księgowych (świadków i biegłych występujących w sporach arbitrażowych).

Książkę można nabyć za pośrednictwem księgarni internetowej Wolters Kluwer.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów