do Corporate, Newsy, Publikacje
Miło mi poinformować o ostatnich aktywnościach i wyróżnieniach współautorów Korporacyjnie.pl
 
1. Na łamach czasopisma Contemporary Economics został opublikowany artykuł naukowy Szymona Okonia pt. New Approach to Remuneration Policy for Investment Firms: a Polish Capital Market Perspective.

Artykuł jest dostępny na stronie Contemporary Economics i dotyczy spojrzenia z perspektywy polskiej na nowe regulacje unijne dotyczące polityki wynagrodzeń w firmach inwestycyjnych.

2. Radzym Wójcik znalazł się w gronie arbitrów, którzy będą sędziować podczas Konkursu Arbitrażowego Lewiatana (obok. m. in. mec. Rudolfa Ostrihanskiego, mec. Nowaczyka, mec. Pieckowskiego, mec. Jurcewicza, czy mec. Krużewskiego).

Natomiast podczas finału (31 maja 2012 r.) sędziować będą profesorowie Sołtysiński i Rajski oraz mec. Beata Gessel – prezes Sądu Arbitrażowego przy Lewiatanie.

Link do listy arbitrów:

http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/Arbitrzy

Link do strony Konkursu Arbitrażowego Lewiatan:

http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/kal

3. Na łamach dwutygodnika Monitora Prawniczego (numer 10/2012)został opublikowany artykuł Bartosza Karolczyka  – Odpowiedź na pozew w postępowaniu zwyczajnym – wybrane zagadnienia w świetle nowelizacji KPC.

Artykuł jest dostępny na stronie MP.

4. Szymon Syp na zaproszenie studentów prawa działających w ramach Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Wydziale Prawa i Administracji UW przedstawił 21 maja 2012 r. temat –  Prawo konkurencji w Chinach (historia, kultura konkurencji, wdrażanie prawa konkurencji).

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów