do Newsy, Rynki Kapitałowe

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ma nowy – stary zarząd. W dniu 19 czerwca 2012 r. przedstawiciele akcjonariuszy KDPW S.A., którymi są w równych częściach Skarb Państwa, warszawska Giełda Papierów Wartościowych oraz Narodowy Bank Polski, powołali na kolejną kadencję na stanowisku prezesa zarządu dr Iwonę Srokę. Pani Prezes rekomendowała Radzie Nadzorczej na członków zarządu swoich dotychczasowych współpracowników – Sławomira Panasiuka (jako wiceprezesa) oraz Michała Stępniewskiego (jako członka zarządu).

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW S.A. akcjonariusze podjęli również decyzje w kwestii podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (w wysokości 42,5 mln zł) oraz dokonali zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w której Ewę Pawlak zastąpiła Anna Arcimowicz–Kołeczek.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. KDPW prowadzi rejestr zdematerializowanych papierów wartościowych oraz rachunek transakcji dokonywanych na rynkach GPW, NewConnect i Catalyst.

****

W kontekście walnego zgromadzenia KDPW w mediach ponownie pojawiły się krążące od pewnego czasu informacje o planach Skarbu Państwa dotyczących sprzedaży pakietu 33,3 % akcji w spółce. Plany te, podobnie jak sposób sprzedaży nie zostały jak dotąd potwierdzone. Jednak zakładane scenariusze obejmują podobno sprzedaż w drodze oferty publicznej lub znalezienie inwestora strategicznego. Na przeszkodzie planom może jednak stanąć NBP, podkreślający znaczenie KDPW dla bezpieczeństwa finansowego państwa.

+ posts

 

Radzym Wójcik jest adwokatem w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Baker McKenzie.

Radzym współtworzył i jest aktywnym członkiem multidyscyplinarnego zespołu warszawskich prawników Baker McKenzie („Innovation Team”), powołanego w celu wspierania zespołów TMT funduszy Private Equity i Venture Capital, jak również klientów zainteresowanych nowymi technologiami, w szczególności z zakresu big data, AI, FinTechu oraz InsurTechu.

Obsługiwał szereg transakcji fuzji i przejęć. Pracował przy transakcjach z udziałem funduszy Venture Capital i Private Equity, jak i inwestorów branżowych (w szczególności przy przejęciach w branży medycznej i w przemyśle ciężkim). Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach. Z sukcesem wspiera klientów po obu stronach stołu negocjacyjnego, na wszystkich etapach transakcji M&A. Doradza także polskim przedsiębiorcom w związku z międzynarodową ekspansją ich biznesów i pozyskiwaniem inwestorów za granicą.

Obecnie, doradza również Ministrowi Rozwoju w pracach nad wprowadzeniem do polskiego kodeksu spółek handlowych nowej spółki kapitałowej, Prostej Spółki Akcyjnej. We wrześniu 2016 został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Ma ona być wehikułem dedykowanym startupom, Venture Capital i branży innowacyjnej.

W 2015 roku został uznany za jednego z 30 wyróżniających się prawników, którzy nie ukończyli 35 lat w rankingu „Rising Stars – Prawnicy. Liderzy Jutra” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów